Jakie zmiany w Kodeksie pracy nas czekają? Urlopy, praca zdalna, zarobki

Zmiany w Kodeksie pracy 2021 nadciągają wielkimi krokami. Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej, wyższych zarobków i więcej liczby dni urlopowych – to tylko kilka możliwych scenariuszy. Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja Kodeksu pracy 2021? Od kiedy nowy Kodeks pracy zacznie obowiązywać? 

zmiany-w-kodeksie-pracy-2020

Zmiany w Kodeksie pracy 2021 to bardzo ważna wiadomość dla większości Polaków. Zawarte w nim przepisy odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące zatrudnienia, prawa pracowników, czasu pracy i naszych obowiązków. Politycy od dłuższego czasu pracują nad zmianami w Kodeksie, które już niedługo miałyby wejść w życie. Nowy Kodeks pracy ma wprowadzić więcej dni urlopowych dla niektórych pracowników, ułatwić pracę zdalną i zrównać zarobki kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Jedną z najważniejszych zmian jest kolejny wzrost najniższej krajowej. Już od 1 stycznia 2021 roku wynosi ona aż 2800 złotych brutto! Jakie zmiany w urlopach wprowadzi nowy Kodeks pracy 2021? Czy będziemy mogli otrzymać zwrot kosztów za wykonywanie pracy zdalnej? 

Zmiany w Kodeksie pracy 2021 – urlop wypoczynkowy

Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy 2021 będą dotyczyły m.in. urlopów. Parlament Europejski chce wprowadzić jednolity urlop ojcowski, który będzie trwał aż 2 miesiące. Kolejną szeroko komentowaną propozycją, jest ujednolicenie dni urlopowych do wykorzystania. Nowelizacja Kodeksu pracy 2021 może wprowadzić aż 31 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania dla pracowników zatrudnionych na pełny etat. W tej kwestii trwają rozmowy przedsiębiorców, związków zawodowych i strony rządzącej.  Wydłużony urlop tacierzyński i ujednolicenie urlopów to coś, na co czeka wielu pracowników w całym kraju.

Zmiany w Kodeksie pracy 2021 – praca zdalna

Na początku października ukazał się projekt nowelizacji Kodeksu pracy 2021. Znalazł się tam szereg zapisów dotyczących pracy zdalnej. Rządzący zaproponowali podobne albo identyczne rozwiązania do tych zawartych w odniesieniu do telepracy. W projekcie pojawiła się m.in. taka definicja pracy zdalnej: praca zdalna polega na wykonywaniu całkowicie lub częściowo pracy poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejscem świadczenia pracy, określonym w umowie o pracę lub wskazanym przez pracodawcę.

Dodatkowo, jak mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Agata Miętek, prawnik w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, pozostawiono pracodawcy nieograniczoną czasowo możliwość jednostronnego kierowania pracowników do wykonywania pracy zdalnej w przypadku stanu nadzwyczajnego/epidemii oraz gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zgodnie z planowanymi zmianami w Kodeksie pracy 2021, pracodawca ma mieć obowiązek przekazania pracownikowi pracującemu zdalnie nowej karty ryzyka zawodowego oraz obowiązek przygotowania informacji zawierającej zasady BHP wykonywania pracy zdalnej uwzględniające wpływ tej pracy na wzrok i układ mięśniowo-szkieletowy. Osoba pracująca zdalnie ma również złożyć oświadczenie, że miejsce, w którym wykonuje swoje obowiązki zawodowe, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Co ważne, pracownik pracujący zdalnie może także zostać skontrolowany!

W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy 2021 nie zostały ujęte kwestie ponoszenia kosztów pracy zdalnej i kłopotów przy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego należnego pracownikowi za wykorzystywanie swoich narzędzi do wykonywania pracy zdalnej.

Nowelizacja Kodeksu pracy 2021 – równość płciowa i zarobki kobiet

Bardzo ważne zmiany w Kodeksie pracy 2021 będą dotyczyły równości płciowej w pracy. Projekt ustawy o takich samych warunkach zatrudnienia na tym samym stanowisku trafił do Sejmu już w lipcu. Według wielu zestawień, kobiety wykonujące taką samą pracę na danym stanowisku zarabiają mniej niż mężczyźni. Zmiana Kodeksu pracy 2021 ma wprowadzić obowiązek równej płacy bez względu na płeć, rasę i orientację. Jeśli kobieta wykonująca takie same zadania, będzie zarabiała mniej od kolegi z pracy – może pozwać pracodawcę do sądu pracy. 

Pracodawcy, który nie dostosuje się do nowego Kodeksu pracy, może grozić grzywna lub nawet kilka lat więzienia.

Nowy Kodeks pracy 2021 – od kiedy?

Od kiedy nowy Kodeks pracy zacznie obowiązywać? Wiele źródeł donosi, że zmiany w Kodeksie pracy 2021 są przedmiotem rozmów już od wielu miesięcy. Rząd rozmawia o nich z przedstawicielami związków zawodowych i przedsiębiorcami. Warto dodać, że przedsiębiorcy nie zgadzają się z propozycją wprowadzenia 31 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania. Postulat związków zawodowych może być punktem spornym przeprowadzanych rozmów. Nowelizacja Kodeksu pracy od stycznia 2021 roku najprawdopodobniej nie będzie możliwa, jednak pierwszych decyzji możemy się spodziewać w ciągu kilku następnych tygodni. 

Chcesz zmienić swoje życie? Sprawdź oferty pracy na GoWork.pl.

Oceń artykuł
4.7/5 (6)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Chcesz sprawdzić, ile zarabiasz brutto i „na rękę”?
Pomożemy Ci w tym!

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora