Reklama

Planista — zakres obowiązków. Co robi planista produkcji?

Planista produkcji to, jak sama nazwa wskazuje, praca związana z planowaniem produkcji. Jednak na czym dokładnie polega praca planisty produkcji? Jak wygląda zakres obowiązków planisty produkcji?

Planista - specjalista ds. planowania w pracy

Planiści produkcji to osoby odpowiedzialne za sprawny przebieg całego procesu produkcyjnego. To stanowisko znajdziemy w wielu zakładach produkcyjnych, choć nie tylko. Planistów produkcji możemy znaleźć także w firmach budowlanych lub dystrybucyjnych, jednak zazwyczaj występują tam pod skróconą nazwą, czyli są po prostu planistami. Planista może nadzorować procesy produkcyjne z bardzo różnych branż. Tak naprawdę dobry planista produkcji jest w stanie nadzorować zarówno produkcję smakołyków dla psów, jak i mikroprocesorów do tabletów. Oczywiście w tej rozbieżności dostrzegamy obowiązek posiadania innego zakresu wiedzy, jednak sam proces logistyczny związany z planowaniem pozostaje bez większych zmian. Jak wygląda zakres obowiązków planisty produkcji? I jak zostać planistą produkcji?

Planista produkcji: czym zajmuje się planista?

Zacznijmy od tego, czym zajmuje się planista produkcji. Nadzoruje on przebieg procesów produkcji, opierając się na raportach i analizach aktualnych zamówień i prognoz sprzedażowych. Planista produkcji jest odpowiedzialny za tworzenie planów technicznych z uwzględnieniem ekonomicznych i biznesowych aspektów produkcyjnych.

Praca planisty produkcji opiera się w dużej mierze na pracy zespołowej, o czym doskonale świadczą charakterystyczne warunki pracy. Planista produkcji albo działa w zespole, albo stoi na jego czele. Istotny jest jednak klarowny podział obowiązków w teamie oraz sprawna komunikacja. Poszczególne działania spotykają się właśnie na biurku u planisty produkcji, który w oparciu o dostarczone dane podejmuje decyzje produkcyjne. Zajmuje się bilansem surowców, wyliczeniami kosztów, a nawet planowaniem przestrzeni hali produkcyjnej. Jego zadanie polega na maksymalnej optymalizacji całego procesu.

Planista produkcji — zakres obowiązków

Obowiązki planisty produkcji są w większości zakładu bardzo podobne. Oczywiście różnią się poziomem zaawansowania lub niezbędną wiedzą do wykonywania pracy z danym materiałem, to jednak planista produkcji praktycznie wszędzie zajmuje się tym samym. Jaki jest więc główny zakres obowiązków planisty produkcji?

 • Kontrola terminowości zleceń,
 • Bieżące raportowanie działań,
 • Zapewnienie optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych,
 • Nadzorowanie pracowników z zespołu,
 • Współpraca z przedstawicielami każdego etapu produkcji,
 • Tworzenie zestawień i analiz.

Jak zostać planistą?

Planista produkcji to zawód, który wymaga wykształcenia wyższego technicznego. Mile widziani są absolwenci kierunków takich jak Zarządzanie i inżynieria produkcji bądź Zarządzanie procesami produkcyjnymi. Studia umożliwiające Ci pracę jako planista produkcji znajdziesz na większości uczelni państwowych oraz na uczelniach prywatnych. Warto jednak zaznaczyć, że druga opcja wiąże się z nauką odpłatną.

Istnieją jednak przypadki, w których pracodawcy dopuszczają zatrudnienie osoby z wykształceniem średnim bądź średnim technicznym. Konieczne jest wtedy odbycie kursów przygotowujących do wykonywania zawodu.

Warto zadbać także o doświadczenie. Najlepszy planista produkcji to ten wyłowiony podczas rekrutacji wewnętrznej, ponieważ osoba z wewnątrz, świetnie zna specyfikę zakładu. Jeśli docelowo chcesz pracować jako planista produkcji, możesz rozpocząć pracę w jednej z firm produkcyjnych i dołączyć do zespołu kierowanego przez planistę. Z czasem zdobywając doświadczenie, masz szansę uzyskać szereg umiejętności, które pozwolą Ci na podjęcie samodzielnego stanowiska.

Planista produkcji: wymagania

Stanowisko planisty produkcji cechuje się bardzo ukierunkowanymi wymaganiami dotyczącymi zarówno kompetencji twardych, jak i kompetencji miękkich. Z umiejętności związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych największe znaczenie mają znajomość systemów branżowych oraz technik planowania produkcji i zapasów, a także wiedza z zakresu eksploatacji urządzeń i mechanizmów technologicznych używanych w całym procesie produkcji. Ważną wiedzą są także metody statystyczne oraz prowadzenie obliczeń szacunkowych. Od pracowników na tym stanowisku wymaga się także znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, ponieważ w dużych firmach zazwyczaj spotykamy się z różnorodnością kulturową, a język angielski jest językiem na co dzień używanym w firmie. Co więcej, większość programów pomagających w pracy planisty, również działa po angielsku.

Pracodawcy stawiają także wymagania dotyczące kompetencji miękkich. Stanowisko planisty produkcji wymaga bowiem cech takich jak:

 • komunikatywność
 • sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków
 • dokładność
 • uczciwość
 • logiczne i perspektywiczne myślenie
 • asertywność
 • otwartość
 • odpowiedzialność
 • umiejętność kierowania zespołem ludzi

Zarobki: planista produkcji

W tym zawodzie możemy spotkać bardzo rozbieżne zarobki. Planista produkcji to stanowisko obecne w wielu branżach, które znacząco różnią się budżetem przekazywanym na produkcję i optymalizację. To ile zarabia planista produkcji, zależy od kilku czynników, w szczególności od wielkości firmy, czy odpowiedzialności na stanowisku. Wielu pobocznych pracowników zastanawia się, jakie są zarobki planisty. Jest to również nurtujące pytanie dla osób, które chcę obrać tę drogę zawodową.

Jak podaje portal wynagrodzenia.pl mediana zarobków planisty to 5680 zł brutto. Należy jednak zwrócić uwagę, że mediana nie jest tożsama ze średnią. Mediana jest bowiem wartością środkową wyciągniętą z ciągu liczb ułożonych od najmniejszej do największej. Oznacza to, że połowa osób na tym stanowisku zarabia mniej, natomiast druga połowa zarabia więcej niż podana kwota mediany. Jak wynika z badań portalu wynagrodzenia.pl 25%, pracowników zatrudnionych jako planiści zarabia poniżej kwoty 4770 zł brutto, natomiast kolejne 25% inkasuje zarobki planisty powyżej 6830 zł brutto.

Oceń artykuł
0/5 (0)