Guwernantka – kto to jest? Zarobki i wymagania na stanowisku

Guwernantka to zawód kojarzący się głównie z filmami kostiumowymi i literaturą piękną. W praktyce coraz więcej osób w Polsce wybiera tego rodzaju ścieżkę zawodową. Czym zajmuje się guwernantka? Ile zarabia i jak nią zostać? Czy istnieją studia dla osób pełniących zawód guwernantki?

guwernantka opiekująca się dziećmi

Guwernantka to jeden z tych zapomnianych zawodów, które przeżywają obecnie drugą młodość. Przedstawiciele tej ścieżki zawodowej są często uznawani za fachowe opiekunki do dzieci, mające zająć się potomstwem pod nieobecność rodziców. Mimo że faktycznie guwernantka zajmuje się opieką, to wachlarz jej obowiązków jest znacznie szerszy. Guwerner lub guwernantka to też wychowawca i nauczyciel, który zastępuje najmłodszym szkołę i lekcje dodatkowe. Ten teoretycznie staromodny zawód jest zdominowany przez kobiety, jednak również mężczyźni zajmują się kształceniem dzieci w domach. Co ciekawe, takiej pracy podejmował się np. Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, czy Bolesław Prus. Czym zajmuje się guwernantka? Ile zarabia i jak nią zostać?

Guwernantka – kto to jest?

Historycznie, wykwalifikowane guwernantki zajmowały się kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi z bogatych rodzin. Ogromna popularność tego zawodu wynikała z szans, jakie dawał. Bycie guwernantką lub guwernerem było jedną z niewielu opcji dla niezamożnych studentów, chcących zarobić na czesne. Pojęcie pojawiło się w połowie XVIII wieku, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na nauczycieli języka francuskiego.

Wydaje się, że guwernantka to relikt przeszłości, jednak nic bardziej mylnego. Ten zawód nie jest co prawda wyjątkowo popularny, jednak wydaje się, że zaczyna wracać do łask. Wychowywanie i edukowanie dzieci w domach cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Świadectwem tych zmian są nowe kursy i kierunki studiów podyplomowych, które mają przygotować do pracy w zawodzie guwernantki lub guwernera.

Czym zajmuje się guwernantka?

Powodów do zdecydowania się na zatrudnienie guwernantki jest zapewne nieskończenie wiele. Niektórzy rodzice nie mogą pogodzić swojej pracy z odbieraniem dziecka ze szkoły. Inni natomiast nie są zadowoleni z oferty edukacyjnej lub programu nauczania zaproponowanego przez resort edukacji.

Guwernantka zajmuje się zazwyczaj nauczaniem na wielu płaszczyznach. Od takiego nauczyciela oczekuje się zastąpienia wszystkich pedagogów, a także rozwinięcia zainteresowań dziecka.

Guwernantka dba o zrównoważony rozwój potomstwa. Jej podstawowe obowiązki to:

 • opieka nad dzieckiem;
 • nauka z zakresu przedmiotów szkolnych;
 • nauka języka obcego;
 • kształtowanie światopoglądu zgodnie z oczekiwaniami rodziców;
 • rozwój dodatkowych umiejętności: gra na instrumentach, zajęcia sportowe, szachy, zajęcia plastyczne, gimnastyka;
 • organizacja czasu wolnego dziecka;
 • dbanie o kreatywność i samodzielne myślenie;
 • dbanie o pozytywny rozwój emocjonalny.

Jak zostać guwernantką?

Sposobów na zostanie guwernantką jest przynajmniej kilka. Osoby zaczynające taką ścieżkę zawodową mogą zamieszczać ogłoszenia o pracę w sieci lub lokalnych gazetkach. Dobrym sposobem jest poszukiwanie ofert pracy zamieszczonych przez zainteresowane rodziny lub pozyskiwanie klientów drogą polecenia.

W celu nawiązania kontaktu z rodzinami warto zadbać o wypełnienie formularza CV, w którym kandydatka poda numer telefonu lub adres e-mail. Rodzice chcący skontaktować się w celu przesłania oferty – powinni mieć ku temu możliwość.

Od guwernantek oczekuje się zazwyczaj doświadczenia w opiece nad dziećmi i wykształcenia. Mile widziana jest znajomość języków obcych na poziomie umożliwiającym przekazywanie wiedzy na poziomie podstawowym.

Rosnąca popularność zawodu sprawiła, że powstaje coraz więcej kursów przygotowujących do pracy. Kandydaci na stanowisko mogą pozyskać niezbędną wiedzę z zakresu psychologii, savoir-vivre, opieki nad dziećmi, pedagogiki i autoprezentacji. Ukończenie kursu dość często skutkuje zdobyciem certyfikatu, który można dołączyć do swojego CV.

Guwernantka – studia

Jak już wspomnieliśmy, osoby poszukujące guwernantek najczęściej oczekują odpowiedniego wykształcenia (tu przecież chodzi o ich dziecko). Pomocne może być ukończenie studiów pedagogicznych, psychologicznych lub lingwistycznych. Oczywiście najchętniej wybierane są osoby posiadające kwalifikacje do opieki nad dziećmi i nauczania wczesnoszkolnego.

Zainteresowanie guwernantkami nakłoniło niektóre uczelnie do uruchomienia specjalnych kierunków studiów mających przygotowywać do pracy w tym zawodzie. W programie takich studiów (często podyplomowych) można znaleźć:

 • podstawy psychologii i pedagogiki;
 • zajęcia z języka obcego;
 • podstawy edukacji muzycznej i plastycznej;
 • zajęcia z organizacji czasu pracy i nauki gry na instrumentach;
 • podstawy przeprowadzania gimnastyki korekcyjnej i innych aktywności fizycznych;
 • zasady zdrowego żywienia dzieci;
 • zajęcia z savoir-vivre i autoprezentacji;
 • organizacja gier i zabaw;
 • nauka pierwszej pomocy;
 • bezpieczeństwo domowe i zasady bezpiecznego funkcjonowania w sieci.

Guwernantka – wymagania i obowiązki na stanowisku

Wymagania na tym stanowisku to przede wszystkim wykształcenie, znajomość języków i udokumentowane doświadczenie w opiece nad dziećmi. Guwernantka powinna wzbudzać zaufanie u potencjalnych klientów, dlatego musi dbać o profesjonalny ubiór, maniery i wysławianie. Dodatkowym atutem pomagającym w znalezieniu pracy będą ukończone kursy i pozytywne opinie poprzednich zleceniodawców. Co z obowiązkami?

We wcześniejszych akapitach napisaliśmy już, czym zajmuje się guwernantka. Jej zakres obowiązków jest oczywiście uzależniony od wymagań rodziny decydującej się na zatrudnienie. Osoba sprawująca pieczę nad wychowaniem i edukacją dziecka, powinna odpowiadać przede wszystkim oczekiwaniom jego rodziców.

Nikt nie chce, aby światopoglądem i edukacją potomka zajmowała się osoba o zupełnie innych wartościach i podejściu do życia, którego nie akceptujemy.

Oprócz wymienionych wcześniej obowiązków guwernantki możemy wyróżnić kilka dodatkowych:

 • uzupełniająca edukacja dziecka lub nauka od podstaw;
 • bycie w stałym kontakcie z rodzicami i przekazywanie im postępów poczynionych przez dziecko;
 • motywowanie dzieci do nauki i samodzielnego zdobywania wiedzy;
 • nauka dobrych manier i poprawnej komunikacji w społeczeństwie;
 • opieka nad dziećmi w trakcie podróży całej rodziny;
 • karmienie, ubieranie i wykonywanie niektórych prac domowych;
 • dbanie o czystość i bezpieczeństwo pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
 • dbanie o bezpieczeństwo dzieci przebywających na zewnątrz;
 • organizowanie pouczających wycieczek np. do muzeum, teatru, edukacyjnych placów zabaw;
 • dbanie o dobre samopoczucie i przyjazną atmosferę w otoczeniu dziecka;
 • współpraca z nauczycielami i wychowawcami szkolnymi.

Cechy guwernantki – kto sprawdzi się w takim zawodzie?

W zawodzie guwernantki sprawdzi się przede wszystkim osoba odpowiedzialna, wzbudzająca zaufanie i empatyczna. Zajmowanie się dziećmi to bardzo trudne zajęcie. Poprzeczka szybuje do góry, gdy mówimy o zajmowaniu się potomstwem obcych ludzi, mających inne podejście do życia i wyśrubowane oczekiwania. Dobra guwernantka musi jednocześnie spełniać wymagania rodziców i kształcić dziecko w jak najlepszy sposób.

Specyfika tej pracy wymaga od guwernantki dobrej organizacji czasu i umiejętności panowania nad chaosem. Opieka nad dzieckiem to nie tylko nauka, ale też organizowanie zabaw, zapewnianie bezpieczeństwa, karmienie i wzbudzanie zaufania. Taki zawód może być także stresujący, w końcu rodzice dziecka powierzają guwernantce swój największy skarb.

Ile zarabia guwernantka?

Zarobki guwernantki dość ciężko określić. Z zasady osoby zatrudniające nauczyciela i wychowawcę na pełny etat są dość zamożne. Przyjmuje się, że wachlarz zarobków guwernantki rozciąga się od najniższej krajowej, do nawet 7-8 tysięcy złotych miesięcznie. Właściwie wszystko zależy od ustaleń z rodziną i wynegocjowanych warunków.

Wiele guwernantek traktuje ten zawód, jako dodatkowe źródło zarobków. Do ich wynagrodzenia należy zatem dodać wypłatę np. za pracę w przedszkolu.

Rosnące zainteresowanie tym zawodem może sugerować, że guwernantki zarabiają lepiej od nauczycieli. Takie przypuszczenia warto pozostawić jednak w granicach domysłów, ponieważ trudno o miarodajne dane określające średnie wynagrodzenie opiekunów. Jedną z przyczyn jest duży odsetek osób wykonujących pracę na czarno. Pozostałe guwernantki zakładają działalność gospodarczą lub wykonują obowiązki na podstawie umowy zlecenie.

Oceń artykuł
5/5 (2)