Reklama

Planowanie produkcji – zakres obowiązków planisty

Planowanie produkcji to proces wielozadaniowy. Dlatego też wymaga stworzenia osobnego stanowiska pracy. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie produkcją jest planista produkcji. Dowiedz się, jaki zakres obowiązków obejmuje to stanowisko.

Planowanie produkcji - zakres obowiązków - sylwetka mężczyzny stojącego na tle maszyn
Planista produkcji to stanowisko znane pod wieloma nazwami. To posada skierowana do specjalistów do spraw organizacji produkcji, organizatorów produkcji, czy specjalisty do spraw planowania produkcji. Praca na produkcji zwykle kojarzy się ze stanowiskiem pracy przy maszynach i z monotonnym zakresem obowiązków. W rzeczywistości jednak, aby produkcja mogła działać i przynosić zyski w firmie, konieczne jest koordynowanie nią od podstaw. Udział w tym precedensie bierze także specjalista do spraw planowania produkcji. Jaki zakres obowiązków jest na tym stanowisku?

Planista produkcji. Kto to?

Planowanie produkcji to ogół czynności, które przygotowują proces produkcyjny. Czynności związane z planowaniem produkcji rozpoczynają się już od podstaw. Wynikają z odgórnych założeń przedsiębiorstwa względem efektywności produkcji. Planista produkcji dba o to, by plany przedsiębiorstwa zostały zrealizowane. Wiąże się to między innymi z przydzielaniem zadań pracownikom produkcji, wdrażaniem rozwiązań na rzecz poprawy efektywności produkcji, ustalaniem harmonogramu i nadzorem wykonywanych zadań. Planista produkcji pełni zawód o charakterze biurowym, często także pracuje w terenie, dogląda stanu procesu produkcji na hali.

Planista produkcji – zakres obowiązków

Planista produkcji zajmuje się formalnościami i bezpośrednim kontaktem z pracownikami i kontrahentami. Jak sama nazwa wskazuje – planuje, lecz również realizuje i nadzoruje wdrożone rozwiązania. W zakres obowiązków specjalisty do spraw planowania produkcji wchodzi:

 • prowadzenie prac planistycznych;
 • sporządzanie dokumentacji;
 • optymalizacja produkcji;
 • aktualizacja danych systemowych;
 • wykorzystanie systemu zarządzania produkcj (przykład takiego systemu stanowi Drum Buffer Rope, czyli proces planowania, który ma zwiększyć przepływ i przepustowość w ramach identyfikacji i wykorzystania ograniczeń systemu – zwiększa wydajność operacji produkcyjnej);
 • ustalanie harmonogramu produkcji;
 • monitorowanie zasobów przedsiębiorstwa;
 • dążenie do realizacji założeń budżetowych;
 • sporządzanie raportów produkcyjnych;
 • ocena wydajności produkcji;
 • opracowywanie planów okresowych;
 • reorganizacja przestrzeni w hali produkcyjnej;
 • kontakt z dostawcami i ustalanie zapotrzebowania na produkty;
 • współpraca z innymi działami produkcji;
 • kalkulacja kosztów produkcji;
 • operowanie jakością produkcji;
 • przeprowadzanie audytów;
 • czynności logistyczne;
 • pomoc w ustalaniu możliwych do zrealizowania założeń produkcyjnych;
 • analizy, porównywanie i zestawienia danych w zakresie produkcji, które mogą pomóc w zwiększeniu jej efektywności;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi na stanowiskach produkcyjnych, na przykład ustalanie zakresu pracy przyznanego określonym pracownikom;
 • konfiguracja systemów stanów produkcyjnych;
 • planowanie zapotrzebowania materiałów na potrzeby produkcji;
 • dbanie o ciągłą dostępność materiałów;
 • organizacja dostaw;
 • prognozowanie dotyczące produkcji, zużycia materiałów i konieczności ich uzupełniania w przyszłości;
 • dbanie o zachowanie terminów produkcji;
 • tworzenie zleceń produkcyjnych;
 • planowanie produkcji w oparciu o potrzeby klientów;
 • raportowania uchybień i wszelkich trudności w procesie produkcji niezgodnych z planem;
 • inicjowanie i wdrażanie nowych projektów mających za zadanie udoskonalić procesy produkcyjne w firmie.

Jak wygląda praca planisty produkcji?

Planista produkcji najczęściej pracuje w biurze. Oczywiście czasem musi także zjawić się na hali, ponieważ trudno ocenić procesy produkcyjne na odległość. Musi przeanalizować pracę, widząc ją na własne oczy. W takich momentach musi w szczególności uważać na maszyny i przestrzegać zasad BHP, ponieważ narażony jest na sytuacje niebezpieczne. Natomiast w pracy biurowej cierpi przede wszystkim jego układ kostno-szkieletowy, ponieważ przez wiele godzin pracuje przy komputerze, w pozycji siedzącej. Mogą go także boleć oczy, a brak aktywności fizycznej może prowadzić do problemów z wagą.

Planista pracuje głównie z komputerem. Obsługuje specjalne oprogramowanie, drukuje materiały, zajmuje się opracowaniem i wizualizacją danych. Planista może pracować samodzielnie lub też w zespole. Praca na produkcji niezależnie od stanowiska wiąże się jednak z koniecznością pracy zmianowej. Zachowanie ciągłości produkcji to podstawa w wypracowaniu wysokich zysków przedsiębiorstwa. Zatem nie tylko pracownicy szeregowi, lecz również kierownicy, brygadziści, mechanicy i planiści produkcji muszą stawiać się w pracy często w środku nocy, nawet w niedziele i święta. Praca odbywa się zwykle przez 8 godzin dziennie. Jest to stanowisko pracy o dużej decyzyjności, często w środowisku stresowym. Praca na hali produkcyjnej może powodować bóle głowy, ponieważ maszyny zwykle wiążą się z dużym hałasem, zapyleniem i wysoką temperaturą.

Wymagania do pracy na stanowisku planisty

Oczywiście planista produkcji musi mieć wiedzę branżową, która umożliwi mu wykonywanie swoich obowiązków. Wymagania na stanowisko planisty produkcji obejmują także kompetencje zawodowe miękkie. Są one kluczowe do tego, by wiedza i doświadczenia mógł wykorzystać w praktyce. Planista produkcji pracuje z ludźmi, więc kluczowa jest komunikatywność i umiejętność nawiązania dialogu. Musi stworzyć dobre relacje z pracownikami produkcji, pracownikami górnego szczebla firmy, jak i kontrahentami, z klientami zamawiającymi produkty. Osoba na tym stanowisku powinna być również kreatywna i samodzielna. Jest to stanowisko o dużej decyzyjności, więc pracownik musi być pewny siebie i asertywny.

Planista nie może być jednak bezkrytyczny, ponieważ każdy człowiek czasem się myli. Planowanie produkcji to pojęcie wieloetapowe i proces, który potrafi trwać długo. Niektóre plany zakładają nawet działania na kilka lat, trzeba więc mieć w sobie duże pokłady cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu. Planowanie to także praca analityczna, więc logiczne myślenie i zdolności matematyczne są mile widziane. Trzeba także pamiętać o wymaganiach fizycznych. Jako że planista produkcji bywa na hali, musi cechować się dobrą sprawnością fizyczną, być osobą uważną ze sprawnymi zmysłami. Przeciwwskazanie stanowi lęk wysokości i zaburzenia koordynacji.

Jak zostać planistą produkcji?

To pracodawcy stawiają wymagania edukacyjne wobec kandydatów na stanowisko planisty produkcji. Głównie oczekują doświadczenia w pracy produkcyjnej, wykształcenia branżowego, lecz częstym wymogiem jest wręcz wykształcenie wyższe techniczne. Mile widziani na tym stanowisku pracy są inżynierzy produkcji, czy logistyki. Studia na kierunkach związanych z logistyką są obecne praktycznie w całej Polsce. Z kolei przykład uczelni, na których można studiować inżynierię produkcji stanowi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Lubelska, czy Politechnika Łódzka. Dostępne są zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Pomocne może się okazać również wykształcenie związane z branżą, w jakiej działa przedsiębiorstwo poszukujące pracownika. Przykładowo, jeśli firma zajmuje się produkcją włókien, może poszukiwać technika technologii odzieży. Planiści produkcji mogą szukać zatrudnienia w firmach przemysłowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, w biurach projektowych, w firmach usługowych. Na rynku dostępne są także kursy na planistów produkcyjnych. Tematyka zajęć obejmuje techniki organizacji produkcji, zarządzanie produkcją, systemy wykorzystywane w pracy i kompetencje zawodowe miękkie.

Ile zarabia planista produkcji?

Według danych portalu Wynagrodzenia.pl zarobki planistów produkcji różnią się od siebie w zależności od stopnia stanowiska.

 • Co drugi młodszy specjalista do spraw planowania produkcji zarabia od 3 810 zł brutto do 5210 zł brutto;
 • co drugi specjalista zarabia od 4 770 zł brutto do 6830 zł brutto;
 • co drugi starszy specjalista zarabia od 5680 zł brutto do 8690 zł brutto.

Próba osób, które wzięły udział w badaniu wyniosła ponad 1250 osób. Jak widać, zarobki na stanowisku planisty produkcji są obiecujące i choćby z tego powodu warto zastanowić się nad zatrudnieniem w tym obszarze.

Oceń artykuł
1/5 (1)