Reklama

Dywersyfikacja portfela – co to jest? Definicja i przykłady

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to określenie związane z inwestowaniem na giełdzie. Pozwala ograniczyć niebezpieczeństwo przez kupowanie aktywów na różnym poziomie ryzyka. Czym dokładnie jest dywersyfikacja i dlaczego jest tak ważna?

Dywersyfikacja portfela - ekran giełdowy

Inwestowanie na giełdzie nie jest przeznaczone dla każdego. Wiąże się z dużym ryzykiem utraty zainwestowanych środków, ale jednocześnie umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnych zysków. W tym celu trzeba znać się na zasadach rządzących na giełdzie i trzymać rękę na pulsie. Taki rodzaj inwestowania jest przeznaczony dla osób, które chcą podbić rynki finansowe i nie boją się podejmować ryzyka. Z taką działalnością nierozerwalnie związany jest termin „dywersyfikacja portfela„. Co on oznacza? Na czym polega dywersyfikacja portfela inwestycyjnego? I czy warto dywersyfikować portfel inwestycyjny ?

Dywersyfikacja portfela: co to? – definicja

Dywersyfikacja to jest jedną z najlepszych metod ograniczania ryzyka związanego z inwestowaniem swoich pieniędzy w akcje różnych firm z różnych branż (w tym w lokaty bankowe). Jej głównym założeniem jest unikanie lokowania swoich środków w akcjach jednej firmy i rozdzielanie inwestycji ze względu na położenie geograficzne, poziom ryzyka i różne sektory gospodarki. Dzięki takim działaniom inwestor może ograniczyć ryzyko utraty większości środków, ponieważ całość zainwestowanych pieniędzy jest rozdysponowana między różne podmioty.

Zagadnienie dywersyfikacji portfela zostało opisane w teorii portfelowej Markowitza. Zgodnie z tą teorią portfelową najważniejszy jest kompromis pomiędzy ryzykiem a zyskiem. Jednak korzystając z jego teorii dywersyfikacji portfela, należy mieć na uwadze, że wzrost kapitału będzie mógł być uznany za optymalny dopiero po pewnym czasie, bowiem cechą charakterystyczną portfela inwestycyjnego i jego dywersyfikacji jest stabilność, która zmniejsza ryzyko utraty środków. Z racji tego, ze fundusze inwestycyjne mogą inwestować w grupę akcji, obligacji lub metali szlachetnych, to uznaje się, że są one swoistym odzwierciedleniem portfela inwestycyjnego.

Warto zauważyć, że pojęcie dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w ostatnim czasie straciło na popularności. Z racji tego, że w ostatnich latach indeksy giełdowe dynamicznie rosły, nikt nie zastanawiał się nad dywersyfikacją inwestycji. Jednak w związku z niepewną sytuacją w Europie i na świecie, rynek akcji znowu ożył, a jego cechą stała się nieprzewidywalność, dywersyfikacja inwestycji znowu możemy podziwiać w długoterminowym inwestowaniu.

Dlaczego dywersyfikacja jest tak ważna?

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego pozwala, chociaż częściowo uodpornić swoje środki na zawirowania w gospodarce i zmiany koniunktury na różnych rynkach. Nawet przy gwałtownych spadkach w jednym sektorze, środki zainwestowane w inne branże mogą pozostać nietknięte.

Dywersyfikacja portfela – przykład

Im mniej portfel inwestycyjny polega na akcjach jednej firmy lub jednej branży, tym bardziej jest bezpieczny i odporny na kryzysy w różnych gałęziach gospodarki. Nie od dziś wiadomo, że podczas gdy jedna firma traci, inna zyskuje na wartości. Wystarczy sobie wyobrazić najsłabszą możliwą dywersyfikację środków, czyli ulokowanie ich pół na pół. Załóżmy, że połowę środków inwestycyjnych ulokowano w firmie posiadającej kina, a pół zainwestowano w akcje przedsiębiorstwa produkującego maseczki ochronne. Ogromne zyski w branży zajmującej się produkcją maseczek mogą zniwelować całkowicie straty związane z kupnem akcji sieci multipleksów.

Jeżeli w naszym portfelu inwestycyjnym mamy tylko akcje jednej spółki, z jednego koszyka, z jednego sektora gospodarki, to spadek wartości tych akcji pozbawi nas całego kapitału lub znacząco go zmniejszy. W takiej sytuacji ponoszone przez inwestora ryzyko jest bardzo wysokie. Właśnie dlatego dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to zasada inwestowania w różne produkty finansowe, takie jak obligacje korporacyjne, kontrakty na surowce lub Forex. Procentowy podział kapitału podczas dywersyfikacji portfela inwestycyjnego zależny jest w pierwszej kolejności od posiadanych środków finansowych oraz kierunku, w jakim mają podążać inwestycje (inwestowanie w ryzykowne instrumenty, metale szlachetne, czy w fundusze obligacyjne, które słyną ze stabilności).

A co z kontraktami CFD?

Są one złożonymi instrumentami finansowymi, które niestety wiążą się z ryzykiem utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej. Aż 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Czy zatem opłaca się dywersyfikacja portfela na kontrakty CFD? W tej kwestii każdy inwestor musi sam sobie odpowiedzieć, czy w razie czego, jest gotowy na poniesienie strat finansowych w szybkim czasie.

Należy także zauważyć, że lista aktywów, w które możesz inwestować w ramach dywersyfikacji portfela, jest bardzo długa. Zaliczają się do niej różne rodzaje obligacji i akcji, fundusze ETF, metale, kryptowaluty, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, nieruchomości, startupy, lokaty lub kontrakty terminowe. Decydując się na dywersyfikację portfela, warto wziąć pod uwagę, że niska korelacja w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko całkowitej utraty środków. Odpowiednio zdywersyfikowany portfel może uchronić nasze akcje i obligacje przed całkowitą stratą wartości.

Dywersyfikacja krótkookresowa

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego poprzez wybór różnych funduszy inwestycyjnych lub w akcje pojedynczych spółek z zamiarem szybkiej sprzedaży i szybkiego zysku to dywersyfikacja krótkookresowa.

Planowanie inwestycji krótkookresowych zazwyczaj opiera się skupieniu na jednym rynku akcji lub walut. Natomiast aktywa rozdziela się między różnymi podmiotami. Aktywa w przeciwieństwie do inwestycji długookresowych kupuje się za mniejsze sumy, tak aby minimalizować ryzyko utraty środków. Mogą stanowić dobre zabezpieczenie części środków, podczas gdy reszta funduszy jest inwestowana długookresowo z większym ryzykiem utraty pieniędzy.

Dywersyfikacja długookresowa

Przebiega inaczej niż inwestycje krótkookresowe. Przede wszystkim cechuje się dużo bardziej rozwiniętą dywersyfikacją, wyższymi kwotami i długim okresem inwestowania. Sam proces może trwać od kilku do nawet kilkunastu lat, a możliwe zyski i ryzyko są dużo wyższe. W tym przypadku rozwinięcie dywersyfikacji oznacza rozdział między różnymi rynkami, branżami i inwestowanie w aktywa o różnym poziomie ryzyka, tak aby nie pozbawiać się możliwości osiągnięcia wysokiego zysku.

Natomiast im dłuższy okres inwestowania w aktywa, tym bardziej powinno się skupiać na stabilnych państwach, dużych korporacjach i  przedsiębiorstwach. Takie aktywa są w mniejszym stopniu narażone na spadki i utratę pieniędzy.

Oceń artykuł
4.7/5 (3)