Wypowiedzenie umowy o pracę a wiek przedemerytalny. Kiedy można zwolnić pracownika?

Wypowiedzenie umowy o pracę podczas okresu ochronnego często jest postrzegane jak łamanie prawa. Takie myślenie jest błędne. Możliwe jest np. zwolnienie pracownika w wieku przedemerytalnym. Dowiedz się, kiedy można zwolnić pracownika w okresie ochronnym.

wypowiedzenie umowy o pracę a wiek przedemerytalny - pracodawca wskazujący palcem

Przyjmuje się, że pracodawca nie ma prawa rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem, któremu zostało już niewiele czasu do emerytury. Choć zatrudnionego rzeczywiście dotyczy wówczas okres ochrony przed emeryturą, to są sytuacje, kiedy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym. Kodeks pracy nie chroni takiego pracownika np. w momencie, gdy firma ogłosi upadłość lub likwidację.

Wypowiedzenie umowy o pracę a wiek przedemerytalny

W przypadku, gdy to zatrudniony jest winny rozwiązania umowy o pracę, może zostać zwolniony. Spore kontrowersje wzbudza fakt, że pracownik nie jest chroniony także wtedy, gdy uzyskał prawo do renty przez całkowitą niezdolność do pracy. Także likwidacja miejsca pracy to szczególna sytuacja, w której wypowiedzenie umowy o pracę podczas okresu ochronnego może mieć miejsce. Pracodawca może albo rozwiązać stosunek pracy ze względu na likwidację zakładu, albo spróbować wypracować z zatrudnionym porozumienie.

Kiedy można zwolnić w okresie ochronnym?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy wina przerwania stosunku leży po stronie zatrudnionego. Można w ten sposób rozwiązać każdą umowę, także terminową, również z pracownikiem w wieku przedemerytalnym. Natomiast rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia i bez winy pracownika, według Art. 53. § może mieć miejsce w przypadku przedłużającej się nieobecności, gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: 

  • dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Szukasz atrakcyjnego zatrudnienia nad morzem? Sprawdź praca Gdynia na GoWork.pl!


Prawo stara się sprostać interesom obu grup. Warto pamiętać, że pracownik, który znalazł się w trudnej sytuacji, w niektórych przypadkach może liczyć na świadczenie przedemerytalne. Pod warunkiem, że spełni warunki wiekowe i stażu pracy.

Oceń artykuł
0/5 (0)