Umowa na czas nieokreślony a zwolnienie. Jaki okres wypowiedzenia Ci przysługuje i kiedy dostaniesz odprawę?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, to najbezpieczniejsza forma rozwiązania stosunku pracy. Dzięki okresowi wypowiedzenia i ochronie przed bezpodstawnym zwolnieniem pracownik ma czas na poszukiwanie nowej pracy i zabezpieczenie swoich finansów. Jaki jest okres wypowiedzenia i kiedy dostaniesz odprawę?

wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony musi przebiegać w zgodzie z przepisami prawa pracy. Zgodnie z artykułem 30. Kodeksu pracy umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, w związku z oświadczeniem pracownika lub pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a także bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarka). Dzięki okresowi ochronnemu wypowiedzenie takiej umowy daje czas na znalezienie nowej oferty pracy i zachowanie ciągłości finansowej. Kiedy wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony wiąże się z otrzymaniem odprawy? Jak długi okres wypowiedzenia Ci przysługuje?   

Umowa na czas nieokreślony a wypowiedzenie

Zakończenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony może być dokonane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W wielu przypadkach najkorzystniejszą formą wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest porozumienie stron. Jednak nie zawsze udaje się owe porozumienie uzyskać. W takiej sytuacji pracownikowi, który przerywa stosunek pracy z inicjatywy swojej lub szefa przysługuje zależny od stażu pracy okres wypowiedzenia:

  • 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc – w przypadku, gdy staż pracownika to co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące – jeśli pracownik, był zatrudniony co najmniej 3 lata

Umowa na czas nieokreślony a odprawa

W niektórych przypadkach pracodawca, który zdecydował się na zwolnienie pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, jest zobowiązany do wypłaty odpowiedniej odprawy. Umowa na czas nieokreślony charakteryzuje się tym, że jednym z podstawowych warunków do otrzymania odprawy finansowej, jest chęć zwolnienia leżąca po stronie pracodawcy. Jeżeli pracownik odchodzi z firmy z własnej woli – nie może się ubiegać o otrzymanie odprawy. W jakich sytuacjach będzie obowiązkowa?

  • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zostają zwolnieni grupowo z winy pracodawcy lub ze względu na słabe wyniki przedsiębiorstwa
  • etatowi pracownicy zwolnieni indywidualnie nie mieli wpływu na otrzymane wypowiedzenie, a wina leży po stronie pracodawcy

Warto wiedzieć, że o zwolnieniach grupowych możemy mówić tylko wtedy, gdy w przedsiębiorstwie jest zatrudnionych przynajmniej 20 pracowników. Jeżeli zwalnianemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas nieokreślony przysługuje odprawa, jej wysokość ustalana jest w zależności od stażu pracy u tego konkretnego pracodawcy:

  1. jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli zatrudniony pracował u tego pracodawcy krócej niż 2 lata
  2. dwumiesięczne wynagrodzenie, gdy staż zatrudnionego wynosi od 2 do 8 lat
  3. trzymiesięczne wynagrodzenie dla pracowników, których staż pracy wynosi ponad 8 lat

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony – zalety i wady

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony ma swoje zalety i wady. Dzięki okresowi wypowiedzenia, takiego pracownika trudno zwolnić z dnia na dzień. Dzięki kilku tygodniom na poszukiwanie pracy, osoba zatrudniona może zapewnić sobie szybki powrót do zawodu i utrzymać płynność finansową w domowym budżecie.

Jedną z zalet wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony może okazać się wadą. Jeśli pracownik zatrudniony w zakładzie pracy dłużej niż 3 lata chce zmienić pracodawcę, może mieć związane ręce przez 3 miesiące. Tak długi okres oczekiwania na nowego pracownika potrafi zniechęcić rekruterów i zmusić ich do skontaktowania się z kandydatem dostępnym „od ręki”.

Oceń artykuł
5/5 (4)