Dochody netto – jak je obliczyć?

Dochód netto to nic innego jak kwota, którą otrzymujemy „na rękę” po odliczeniu wszystkich nałożonych na nią ubezpieczeń i podatków. Wiele młodych osób, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, zastanawia się jak ją obliczyć. Sprawdź więc, co dla ciebie przygotowaliśmy. 

dochody netto

Dochód netto – co to jest?

Dochód netto to kwota pomniejszona o wszystkie składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, składki emerytalnej, składki chorobowej, składki wypadkowej oraz innych składek ubezpieczenia na życie. Inaczej mówiąc, w przypadku pracownika dochód netto to wynagrodzenie “na rękę” po odliczeniu wszystkich obciążeń, które trafia na jego konto i jest do jego pełnej dyspozycji.

Wejdź na nasz kalkulator wynagrodzeń i sprawdź, jakie wynagrodzenie ci się należy w zależności od różnych umów w wysokości kwoty netto lub brutto!

Dochód brutto – co to jest?

Dochód brutto zawiera wszystkie wymienione wyżej obciążenia, czyli zaliczki na podatek dochodowy oraz wszelkiego rodzaju składki i inne potrącenia. Zasady ich naliczania zależą od rodzaju umowy, na podstawie której pracownik świadczy swoją pracy, na przykład na umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie) lub umowa o pracę.

Umowa zlecenie a umowa o pracę – 8 podstawowych różnic

Dochód a przychód – jak to rozróżnić?

Pamiętaj, aby nigdy nie mylić dochodu z przychodem, ponieważ są to dwie odrębne od siebie teorie.

W tym artykule dokładnie wyjaśniamy, jakie są między nimi różnice i w jaki sposób obliczyć dochód dla przedsiębiorcy: Przychód a dochód. Jakie są między nimi różnice? 

Jak obliczyć dochód netto?

Wynagrodzenie netto to nic innego jak wynagrodzenie brutto minus wszelkie potrącenia, tzn. ubezpieczenia i podatki. Według książki F. Żurakowskiego pt. “Funkcjonowanie przedsiębiorstwa: Zarządzanie” wynagrodzenie netto możemy obliczyć poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto ubezpieczeń społecznych takich jak:

  • Ubezpieczenie emerytalne – dzięki któremu posiadamy prawo do emerytury w wysokości 19,52% podstawy wymiaru składki
  • Ubezpieczenie rentowe – dzięki któremu posiadamy prawo do renty w przypadku niezdolności do pracy czy prawo do rodzinnej renty w wysokości 8% płaconej częściowo przez pracodawcę i pracownika
  • Ubezpieczenie chorobowe – dzięki któremu posiadamy prawo do zasiłku w razie choroby lub macierzyństwa w wysokości 2,45%
  • Ubezpieczenie wypadkowe – wypłacane przy chorobie zawodowej lub wypadku przy pracy w wysokości zależnej od poziomu ryzyka zawodowego, nie niższej niż 1,67%

A także ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 9% podstawy wymiaru oraz podatku dochodowego, który pobierany jest przez państwo lub samorząd terytorialny w zależności od rodzaju opodatkowania.

Oceń artykuł
3.8/5 (5)