Okres ochronny przed emeryturą – kogo dotyczy? Jak długo trwa?

Okres ochronny przed emeryturą to czas, gdy pracodawca nie może zwolnić pracownika. Kiedy zaczyna się wiek ochronny przed emeryturą? Czy istnieje sytuacja, kiedy można zwolnić pracownika w okresie ochronnym? Sprawdź!

pracownica sprawdzająca okres ochronny przed emeryturą

Wielu pracowników po 50. roku życia obawia się o utrzymanie miejsca pracy. Młodzi, zdolni i głodni sukcesu, stanowią ogromną konkurencję, nawet dla najbardziej doświadczonych specjalistów. Zwolnienie po pięćdziesiątce może oznaczać poważne problemy. Na szczęście istnieje okres, kiedy nie można zwolnić pracownika z dużym doświadczeniem. Ochrona przedemerytalna to status osiągany na kilka lat przed przejściem na zasłużony odpoczynek. Jaki jest wiek ochronny przed emeryturą? Komu przysługuje okres ochronny?

Okres ochronny przed emeryturą – dla kogo?

Zwolnienie z pracy na kilka lat przed emeryturą to koszmar spędzający sen z powiek wielu pracownikom. Ochrona przedemerytalna jest mechanizmem, który chroni ich przed utratą zatrudnienia u danego pracodawcy. Powyższy mechanizm został opisany w artykule 39. Kodeksu pracy.

W myśl przepisów okres ochronny przed emeryturą zaczyna się nie później niż na 4 lata przed chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego.

Okres ochronny pracownika przed emeryturą zakazuje wypowiedzenia umowy bez powodu. Warto wiedzieć, że nie wszystkim przysługuje taki przywilej. Aby móc z niego skorzystać, trzeba wykonywać obowiązki na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W tym przypadku wymiar etatu nie ma znaczenia.

Ochrona przedemerytalna – czym właściwie jest wiek emerytalny?

W kontekście okresu ochrony przed emeryturą warto poruszyć temat uprawnień emerytalnych. Artykuł 39. Kodeksu pracy przedstawia go, jako “normalny wiek”, w którym można przejść na emeryturę. Przypomnijmy, że moment osiągnięcia wieku emerytalnego w Polsce oznacza ukończenie 60 lat (dla kobiet) i 65 lat (dla mężczyzn).

To znaczy, że nie można stosować ochrony przedemerytalnej w stosunku do pracowników przechodzących na wcześniejszą emeryturę. Pewnym wyjątkiem są szczególne grupy zawodowe, które mają prawo do wczesnego zakończenia kariery zawodowej (np. górnicy lub wojskowi).

Kiedy można zwolnić pracownika w okresie ochronnym?

Trwający okres ochronny przed emeryturą, z zasady uniemożliwia zwolnienie pracownika. Jednak istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Pierwszym przypadkiem, kiedy można zastosować wypowiedzenie umowy w okresie trwania ochrony przedemerytalnej, jest poważne złamanie przepisów i dopuszczenie się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczch.

Postępowanie osoby zatrudnionej, kwalifikujące do zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego zdejmuje z niej ochronę przedemerytalną (nawet jeśli okres zatrudnienia umożliwia trwanie w okresie ochronnym).

Kiedy jeszcze można zwolnić pracowników, którzy podlegają ochronie stosunku pracy?

  • Wręczenie pracownikowi wypowiedzenia w czasie okresu ochronnego będzie możliwe, gdy utrata uprawnień uniemożliwia dalsze zatrudnianie i wykonywanie zawodu.
  • Okres ochronny pracownika przed emeryturą może skończyć się wypowiedzeniem umowy również wtedy, gdy zatrudniony pobiera jednocześnie wcześniejszą emeryturę i wynagrodzenie za pracę. Zwolnienie mimo okresu ochronnego dotyczy też pracowników, którzy otrzymali rentę z tytułu niezdolności do pracy lub z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
  • Pracownik objęty okresem ochronnym podczas umowy o pracę może stracić posadę, gdy jego zakład pracy ogłosił upadłość lub przeszedł w stan likwidacji pracodawcy (nie ma możliwości wykonywania dotychczasowej pracy). W tej wyjątkowej sytuacji osoba zwolniona może się ubiegać o świadczenia przedemerytalne.

Szukasz pracy? Praca w Warszawie czeka, aż ją odkryjesz!

Okres ochronny przed emeryturą a zwolnienie – co wtedy?

Wiemy już, kiedy można zwolnić pracownika w okresie ochronnym. Niestety od czasu do czasu pracodawcy nie respektują przepisów prawa pracy, chroniących osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, bezpodstawnie wyrzucając osoby objęte ochroną przed zwolnieniem.

[Kodeks pracy] Artykuł 264. jasno stwierdza, że w takiej sytuacji pracownik może wystosować odwołanie od decyzji pracodawcy i skierować sprawę do sądu pracy.

W związku z nieprawidłowym zwolnieniem z zakładu – może ubiegać się o stosowne odszkodowanie lub przywrócenie do firmy, powołując się na uzyskanie prawa do przejścia w okres ochrony przedemerytalnej.

Okres ochronny przed emeryturą – kiedy się kończy?

Ile wynosi okres ochronny przed emeryturą? Jak już ustaliliśmy, ochroną przed zwolnieniem obejmuje się pracowników, nie później niż na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Niestety, przepisy nie chronią osoby zatrudnionej aż do podjęcia decyzji o odejściu. To zła wiadomość dla wszystkich, którzy wiedzą, o ile wzrośnie ich emerytura po 5 latach pracy.

Omawiany okres ochronny przed emeryturą dobiega końca w chwili, gdy pracownik osiąga wiek emerytalny. Oczywiście nadal obowiązują inne przepisy chroniące prawa zatrudnionych w czasie trwania umowy. Warto pamiętać, że mimo osiągnięcia wieku emerytalnego – pracodawca nie może zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony bez powodu. Wręczając wypowiedzenie umowy pracownikowi, musi on uzasadnić swoją decyzję.

Oceń artykuł
5/5 (4)