Reklama

PIT: ulga na leki 2023. Kto może skorzystać?

Ulga na leki w 2023 roku przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz osobom, które zajmują się ich utrzymaniem. Dowiedz się, kiedy ulga na leki przysługuje i jak ją uzyskać. Jakie dokumenty przygotować?

Ulga na leki - tabletki rozsypane z opakowania

Jak otrzymać ulgę na leki?

Ulga rehabilitacyjna umożliwia odliczenie od dochodu PIT lub od przychodu w razie ryczałtu ewidencjonowanego wydatki poniesione na lekarstwa. Chodzi o leki, które lekarz specjalista przepisał osobie z niepełnosprawnością. Jednak nie oznacza to, że leki mają mieć konkretnie związek z niepełnosprawnością. Ważne, by lekarz specjalista stwierdził, że chory ich potrzebuje.

Koszty leków można odliczyć w wysokości będącej różnicą między poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Zatem ulga przysługuje wówczas, gdy wydatki poniesione na leki w danym miesiącu przekroczyły kwotę 100 zł.

Komu przysługuje ulga na leki?

Ulga na leki przysługuje:

  • osobom, wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności znaczny, umiarkowany lub lekki;
  • osobom, którym przyznano rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną;
  • osobom, wobec których orzeczono niepełnosprawność, które nie ukończyły 16 roku życia na podstawie odrębnych przepisów;
  • wobec której orzeczono niepełnosprawność na podstawie przepisów obowiązujących przed 1998 rokiem.

Ulga przysługuje także osobom, które zajmują się utrzymaniem osoby z niepełnosprawnością. Pod warunkiem, że ich roczny dochód nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej. To może być np. małżonek, rodzeństwo, dziecko, czy rodzic.

Ulga na leki – jakie dokumenty przygotować?

Warto zachować zaświadczenie potwierdzające konieczność przyjmowania danego leku lub kopie recepty. Fakt zakupu lekarstw trzeba udokumentować. W tym celu należy gromadzić wszelkie paragony, czy faktury za zakup lekarstw. Mogą się one okazać przydatne w razie kontroli.

Ulgę uzyskuje się w drodze odliczenia wydatków od dochodu w zeznaniu PIT. Warto pamiętać, że dokument w 2023 roku należy złożyć do 2 maja.

Oceń artykuł
0/5 (0)