Programista Python – wzór CV. Jak napisać dokument?

CV programisty Python stanowi podstawowy dokument podczas ubiegania się o pracę. Kandydat ma szansę szczegółowo zaprezentować się przed rekruterem dopiero podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jednak aby otrzymać zaproszenie na nią, musi najpierw wyróżnić się na tle innych kandydatów. Aby to zrobić, konieczne jest przygotowanie dobrego CV programisty Python. Pobierz wzór i poznaj wskazówki, które pozwolą Ci napisać poprawny dokument.

Programista Python - kod na ekranie laptopa

Python to jeden z popularniejszych języków programowania. Programiści Python są poszukiwani na rynku pracy, wiele ofert pracy jest skierowanych właśnie do tych specjalistów. Wiele znanych stron wykorzystuje ten język programowania, np. Google. Technologia ma zastosowanie w budowaniu stron internetowych, aplikacji, czy gier. Python sprawdza się w przypadku dużych ilości danych. Programiści wykorzystujący Pythona mogą znaleźć zatrudnienie w wielu branżach, m.in. w finansowej, czy technologicznej. Mimo wielu ofert pracy dla programistów znających Python kandydatów jest coraz więcej. Sam język jest przywoływany jako jeden z lepszych do nauki dla początkujących, przez co konkurencja na rynku pracy dla specjalistów w tej dziedzinie jest duża. Aby mieć szansę na udział w rozmowie rekrutacyjnej, należy sporządzić CV, które przyciągnie uwagę pracodawcy. Jak to zrobić?

Jak napisać CV programisty Python?

Programista uchodzi za specjalistę, który przede wszystkim musi doskonale operować poznanym językiem programowania, w tym przypadku jest to Python. Choć często przedstawiciele branży IT są postrzegani w kategorii indywidualistów, to bez kompetencji zawodowych miękkich w tym zawodzie się nie obejdzie. Oprócz wiedzy na temat nowych technologii, matematyki i programowania konieczne są umiejętności komunikacyjne, które przydają się przede wszystkim w pracy z klientem. Programista Python powinien więc w swoim CV nawiązać zarówno do kwalifikacji, jak i innych kompetencji kluczowych w zawodzie. Oczywiście w każdym CV należy wyszczególnić swoje doświadczenie zawodowe i etapy znaczącej dla pracodawcy edukacji. Ważnym aspektem w CV programisty Python są również umiejętności, zarówno te uzyskane w toku edukacji i karierze zawodowej, jak i te wypracowane osobiście.
Jeśli pracodawca wymaga również listu motywacyjnego, wówczas kandydat ma szansę bliżej przedstawić się nie tylko jako potencjalny pracownik, ale także jako człowiek – okazać swoje zainteresowania, motywacje, ambicje.

Takiej możliwości nie daje CV. W tym dokumencie należy wyróżnić jedynie najważniejsze fakty, które interesują pracodawcę najbardziej. Na początku dokumentu najlepiej jednak zamieścić krótkie podsumowanie zawodowe. Są to 2-3 zdania na temat tego, kim jest kandydat, jakie ma oczekiwania względem nowej pracy i co może zaoferować sam. Podsumowanie zawodowe może być także nieco dłuższe, jednak zdecydowanie nie powinna to być ściana tekstu. Te kilka zdań ma zrobić na pracodawcy tzw. “pierwsze wrażenie”. Dobre podsumowanie zawodowe zachęci go do przeczytania dalszej treści CV. Jak może wyglądać przykładowe podsumowanie zawodowe programisty Python?

Od 4 lat jestem programistą w banku “Polcash”. Specjalizuję się w języku Python, jednak znam również inne języki programowania. Poszukuję nowej pracy, w której będę mógł nie tylko podtrzymywać już powstałe systemy, lecz także realizować wiele nowych projektów.

CV programista Python – najważniejsze informacje

To o czym kandydat powinien w szczególności pamiętać, to podanie danych kontaktowych. Należy podać numer telefonu, czy adres e-mail. Jest to niezbędne, jeśli kandydat oczekuje odpowiedzi. W przeciwnym razie nawet najlepsze CV nie gwarantuje pracy. Ponadto należy podać również inne dane podstawowe, takie jak imię i nazwisko. Nie trzeba natomiast podawać pełnego adresu zamieszkania. W zupełności wystarczy sama nazwa miejscowości. Czasem chcąc zrobić dobre wrażenie, kandydaci podają zbyt wiele danych, przez co osiągają efekt odwrotny. Pracodawcy w CV nie należy informować o swoich planach rodzinnych, orientacji seksualnej, religii, czy światopoglądzie. Warto mieć to na uwadze zawsze, a szczególnie wysyłając CV do pracy za granicę. W innych krajach takie informacje w CV to duży minus.

Doświadczenie w CV programisty Python

CV programisty Python tak jak dokument na każde inne stanowisko pracy najlepiej rozpocząć od rubryki z doświadczeniem. W rzeczywistości jest to obszar, który interesuje pracodawcę najbardziej. Dzięki tej pozycji pracodawca wie, w jakich zawodach i branżach kandydat pracował wcześniej, czy pokrywają się one ze stanowiskiem, na jakie aplikował. To istotne, ponieważ pracownik doświadczony może wnieść do firmy wiele cennych informacji, nowe, sprawdzone w innej firmie rozwiązania. W doświadczeniu dobrze jest wpisać wszystkie dotychczasowe miejsca zatrudnienia, a nie tylko te, które mają związek z programowaniem w języku Python. Jeśli kandydat ma wyjątkowo obszerną listę poprzednich stanowisk, z części można zrezygnować, wybierając jedynie te, które mają znaczenie dla pracodawcy działającego w branży.

Należy jednak przeprowadzić przemyślaną selekcję stanowisk. Można przykładowo pominąć informację na temat pracy dorywczej na magazynie w trakcie studiów, jednak zdecydowanie należy podać informacje o pracy np. jako specjalista helpdesk. Każda praca związana z nowymi technologiami zostanie doceniona przez pracodawcę. Doświadczenie należy wskazać w kolejności od najnowszego do najstarszego miejsca pracy. Na samym szczycie wpisuje się więc aktualne lub ostatnie miejsce zatrudnienia. Koniecznie trzeba podać ramy czasowe pracy w danej firmie, nazwę firmy i stanowiska pracy. Warto także nawiązać do pełnionych obowiązków. Poniżej przykładowy wygląd rubryki.

Doświadczenie


2020 – obecnie

Programista Python

Firma: Medianow

 • Tworzenie funkcjonalności w języku Python
 • Testowanie i walidacja funkcjonalności
 • Projektowanie aplikacji
 • Przetwarzanie dużych zbiorów danych
 • Poszukiwanie błędów w aplikacji
 • Praca nad poprawą wydajności

2019 – 2020

Serwisant

Firma: Novagym

 • Bieżąca aktualizacja sprzętu komputerowego w przedsiębiorstwie
 • Przyjmowanie i obsługa zgłaszanych przez pracowników usterek sprzętu
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu IT
 • Naprawa komputerów i telefonów służbowych pracowników

CV programisty Python – wykształcenie

Etapy edukacji, tak jak doświadczenie podajemy od najświeższej ukończonej szkoły do najstarszej. W CV nie podajemy całego wykształcenia, a jedynie to najważniejsze w kontekście zawodowym. Nie wpisujemy zatem wczesnych etapów edukacji, takich jak szkołą podstawowa, czy gimnazjum. Zaczynamy od szkoły średniej i wyszczególniamy studia. Choć pracodawcy zwykle nie skupiają się w przypadku programistów aż tak na wykształceniu, lepiej jednak do niego nawiązać, szczególnie jeśli jest to wykształcenie informatyczne. Obok nazwy szkoły powinny się znaleźć lata edukacji oraz kierunek studiów lub profil zawodowy. Kandydat może także określić pokrótce, jaki zakres wiedzy zdobył w szkole. Przykładowa prezentacja edukacji może wyglądać tak jak poniżej:

Edukacja


2016 – 2019

Informatyka

Szkoła: Politechnika Lubelska

 • Obsługa systemów informatycznych
 • Poznanie technologii programowania
 • Pozyskanie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Testowanie systemów informatycznych

2012 – 2016

Technik informatyk

Szkoła: Technikum nr 1 w Lublinie

 • Pozyskanie wiedzy na temat budowy i funkcjonowania komputera
 • Administrowanie bazami danych
 • Montaż komponentów komputera
 • Projektowanie sieci komputerowych

Umiejętności w CV programisty Python

Rubryka “Umiejętności” to miejsce, w którym programista Python ma szansę wskazać ten obszar wiedzy i umiejętności, jakie pozyskał samodzielnie, a nie w pracy, czy szkole. Może także rozbudować pozycje wskazane we wcześniejszych rubrykach. Należy wyszczególnić tylko te umiejętności, które rzeczywiście mogą mieć znaczenie dla pracodawcy. W przypadku programisty Python będą to zatem wszelkie umiejętności techniczne, oprócz samego programowania czynności związane z przygotowywaniem dokumentacji, czy zarządzanie bazami danych. Osoby nieposiadające doświadczenia mogą nawiązać do swojego amatorskiego portfolio, umiejętności pozyskanych samodzielnie podczas webinarów, czy w drodze kursów i szkoleń. Nie należy zapomnieć również o umiejętnościach miękkich. Można je rozpisać w tej samej rubryce lub podzielić ją na dwie części – umiejętności twarde i miękkie.

 • Programowanie w języku Python
 • Umiejętność zarządzania bazami danych MS SQL
 • Znajomość webowych frameworków, np. FastAPI
 • Umiejętność projektowania relacyjnych baz danych
 • Znajomość wzorców projektowych
 • Znajomość JavaScript, C#
 • Znajomość języka angielskiego – C1
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Tworzenie wysokiej jakości kodu
 • Komunikatywność
 • Zdolności negocjacyjne

Klauzula w CV programisty Python

W CV należy także zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po 2018 roku zastosowanie ma klauzula zgodna z RODO. Poniżej przytoczono krótszą i dłuższą wersję, obie są poprawne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ………………………………… w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

O czym pamiętać pisząc CV programisty Python?

Pisząc CV niezależnie od stanowiska, warto mieć na uwadze kilak zasad. Czasem kandydaci rozbudowują swoje CV, aby sprawiało wrażenie obszerniejszego. Nie należy sztucznie wydłużać CV. Optymalna długość to dwie strony. Warto także dodać do CV zdjęcie. Choć nie jest to warunek konieczny, to buduje zaufanie pracodawcy. Oczywiście nie należy wykorzystywać zdjęcia z imprezy, a takie o bardziej formalnym charakterze, na którym widać delikatnie uśmiechniętą twarz. CV to dokument oficjalny i taki ton powinno zachować. Informacje należy nazwać, pogrupować w wyżej omówionych rubrykach. Ponadto należy się wystrzegać nadmiernego używania kolorów, czy wielu czcionek. Przed wysłaniem dokumentu trzeba również zadbać o jego poprawność. Warto całą treść przeczytać i sprawdzić pod kątem błędów, czy braków interpunkcji. Dokument najlepiej zapisać w formacie PDF, tak by rekruter otworzył CV w takiej samej formie. Na końcu trzeba pamiętać o zamieszczeniu klauzuli.

Wzór CV programista Python – przykład

Przykładowe CV programisty Python może wyglądać tak, jak przedstawiono poniżej. Zamieszczamy wzór CV do pobrania, który można otworzyć w programie do edycji tekstów i uzupełnić o swoje dane.

Pobierz: wzór CV programista Python

Programista Python wzór CV

Oceń artykuł
0/5 (0)