Umowa o dzieło a podatek dochodowy – ile wynosi? Co ze składkami ZUS?

Umowa o dzieło jest jedną z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych. Sprawdź, dlaczego tak jest i ile wynosi podatek dochodowy od wynagrodzenia na podstawie takiego dokumentu. Dowiedz się również, czy umowa o dzieło podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

umowa o dzieło podatek

Umowa o dzieło – co to za dokument?

Umowa o dzieło to dokument, który, w przeciwieństwie do umowy zlecenie i umowy o pracę, nie podlega żadnym ubezpieczeniom społecznym. To znaczy, że pracodawca nie odprowadza żadnych składek z tego tytułu. Ponadto taka umowa nie upoważnia pracownika do posiadania praw pracowniczych, takich jak prawo do urlopu wypoczynkowego, zasiłku rodzicielskiego czy zasiłku chorobowego.

Umowa o dzieło możemy kojarzyć jako wykonywanie pewnego dzieła sztuki, której efekt zostanie adekwatnie oceniony i opłacony. Jednak nie zawsze tak jest. Taka umowa dotyczy również zupełnie innych prac związanych na przykład z roznoszeniem gazetek/ulotek, remont mieszkania, prowadzenie korepetycji, napisanie tekstów na bloga czy stworzenie strony internetowej.

Umowa o dzieło a składki w ZUS

Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, umowa o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniem zdrowotnym. Dlatego pracownik, jeśli nie jest ubezpieczony z innego źródła, musi samodzielnie zgłosić się do ZUS i złożyć wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Przeczytaj więcej: Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 2020. Dla kogo? Co w przypadku umowy o dzieło?

Brak ubezpieczenia równa się z ogromnymi kosztami, jakie musimy ponieść za na przykład zwykłą wizytę u lekarza lub nawet krótki pobyt w szpitalu. Nie otrzymamy również żadnego świadczenia z tytułu choroby, wypadku przy pracy oraz, a także nie nabywamy praw do emerytury. Jest więc to dla nas bardzo niekorzystne i zupełnie nieopłacalne rozwiązanie.

Jak wygląda system wynagrodzeń na umowie o dzieło?

Okresy rozliczeń na umowie o dzieło ustalane są przez dwie strony nawiązujące ze sobą współpracę. Wynagrodzenie może więc być wypłacane co miesiąc, co tydzień lub codziennie, a nawet dopiero po wykonaniu dzieła (w przypadku rozliczenia jednorazowego), które może trwać określoną liczbę dni lub miesięcy.

Umowa o dzieło a podatek dochodowy

Opodatkowanie umowy o dzieło jest takie samo jak w przypadku innych umów takich jak np. umowy zlecenie czy umowy o pracę. Procent podatku dochodowego zależy od wysokości wynagrodzenia pracownika i jego rocznej sumy dochodów, a mianowicie:

  • Jeśli pracownik zatrudniony na umowę o dzieło otrzymuje wynagrodzenie niższe niż 200 zł brutto, to przysługuje mu tzw. zryczałtowany podatek w wysokości (zgodnie ze skalą podatkową w 2020 roku) 17 procent
  • Jeśli pracownik zatrudniony na umowę o dzieło otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż 200 zł brutto, to również przysługuje mu 17 proc. podatek, ALE jeśli jego roczna suma dochodów przekroczy 85 528 zł to automatycznie przynależy on do drugiego progu podatkowego w wysokości 32 proc.

Co ważne, w tradycyjnej umowie o dzieło stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc., a w przypadku umowy o dzieło z prawami autorskimi, koszty uzyskania przychodu wynoszą 50 proc.

Oceń artykuł
5/5 (3)