Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: emerytura i renta tylko przelewem

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jedną ze zmian jest przesyłanie świadczeń emerytalnych i rentowych w formie bezgotówkowej, czyli przelewem na konto bankowe. Sprawdź, co jeszcze wprowadzi nowelizacja ustawy.

nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Jest projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2022 roku bezgotówkowej formy wypłaty rent i emerytur. Oprócz tego nowelizacja ma rozwiązać problem tak zwanych czerwcowych emerytur i wprowadzić zmiany w zasadach pobierania zasiłków. W nowelizacji istnieją jednak pewne ustępstwa. Sprawdź, kto otrzyma emeryturę na konto i jakie inne zmiany będą wprowadzone.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: co obejmuje?

Prawdopodobnie od 1 stycznia 2022 roku każdy senior będzie mógł bezgotówkowo otrzymać wypłatę świadczeń emerytalnych i rentowych. Osoby, których świadczenia wpłynęły we wcześniejszym terminie, będą mogły skorzystać jeszcze z dotychczasowej formy, na przykład za pośrednictwem Poczty Polskiej. To samo w przypadku seniorów, którzy przed 31 grudnia 2021 roku uzyskali wcześniej wspomniane świadczenia. Jednak muszą najpierw uzyskać zgodę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wybronić się sytuacją wyjątkową. Co więcej, projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń zakłada również możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy w sytuacji, gdy niezdolność powstała w okresach:

  • pobierania świadczeń opiekuńczych;
  • za które świadczeniobiorca nie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie;
  • nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania wyżej wymienionych okresów.

Szukasz pracy w Sosnowcu? Aplikuj na nasze oferty praca Szczecin


Co zmieni nowelizacja? Celem jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych

Według ekspertów taka zmiana w ustawie będzie miała wpływ na między innymi obniżenie kosztów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu wypłaty świadczeń oraz rozwiąże problem tak zwanych czerwcowych emerytur. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych proponuje również rezygnację z obligatoryjnego doręczania decyzji dotyczących na przykład waloryzacji, wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego lub podwyższenia składki. Będą również nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. To znaczy, że brane pod uwagę będą zarówno okresy niezdolności przed jak i po przerwie (jeśli nie jest ona dłuższa niż 60 dni). Jeśli oczywiście nie występuje ona w okresie ciąży.

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora