Reklama

CIT-8, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Jak wypełnić, wzór

Co to jest CIT-8, jak wypełnić formularz i do kiedy trzeba go złożyć? Te inne informacje prezentujemy poniżej! Dowiedz się także, jak złożyć CIT-8 online i kogo obowiązuje złożenie zeznania.

CIT 8

CIT-8: kiedy należy złożyć zeznanie?

CIT jest podatkiem od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym przez osoby prawne, spółki oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Oznacza to, że wszystkie te podmioty mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego CIT-8. Do kiedy należy to zrobić? Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w związku z panującą epidemią koronawirusa termin złożenia zeznania został przedłużony do 31.05.2020 r. W trybie zwyczajnym, CIT-8 należy zapłacić do końca trzeciego miesiąca w roku podatkowym następującym po okresie, za który dokonuje się opłaty. Standardowy termin to 31 marca danego roku.

CIT -8: kto musi go złożyć?

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określa wszystkie podmioty, które są zobowiązane do rozliczenia zeznania podatkowego CIT-8

Na jej podstawie, można określić, że obowiązek składania deklaracji CIT-8 dotyczy:

  • osób prawnych (czyli jeżeli jesteś właścicielem spółki akcyjnej bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
  • posiadaczy podatkowej grupy kapitałowej
  • posiadaczy spółki kapitałowej w organizacji
  • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej
  • spółek niemających osobowości prawnej z siedzibą w innym kraju
  • spółek komandytowo-akcyjnych z siedzibą w Polsce

Sprawdź też: PIT – jak go rozliczyć w 2020 roku?

Kto nie musi składać formularza CIT-8?

Nie wszyscy muszą zajmować się formularzem CIT-8. W przypadku, gdy rozliczasz się jako osoba fizyczna, bądź posiadasz spółkę niemającą osobowości prawnej (z wyjątkiem komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce), podatek CIT Cię nie dotyczy.

Gdzie i kiedy składa się CIT-8 za 2019 rok?

Ostateczny termin składania formularza CIT-8 online i tradycyjnego (papierowego) zazwyczaj upływa wraz z ostatnim dniem trzeciego miesiąca po zakończonym roku podatkowym. To znaczy, że większość ludzi odprowadzających podatek dochodowy od osób prawnych musi to zrobić do 31 marca 2020 roku. Jednak warto pamiętać, że w związku z atakiem koronawirusa czas na rozliczenie przedłużono do 31 maja.

Jak wysłać CIT-8 elektronicznie lub tradycyjnie? Do niedawna wypełniony formularz mógł być dostarczony wyłącznie za pomocą internetu z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W październiku 2019 roku przepisy zmieniono, biorąc pod uwagę niezadowolenie przedsiębiorców w związku z ponoszonymi kosztami. Właśnie dlatego część podatników, którzy osiągnęli tylko dochód zwolniony z podatku i nie zatrudniają żadnych osób do pracy, może złożyć wniosek w formie papierowej. Skąd wziąć deklarację CIT-8? Druk można pobrać ze strony rządowej podatki.gov.pl.

Dowiedz się, jak to wygląda składanie CIT-8 krok po kroku:

  1. Składanie zeznania podatkowego – można je złożyć w systemie e-Deklaracje CIT lub (w niektórych przypadkach) zanieść do wybranego urzędu skarbowego.
  2. Podpis CIT-8 – interaktywny formularz musi być sygnowany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W tym przypadku niestety nie uda się tego zrobić przy użyciu Profilu Zaufanego znanego z rozliczania podatku PIT.
  3. Przyjęcie zeznania – odpowiedni urząd skarbowy przyjmie złożone zeznanie, przesyłając urzędowe poświadczenie odbioru.

Sprawdź też: Stawka CIT 2020

CIT 8 – jak wypełnić?

Jak zostało powiedziane wcześniej, osoby prawne, spółki oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego CIT-8. Jak wypełnić deklarację? Przygotuj najważniejsze informacje, takie jak np. NIP czy swoje dane identyfikacyjne. Pamiętaj, że CIT wypełnia się drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem. Składającego zeznanie podatkowe dotyczą wyłącznie pola jasne, ciemne zaś wypełnia właściwy urząd. Formularz można wypełnić ręcznie lub komputerowo, a dopiero po wpisaniu wszystkich informacji plik wydrukować. Formularz CIT-8 składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Oceń artykuł
4/5 (4)