Urlop okolicznościowy śmierć teścia – ile dni? Czy przepada? Wzór w PDF

Urlop okolicznościowy a śmierć teścia to temat, który opisuje treść rozporządzenia ministra pracy. Ile dni urlopu okolicznościowego na śmierć teścia Ci przysługuje? Czy pracodawca ma obowiązek zapłacić za taki urlop? Co z wolnym na śmierć teścia po rozwodzie? Sprawdź!

urlop okolicznościowy na śmierć teścia - świeczki

Ważne wydarzenia w życiu mogą wymagać od nas poświęcenia dodatkowej uwagi, załatwienia formalności w urzędzie lub opieki nad bliską osobą. W związku z wieloma takimi sytuacjami przysługuje nam urlop okolicznościowy. Śmierć teścia jest niewątpliwie jednym z tych wydarzeń, które może wymagać zwolnienia się z pracy i poświęcenia swojego czasu innym obowiązkom. Warto pamiętać, że aby dostać takie zwolnienie, trzeba złożyć wniosek o urlop okolicznościowy. Ile dni wolnego na śmierć teścia Ci przysługuje? Czy wolne z tytułu śmierci teścia należy Ci się nawet po rozwodzie? Co z zapłatą za nieobecność w pracy?

Urlop okolicznościowy śmierć teścia – na jakiej podstawie?

Kwestia otrzymania urlopu okolicznościowego z powodu śmierci teścia została uregulowana prawnie. Na tego typu przywilej mogą liczyć wszyscy pracownicy, którzy będą w stanie wykazać występowanie związku między samym urlopem a śmiercią teścia. Mimo że mówimy tutaj o zwolnieniu z pracy, to nie Kodeks pracy reguluje świadczenie urlopowe na specjalną okoliczność. Na jaką podstawę prawną można się powoływać w rozmowie z szefem?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

W treści tego aktualizowanego rozporządzenia znajdziesz wiele informacji związanych z urlopem okolicznościowym na ślub, pogrzeb lub narodziny dziecka.

Czy na śmierć teścia przysługuje urlop okolicznościowy?

Śmierć bliskiej osoby to bez wątpienia trudna chwila, która będzie wymagała od Ciebie zajęcia się formalnościami. Teoretycznie teść i teściowa nie są członkami najbliższej rodziny, dlatego też wiele osób zastanawia się, czy śmierć teścia uprawnia do przyznania urlopu okolicznościowego. Z pomocą przychodzi rozporządzenie, które umieszcza śmierć teścia wśród okoliczności uprawniających do wzięcia urlopu.

W razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

W powyższym zestawieniu nie znajdziemy wszystkich okoliczności, ponieważ niektóre z nich uprawniają do dłuższego zwolnienia z pracy. Mowa tu np. o urlopie okolicznościowym na urodzenie dziecka, ślub lub zgon rodziców.

Ile dni urlopu okolicznościowego na śmierć teścia?

Z powyższego akapitu wynika, że urlop okolicznościowy z powodu śmierci teścia, jak najbardziej nam przysługuje. Pełna treść tego przepisu rozdziela liczbę dni urlopu w zależności od konkretnej okoliczności. Poniżej przedstawiamy pełny katalog wydarzeń, które pozwalają na wzięcie jednego, lub dwóch dni wolnego.

1 dzień urlopu okolicznościowego:

 • z powodu ślubu dziecka pracownika;
 • zgonu i pogrzebu jego siostry i brata;
 • zgonu lub pogrzebu teściowej, teścia;
 • a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Co więcej, urlop okolicznościowy na śmierć babci lub dziadka, także uprawnia Cię do wzięcia jednego dnia wolnego od pracy.

2 dni urlopu okolicznościowego:

 • w razie ślubu pracownika;
 • urodzenia się jego dziecka;
 • zgonu i pogrzebu małżonka pracownika.

Oprócz powyższych przysługuje nam 2 dni urlopu okolicznościowego na śmierć ojca, matki, macochy lub ojczyma. Z powyższego przepisu wynika, że urlop z tytułu śmierci teścia to jeden dzień wolny od pracy. Podobnie wygląda sytuacja związana ze zgonem teściowej.

Urlop okolicznościowy na śmierć teścia – kiedy można wykorzystać?

Akurat w tym przypadku przepisy zawarte w akcie prawnym nie podają szczególnych ram czasowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy nie wykazuje dokładnie, ile masz czasu na wykorzystanie takiego urlopu okolicznościowego.

Urlop okolicznościowy z tytułu śmierci teścia nie musi następować dokładnie w dniu zgonu lub ceremonii pogrzebowej. Jako osoba upoważniona do urlopu, musisz jedynie wykazać, że dzień wolnego ma ścisły związek z zaistniałą sytuacją. Załatwianie niektórych formalności może nastąpić nawet kilka dni po zgonie teściowej lub teścia. Podobnie w sytuacji, gdy chcesz wziąć urlop okolicznościowy na śmierć matki lub ojca. Termin nie jest sztywny, lecz trzeba go uargumentować.

Urlop okolicznościowy – śmierć teścia po rozwodzie

Urlop okolicznościowy a śmierć teścia po rozwodzie, to kolejne warte uwagi zagadnienie. Czy jeżeli małżeństwo pracownika się rozpadło, wciąż można wziąć urlop z tytułu śmierci byłego teścia lub teściowej? Okazuje się, że jak najbardziej. W związku z Waszym ślubem doszło do powinowactwa z teściami, a sam rozwód nie cofa tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 61 § 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa.

To znaczy, że po rozwodzie teść i teściowa nie przestają nimi być. Taka sytuacja pozwala Ci wziąć jeden dzień urlopu okolicznościowego z powodu ich śmierci, nawet po ustaniu małżeństwa.

Urlop okolicznościowy a śmierć teścia – jakie dokumenty?

Każdy pracodawca ma prawo poprosić o potwierdzenie zdarzenia, na które chcesz wziąć urlop okolicznościowy. Śmierć teścia nie jest wyjątkiem, dlatego warto przygotować odpowiednie dokumenty. Może to być np. odpis aktu zgonu.

Skoro już mówimy o dokumentach, warto wspomnieć o złożeniu wniosku do pracodawcy. Podanie o urlop na śmierć teścia jest bardzo ważne, ponieważ bez tego nie otrzymasz ani jednego dnia wolnego.

Czy urlop okolicznościowy na śmierć teścia jest płatny? Co z urlopem?

Pora rozprawić się z zagadnieniami dotyczącymi płatności i urlopu wypoczynkowego. Urlop z powodu śmierci teścia jest płatny. Rozporządzenie jasno wskazuje, że pracownik ma prawo do zachowania wynagrodzenia za ten dzień:

Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa […] pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.

Rozliczanie wypłaty za czas urlopu okolicznościowego następuje tak samo, jak w przypadku normalnego urlopu wypoczynkowego w ciągu roku. A skoro już o urlopie mowa. Czy taki dzień zmniejsza pulę urlopową do wykorzystania (20 lub 26 dni)? Nie!

Urlop wypoczynkowy nie ma związku z urlopem okolicznościowym. Wzięcie urlopu na śmierć teścia lub urlopu okolicznościowego na śmierć dziadkanie odejmuje Ci dni na urlop wczasowy.

Urlop okolicznościowy z powodu śmierci teścia – czy przepada?

Niektórym pracownikom zdarza się zapomnieć o możliwości wzięcia urlopu z powodu śmierci teścia. Czasami też nie potrafimy udowodnić pracodawcy, że akurat ten urlop ma ścisły związek z konkretnym wydarzeniem. Czy taki urlop nam przepada, czy zostaje z nami na przyszły rok?

Ten urlop z zasady się nie kumuluje. To znaczy, że jeśli w tym roku zmarł Ci teść i nie udało się wziąć z tego powodu wolnego, można przypuszczać, że niewykorzystany urlop okolicznościowy przepadnie. Trudno będzie argumentować szefowi zasadność wzięcia wolnego z tytułu śmierci teścia w przyszłym roku. Pracownikom przysługuje jeden urlop, w związku z jednym wydarzeniem.

Kiedy wniosek o urlop okolicznościowy z tytułu śmierci teścia?

Taki wniosek warto złożyć jak najszybciej, najpóźniej do drugiego dnia nieobecności. Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy chodzi o urlop okolicznościowy na ślub dziecka lub pracownika. Takie wydarzenie łatwo przewidzieć, dlatego należy złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem (najlepiej kilkudniowym).

Z oczywistych względów, śmierć teścia lub teściowej to nie są sytuacje, które łatwo przewidzieć. Z tego powodu możesz złożyć podanie nieco później, jednak wciąż Cię to obowiązuje. Bez poinformowania przełożonego możesz otrzymać karę dyscyplinarną w postaci upomnienia, nagany, a nawet zwolnienia.

Urlop okolicznościowy a śmierć teścia – wzór do pobrania w PDF

Stworzenie odpowiedniego wniosku nie może się obyć bez zamieszczenia w nim najpotrzebniejszych danych. Pamiętaj o podaniu:

 • imienia i nazwiska;
 • stanowiska;
 • terminu wzięcia urlopu;
 • daty i miejsca;
 • własnoręcznego podpisu.

Jak może wyglądać taki wniosek?

……………………………………..
(data, miejscowość)

……………………………………..
(imię i nazwisko pracownika)

……………………………………..
(imię i nazwisko pracodawcy)

 

WNIOSEK O URLOP OKOLICZNOŚCIOWY

 

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie urlopu okolicznościowego w wymiarze 1 dnia / 2 dni na:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

w terminie ……………………..

 

 

Z wyrazami szacunku:

………………………………………………..
(data i podpis pracownika)

………………………………………………..
(data i podpis pracodawcy)

 

Wzór wniosku o urlop z tytułu śmierci teścia w formacie PDF

Oceń artykuł
3/5 (2)