Policja w Opolu, tak jak w całej Polsce, zmaga się z problemem braku kandydatów do pracy w jej szeregach. Z miesiąca na miesiąc i z roku na rok coraz mniej osób zgłasza swoją chęć do służby w jej strukturach. W 2017 roku na Opolszczyźnie wyraźnie widoczny był spadek liczby chętnych przy jednoczesnym wzroście liczby wakatów w tutejszym garnizonie.

Sytuacja w policji na Opolszczyźnie

W ubiegłym roku na całej Opolszczyźnie do testów wstępnych, kwalifikujących kandydatów do pracy w policji, przystąpiło 550 osób, z czego pozytywnie weryfikację przeszło tylko 144 osoby. W opolskim garnizonie pozostały 64 czekające na obsadzenie wakaty Szacuje się, że w 2018 roku pracę w policji może znaleźć nawet 180 osób. W Opolu oferty pracy dla przyszłych policjantów szybko się mnożą. Nie wywołują one jednak spodziewanego zainteresowania wśród młodych, sprawnych fizycznie ludzi.

Policja zachęca do weryfikacji potencjalnych kandydatów

Policja podejmuje wiele działań zmierzających do tego, aby zachęcić jak najwięcej osób do wstąpienia w jej szeregi. W Opolu w 2017 roku regularnie m.in. pojawiały się plakaty w autobusach, które sygnalizowały wolne etaty w tej służbie. Organizowano ponadto spotkania w urzędzie pracy w Opolu, a nawet przygotowano film, który miał zachęcać do wstąpienia w szeregi policji. Wszystko to odniosło oczekiwany skutek, ponieważ chęć zatrudnienia w trj formacji w Opolu zgłosiło 550 chętnych.

Jak podkreśla policja, zgłoszenie swego CV to jedno, a spełnienie podstawowych wymagań stawianych przyszłym policjantom to zupełnie co innego. Najtrudniejsze są testy psychologiczne, które w sposób szczególnie skrupulatny weryfikują kandydatów. Chętni do przystąpienia do policji muszą przejść też testy sprawności fizycznej, a z nimi również nie każdy sobie poradzi.

Poszukiwania przyszłych policjantów

Podobnie jak w 2017 roku, tak i w 2018 policja w Opolu i na całej Opolszczyźnie ma ambitne plany uzupełnienia braków w garnizonie. Będą prowadzone poszukiwania chętnych do takiej pracy, a raczej służby, nie tylko w Opolu, lecz także poza granicami administracyjnymi miasta lub województwa. Policjanci zajmujący się rekrutacją nowych służb będą dzwonić do kandydatów, którzy oblali testy psychologiczne, z pytaniem, czy nie chcą ich zdawać ponownie. Według obowiązujących w Polsce przepisów, jeśli ktoś nie zda testu psychologicznego, to po roku od tego momentu może spróbować swoich sił jeszcze raz.