Socjologia – czy to studia z perspektywami?

Socjologia może się okazać bardzo przydatnym kierunkiem w przyszłej karierze zawodowej. Mimo że powszechnie studia humanistyczne, a tym bardziej socjologia, uznawane są za mało znaczące na rynku pracy kierunki, to jednak coraz więcej branż dopomina się o absolwentów socjologii. Czy możemy już mówić, że socjologia to studia z perspektywami?

Socjologia - studentka socjologii z książką

 

Studia humanistyczne przez wielu postrzegane są jako marnowanie czasu, który można by poświęcić na to, aby zdobyć wiedzę techniczną i ścisłą. Wiele kierunków humanistycznych społeczeństwo postrzega, jako zupełnie nieprzydatne na współczesnym rynku pracy. Część osób twardo stoi przy opinii, że po studiach humanistycznych absolwenci nie znajdą pracy w zawodzie, a jedyne miejsce, gdzie będą mogli podjąć zatrudnienie to McDonald’s. Jest to oczywiście stereotyp, który najprawdopodobniej wziął się z obecnie trwającego zapotrzebowania na specjalistów technicznych. Jednak to, że jeden zawód znajduje się w dużym deficycie, nie oznacza tego, że zawody z innych branż stały się niepotrzebne.

Obecnie kierunki humanistyczne są niezwykle istotne na rynku pracy, a coraz częściej przenikają do świata IT, biotechnologii, czy medycyny. To samo dotyczy socjologii. Nauka o społeczeństwie i o jego zmianach może okazać się we spółczesnym świecie ważnym głosem w wielu sprawach, również tych związanych z rozwojem technicznym, odkryciami naukowymi i modelami biznesowymi. Co to jest socjologia? Czy warto podjąć studia socjologiczne?

Co to jest socjologia?

Socjologia jest nauką badająca więzi i zachowania międzyludzkie. Badacze obserwują struktury, grupy społeczne, ludzkość jako ogół i wszelkie relacje, jakie ze sobą nawiązuje. Wartościowe spostrzeżenia odpowiednio opracowują, tworząc analizy przydatne w wielu innych dziedzinach nauk humanistycznych. Tak naprawdę możemy przyjąć, że socjologia bada wszelkie zachowania człowieka w kontakcie z drugim człowiekiem, społeczeństwem, czy kulturą.

Same studia pomagają w zrozumieniu otaczającego świata i sposobu funkcjonowania społeczeństw. Uczą kreatywnego myślenia i umiejętności wyczucia potrzeb konkretnych grup społecznych. Wykształcony socjolog to badacz współczesności na poziomie relacji i zależności międzyludzkich. Poznanie zachodzących procesów, zachowań i schematów umożliwia socjologom tworzenie teorii rozwoju ludzkiej świadomości, poglądów, podejścia do wielu spraw i zmian zachodzących w poszczególnych grupach, a także w całym społeczeństwie.

Socjologia jest nauką interdyscyplinarną, co oznacza, że osoba, która zdecyduje się na podjęcie takich studiów, powinna być przygotowana na dużą ilość wiedzy do przyswojenia. Nie tylko z zakresu relacji międzyludzkich, ale też historii, statystyki czy matematyki. Liczy się także wiedza związana ze współczesnym światem, sytuacją geopolityczną, czy zmianami technologicznymi, które mają ogromny wpływ na relacje.

Studia socjologiczne — program studiów

Studia socjologiczne dostępne są na wielu uczelniach na terenie całej Polski. Kierunek ten znajdziesz zarówno na uczelniach państwowych, jak i uczelniach prywatnych. Uniwersytety oferują możliwość bezpłatnego kształcenia w trybie stacjonarnym, który wiąże się z nauką od poniedziałku do piątku, od rana do późnego popołudnia. Natomiast prywatne uczelnie umożliwiają Ci dodatkowo naukę tylko wieczorową lub weekendową, dzięki czemu możesz pogodzić studia z pracą lub drugim kierunkiem. Studia niestacjonarne weekendowe dostępne są także odpłatnie na uniwersytetach państwowych.

Studiowanie socjologii otwiera przed studentami wiele możliwości specjalizacji. W programie studiów znajdują się między innymi specjalności: socjologia kultury, badania społeczne w praktyce, doradztwo zawodowe, jednostka i kultura społeczna. Program studiów to przede wszystkim skupienie na przedmiotach ogólnych, jednak z dodatkowym wyszczególnieniem wobec konkretnych problemów społecznych. Studia stacjonarne i niestacjonarne przygotowują absolwentów z zagadnień takich jak podstawy socjologii, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia władzy, makrostruktury społeczne, teorie zmiany społecznej, psychologia społeczna, mikrostruktury społeczne, teorie zmiany społecznej, socjologia kultury, czy Public Relations.

Studia socjologiczne trwają około 3 lata i mogą się zakończyć obroną pracy licencjackiej. Po tym etapie możesz podjąć studia II stopnia, czyli magisterskie, które średnio trwają 2 lata. Ich zakończenie to obrona pracy magisterskiej i zdobycie tytułu magistra socjologii.

Portal Otouczelnie.pl sprawdził, że studia stacjonarne, zarówno studia I stopnia jak i studia II stopnia dostępne są między innymi na uczelniach takich jak:

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski

Przedmioty na socjologii

Każda uczelnia proponuje studentom inne przedmioty. W programie studiów możemy zauważyć nieznaczne różnice jeśli chodzi o przedmioty. Jednak część z nich powtarza się na tyle często, że prawdopodobieństwo spotkania się z nimi jest całkiem wysokie. Wśród zazwyczaj proponowanych przedmiotów znajdują się:

 • podstawy socjologii
 • psychologia społeczna
 • mikrostruktury społeczne
 • Public Relations
 • badanie społeczne
 • teorie zmiany społecznej
 • socjologia kultury
 • socjologia władzy
 • makrostruktury społeczne
 • statystyka
 • ekonomia
 • procesy ludnościowe w Polsce
 • współczesne teorie socjologiczne
 • metody badań ilościowych
 • inne rodzaje socjologii
 • historia
 • komunikacja społeczna

Rekrutacja na studia socjologiczne

Jeśli chcesz studiować na kierunku socjologia i zająć się badaniem problemów społecznych z pewnością chciałbyś poznać zasady rekrutacji. W zależności od uczelni mogą one się różnić, jednak z reguły kandydaci wybierani są na podstawie rankingu średniej ocen oraz przedstawienia wymaganych dokumentów. Studia stacjonarne w opinii publicznej uważane za charakteryzujące się bardziej rygorystycznymi regułami dotyczącymi rekrutacji. Aby dostać się na studia pierwszego stopnia, musisz w dużej mierze przyłożyć się do wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym — im wyższe oceny, tym większe prawdopodobieństwo, że dostaniesz się na wymarzony kierunek.

Umiejętności przydatne w pracy

Zakres umiejętności zdobytych w trakcie studiów jest bardzo szeroki. Przecież w każdej pracy mamy kontakt z ludźmi. Współpraca w zespole i kontakt z przełożonymi jest zatem nieunikniony. Dodatkowo wiedza zdobyta na studiach może ułatwić zarządzanie zespołem, tworzenie raportów analitycznych, statystyk, specjalizację w employer brandingu czy zdobywanie nowych pracowników.

Wszędzie gdzie pojawia się współpraca z klientem umiejętności socjologa, mogą okazać się na wagę złota. W końcu badanie zależności w społeczeństwie pomaga w badaniu potrzeb jego członków. Umiejętność zrozumienia czego dana osoba potrzebuje, jest chyba najbardziej wartościową, kiedy chodzi o szeroko pojęty marketing, czy handel.

Socjolog powinien być osobą kreatywną i bardzo otwartą na świat. Świadomość tego, jak działają społeczności, na pewno pomoże w wystartowaniu z własnym biznesem. Każda marka powinna być budowana w oparciu o produkt potrzebny na rynku.

Absolwentów socjologi szukają największe światowe marki, które skoncentrowane są na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, a także na utrzymaniu odpowiednich zależności w jej strukturach. Socjolog dzięki swojej wiedzy może tak kierować zespołem podczas dedykowanych szkoleń, czy spotkań, że zyska na tym nie tylko pojedynczy pracownik, czy grupa, ale również cała firma.

Jakie zawody może wykonywać socjolog?

Trzeba pamiętać, że to jaki zawód będziemy wykonywać po studiach, zależy tylko od nas. W obecnych czasach pomysł na siebie to najważniejsza cecha, jaką powinna posiadać osoba wkraczająca na rynek pracy, a studiów humanistycznych nie trzeba traktować jak zawodówki.

Najpierw warto poszukać pomysłu na siebie, zastanowić się, jaki zawód mógłby sprawiać przyjemność. Następnie wybrać studia, które będą stanowiły wartość dodaną do wcześniej wymyślonej ścieżki. Z każdego kierunku można wyciągnąć naprawdę dużo przydatnych umiejętności, a nawet odrobinę praktyki. Co więcej, jeśli poświęcisz czas, na to, aby poznać rynek pracy, zorientujesz się, że dzięki odpowiednio dobranym kursom bądź szkoleniom, nawet darmowym, jesteś w stanie znacząco podnieść swoją wartość jako pracownika na rynku pracy. Absolwent socjologii, który potrafi „wstrzelić się” w wymagania pracodawców i odpowiednio dopasować swoje umiejętności do pracy w wielu branżach, może podjąć zatrudnienie zarówno w firmach zajmujących się HR-em, jak i w przedsiębiorstwach ze świata IT, czy organizacjach pozarządowych.

Absolwent socjologii jest uzbrojony w szereg przydatnych umiejętności pomagających w pracy z ludźmi. Potrafi wyczuć potrzeby klienta i przekuć je w faktyczne dane statystyczne. Taka osoba może idealnie sprawdzić się w mediach, reklamie i marketingu. Umiejętność oceny potrzeb i kreatywność to także pożądane cechy w handlu i obsłudze klienta.

Dzięki umiejętności tworzenia statystyk i pracy na bazach danych absolwent socjologii to dobry nabytek dla administracji państwowej, ośrodków badania opinii publicznej i firm zajmujących się analityką.

3 lata studiów licencjackich i 2 lata studiów magisterskich to jak pokazują badania rynku pracy, wynik który może zagwarantować Ci pracę w instytucjach rządowych, instytucjach państwowych, czy firmach konsultingowych.

Oceń artykuł
4.8/5 (5)