Średnia krajowa w 2022 roku – brutto i netto

Dane dotyczące średnich zarobków Polaków są badane i publikowane przez GUS każdego miesiąca, kwartału i roku. Średnia krajowa netto rośnie z roku na rok. Jednak czy faktycznie przekłada się na zarobki większości osób w naszym kraju?

Średnia krajowa 2022 - monety

Co to jest średnia krajowa?

Średnia krajowa to nic innego jak przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane dotyczące zarobków z podziałem na konkretny miesiąc, kwartał i cały rok. Od blisko 10 lat można zaobserwować stopniowy wzrost średniej krajowej. Jednak wiele osób twierdzi, że dane nie odzwierciedlają w pełni faktycznego poziomu życia obywateli.

Według prognoz ekonomistów Banku Pekao średnie zarobki w Polsce w 2022 roku mają wzrosnąć średnio o ok. 11%. Jednak warto dodać, że dane są aktualizowane na bieżąco i dokładną kwotę poznamy dopiero po podsumowaniu rocznym.

Jak oblicza się średnią krajową?

Obliczeniami dotyczącymi przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. Specjaliści z urzędu sumują wynagrodzenie osobowe brutto, a następnie dzielą je przez przeciętną ilość pracowników zatrudnionych w tamtym okresie.

Wysokość średniej krajowej w czerwcu 2022 roku?

Jeżeli przyjrzeć się raportom z sektora przedsiębiorstw możemy zauważyć, że średnia krajowa we wrześniu 2022 jest wyjątkowo wysoka, lecz warto te dane zestawić z wysoką inflacją – 15,5%. Według danych opublikowanych przez GUS średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi ponad 6554,87 złotych brutto i jest o 13% wyższe niż rok temu. Jednak trzeba pamiętać, że w czerwcu wypłacane są także premie kwartalne i dodatki jubileuszowe, co mogło zakrzywić rzeczywistość. Bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2022 r. jest to 6553,79 zł. W zależności od zastosowanych ulg, czy przynależności do PPK kwota netto powinna wynieść ok. 4 800 zł. 

Średnia krajowa 2022 - grafika podsumowująca

Z całą pewnością wiele przedsiębiorstw ucierpi w związku z epidemią COVID-19 i przede wszystkim wojną na Ukrainie, dlatego warto poczekać na dane dotyczące najbliższych kilku miesięcy. Niestety w wielu przypadkach firmy decydują się na cięcia etatów i obniżki pensji, aby zminimalizować ponoszone straty.

Średnia krajowa 2022 – kwoty

Kwota średniej krajowej zmienia się każdego miesiąca. Uzależniana jest również od województwa, czy miasta. W I kwartale 2022 roku średnia krajowa brutto wyniosła 6235,22 zł. A jak wynagrodzenie zmieniało się od początku roku?

MiesiącKwota
Styczeń6064,24
Luty6220,04
Marzec6665,64
Kwiecień6626,95
Maj6399,59
Czerwiec6554,87

Istnieją także spore różnice w wynagrodzeniu pomiędzy województwami. Przykładowo w województwie dolnośląskim wyniosło aż 7603,26 zł brutto, w śląskim 6583,61 zł brutto, podkarpackim 5328,29 zł brutto, a w mazowieckim 7539,43 zł brutto.

Czy średnia krajowa odzwierciedla faktyczne zarobki?

Średnia krajowa netto i brutto to całkiem niezłe odwzorowanie stanu gospodarki. Można przypuszczać, że jeżeli średnie wynagrodzenie w danym sektorze było wyższe niż w ciągu poprzedzającego roku kalendarzowego, to konkretna gałąź gospodarki radziła sobie lepiej. Jednak warto pamiętać, że średnia nie do końca ukazuje, jak faktycznie radzą sobie przeciętni pracownicy. 

Na przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kraju składają się także pensje osób zarabiających bardzo duże pieniądze. Wystarczy zdać sobie sprawę, ilu osób otrzymujących najniższą krajową potrzeba, aby pokryć wynagrodzenie jednego dyrektora zatrudnionego w dużym przedsiębiorstwie.

Raz na dwa lata GUS publikuje medianę zarobków w Polsce, która różni się od średniej i lepiej obrazuje sytuację ekonomiczną pracowników w kraju. Mediana wyznacza kwotę środkową. Co oznacza, że 50% pracowników w kraju zarabia mniej, a 50% więcej niż mediana wynagrodzenia. W porównaniu do średniej krajowej, kwota jest niższa o nawet 1000 złotych brutto w skali roku.

Oceń artykuł
4.3/5 (7)