Ile zarabia położna środowiskowa i jak nią zostać? Zakres obowiązków i uprawnienia

Położna środowiskowa jest obecna w życiu świeżo upieczonych mam i noworodków. Jest to bardzo odpowiedzialne stanowisko, wymagające nie tylko odpowiednich predyspozycji, lecz także odpowiedniego wykształcenia. Dowiedz się, ile zarabia położna środowiskowa i jak nią zostać.

położna środowiskowa - wymagający jej opieki noworodek

XXI wiek przyniósł przyszłym mamom wiele komfortowych rozwiązań. Ciężarna kobieta ma prawo do wyboru osoby prowadzącej jej ciążę – zarówno ginekologa, jak i położnej. Wizyty położnej środowiskowej są opłacane przez NFZ. Pensje położnych, podobnie jak zarobki pielęgniarki środowiskowej nie są zbyt wysokie. Szczególnie gdy przyjrzymy się bliżej jej obowiązkom i wymaganej edukacji.

Położna środowiskowa: kto to?

Położna środowiskowa stanowi pomoc dla mam i kobiet w ciąży. Przekazuje im wiedzę na temat ryzyka, porodu i bycia rodzicem. Przygotowuje pacjentki do porodu od strony teoretycznej i praktycznej. Jej rolą jest oferowanie kobiecie wsparcia w diametralnej zmianie życia oraz pomoc w opiece nad noworodkiem w pierwszych tygodniach po narodzinach – zanim mama stanie się w pełni samodzielna. W swojej pracy położna środowiskowa współpracuje z lekarzem ginekologiem, czy pielęgniarką POZ.

Co robi położna środowiskowa?

Kontakt z położną środowiskową może być pomocny jeszcze przed porodem. Wówczas przeprowadza działania profilaktyczne, które służą m.in. wcześniejszemu rozpoznaniu komplikacji u matki lub dziecka. W tym celu odbywa wizyty:

 • 1 raz w tygodniu od 21 do 31 tygodnia ciąży (do 10 wizyt),
 • 2 razy w tygodniu od 32 tygodnia ciąży do porodu – do 16 wizyt.

Po porodzie pracę położnej środowiskowej rozpoczyna tzw. wizyta patronażowa. Podczas odwiedzin położna pokazuje rodzicom jak przewijać dziecko, jak karmić, kąpać i w jaki sposób je pielęgnować. Położna środowiskowa ocenia także rozwój dziecka, w szczególności czy pępek goi się prawidłowo, a skóra nie ma odparzeń, ani nie wykazuje oznak alergii. Nie tylko dziecko jest obiektem obserwacji. Położna środowiskowa bada także zdrowie kobiety po porodzie i sprawdza, czy blizna pooperacyjna, piersi, czy krocze wyglądają prawidłowo.


Poszukujesz zatrudnienia w województwie śląskim? Odwiedź zakładkę praca w Katowicach na GoWork.pl


Położna środowiskowa – uprawnienia

Praca na stanowisku położnej środowiskowej uprawnia do prowadzenia ciąży fizjologicznej. Specjalistka ma prawo do pełnienia świadczeń diagnostycznych takich jak przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, wykonywanie badań położniczych i przebiegu połogu oraz rozwoju noworodka do drugiego miesiąca życia. Ponadto położna środowiskowa ma uprawnienia m.in. do:

 • wykonywania pomiarów u mamy i noworodka,
 • badania bilirubiny na podstawie topografii zażółcenia, 
 • pobierania niektórych materiałów do badań,
 • przeprowadzania testów diagnostycznych w mieszkaniu rodziców przy wykorzystaniu aparatury badawczej,
 • pomocy położniczej i neonatologicznej w czasie oczekiwania na lekarza, gdy stan jest nagły,
 • przyjęcia nagłego porodu w mieszkaniu ciężarnej,
 • podawania leków.

Położna środowiskowa: zakres obowiązków

Położna środowiskowa ma ciężką pracę. Jej obowiązki często wychodzą poza zakres przekazywania samych rad. Może się zdarzyć, że będzie musiała ściągnąć kobiecie szwy, usunąć cewnik, czy wypłukać pęcherz lub narządy rodne. Zajmuje się także leczeniem ran i odleżyn, a także gimnastyką i rehabilitacją. Jednak położna środowiskowa poza ekstremalnymi sytuacjami zajmuje się głównie poradnictwem w zakresie:

 • żywienia matki i niemowlęcia, 
 • porodu,
 • higieny, 
 • laktacji,
 • regulacji płodności, 
 • chorób ginekologicznych, 
 • samoobserwacji zdrowia,
 • szczepień.

Jak zostać położną środowiskową?

Kariera położnej jest zbliżona do tego, jak zostać pielęgniarką. Osoba chcąca pracować na tym stanowisku, musi ukończyć studia położnicze. Do wykonywanie tego zawodu niezbędna jest wiedza z ginekologii i pediatrii oraz oczywiście położnictwa. Położna środowiskowa to samodzielna profesja, zatem może ona wypełniać obowiązki bez polecenia lekarza, ale pod warunkiem, że ma za sobą minimum 2 lata praktyki zawodowej. Pracę jako samodzielna położna środowiskowa można wykonywać także po ukończeniu studiów II stopnia i uzyskania specjalizacji z pielęgniarstwa, czy po kursie kwalifikacyjnym. Szkolenie specjalizacyjne trwa przez 329 h (praktyka) i 495 h (teoria), które musi przejść położna środowiskowa. Jakie wykształcenie ją czeka? Do zdobycia zawodu niezbędne jest ukończenie uczelni wyższej. Edukacja położnej środowiskowej trwa 5 lat.

Położna środowiskowa. Jakie studia musi ukończyć? 

Osoba, która ma w planach być położną środowiskową, musi wybrać szkołę wyższą spośród studiów I i II stopnia, studiów wyższych zawodowych, czy jednolitych studiów magisterskich. W trakcie edukacji oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej z zakresu genetyki, biochemii i fizyki, badań fizykalnych, czy opieki położniczej, kandydatka odbywa także praktykę w oddziale położniczym, czy szkole rodzenia. Prawo do wykonywania zawodu otrzymuje się po ukończeniu studiów. Wydaje je Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych. Przedmioty, które najlepiej zdawać na maturze, by dostać się na studia to:

 • matematyka, 
 • biologia, 
 • chemia, 
 • fizyka z astronomią, 
 • geografia.

Położna środowiskowa: jak zostać? Wymagania i predyspozycje

Położna środowiskowa w swojej pracy musi się mierzyć z wieloma trudnymi przypadkami. Nie każda ciąża i poród przebiega gładko. Czasem do położnej należy podjęcie trudnych decyzji, takich jak kontakt z opieką społeczną w razie rażących zaniedbań. Zatem w tym zawodzie ważna jest odporność psychiczna, ale jednocześnie empatia. Położna musi być również sprawna ruchowo i mieć siłę fizyczną. 

Ile zarabia położna środowiskowa? 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie położnych w Polsce w roku 2018 wyniosło 5380,41 zł brutto. Dane potwierdzają, że istnieje różnica między przeciętnym wynagrodzeniem w placówkach publicznych (5455,04 zł), a prywatnym (4856 zł). Na ostateczną wysokość wynagrodzenia ma wpływ doświadczenie, staż pracy oraz wykształcenie, jakie uzyskała położna środowiskowa. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. zarządziła natomiast minimalne wynagrodzenie położnych w wysokości 5 478 zł brutto. Ile zarabia położna środowiskowa za wizytę? Przyjmuje się, że jest to od kilkudziesięciu złotych do 120-150 zł.

Obecnie w Polsce jest ponad 39 tys. położnych. Od roku 2008 ich liczba wzrosła więc o kilka tysięcy (do 32 429). Jak widać, chętnych do zawodu nie brakuje. Należy pamiętać, że położna środowiskowa to zawód z powołaniem. Sprawdzą się w nim zatem osoby, które lubią dzieci i są pełne empatii.

Oceń artykuł
2/5 (2)