Ile godzin ma etat? Wymiar czasu pracy w 2020 roku

Jesteś ciekaw, ile godzin ma etat? Jaki jest wymiar czasu pracy 2020 w podziale na konkretne miesiące? Poniżej przygotowaliśmy dla ciebie kilka niezbędnych informacji.

wymiar czasu etat

Wymiar czasu pracy 2020

Czas pracy to okres, w którym pracownik wykonuje swoje służbowe obowiązki w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym do jej wykonania.

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy:

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art 135–138, art. 143 system skróconego tygodnia pracy i art. 144 system pracy weekendowej”.

Ponadto, według § 2 okres rozliczeniowy może zostać wydłużony do 12 miesięcy przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracownika, jeśli tylko jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi.

Jak oblicza się wymiar czasu pracy?

Według art. 130 § Kodeksu pracy wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się w następujący sposób:

  • „Mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym
  • Dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku”

Jesteś ciekaw, ile godzin przepracujesz w jednym, konkretnym miesiącu lub w całym bieżącym roku? Zajrzyj do naszego artykuły, w którym znajduje się dokładna rozpiska wymiaru czasu pracy na 2020 rok:

Wymiar czasu pracy w 2020 roku

Ile godzin ma etat?

Pełen etat to 40 godzin pracy w tygodniu. Jeśli pracujesz na ½ lub ¼ etatu, twój czas pracy zostanie wyliczony proporcjonalnie do jego pełnego wymiaru. Musisz jednak pamiętać, iż nie zawsze jest to stała liczba godzin, ponieważ ilość przepracowanych dni w danym miesiącu rozliczeniowym może się różnić.

  • Ile godzin ma ½ etatu?

Jeśli pełny etat w danym okresie rozliczeniowym wynosi 160 godzin, to na ½ etatu twój wymiar czasu pracy wynosi 80 godzin w miesiącu.

  • Ile godzin ma 3/4 etatu?

Jeśli pełny etat w danym okresie rozliczeniowym wynosi 160 godzin, to na 3/4 etatu twój wymiar czasu pracy wynosi 120 godzin w miesiącu.

Godziny nadliczbowe a Kodeks pracy

Godziny nadliczbowe występują wtedy, gdy czas pracy przekracza normę dobową lub tygodniową.

Według art. 151 § 1 Kodeksu pracy tylko w przypadku, gdy pracownik wykonuje akcję ratowniczą w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska czy usunięcia awarii albo w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy dopuszcza się go do wykonania służbowych obowiązków w godzinach nadliczbowych.

W dodatku liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać 150 godzin w roku kalendarzowym, a tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może być większy niż 48 godzin.

Jak wygląda wynagrodzenie w przypadku godzin nadliczbowych?

Zgodnie z art. 151 [1] Kodeksu pracy dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wygląda w następujący sposób:

“§ 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
a) w nocy;
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1”.

Sprawdź również: 

Czas pracy kierowców. Sprawdź jego ogólne zasady oraz nowelizację ustawy w 2020 roku

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora