Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG – jak to zrobić?

Zawieszenie działalności jest sposobem na zmniejszenie strat w przypadku gorszego okresu funkcjonowania firmy. Dzięki niemu przedsiębiorca może zrezygnować z opłacania składek ZUS i nie musi pokrywać zaliczek na podatek dochodowy. Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet?

mężczyzna ze znakiem drogowym STOP ma dłoni

Zawieszenie działalności gospodarczej – kiedy jest możliwe?

Zawieszenie działalności to przerwa w jej prowadzeniu często związana z gorszymi wynikami i chęcią ograniczenia nadciągających strat. Podczas trwania tego okresu przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Dodatkowo w związku z okresem zawieszenia działalności – nie można osiągać związanych z nią przychodów.

Działalność gospodarczą można zawiesić na dowolny okres przekraczający 30 dni. Powody zawieszenia działalności nie są określone prawnie, dlatego można uznać, że bez względu na to, dlaczego przedsiębiorca chce zawiesić działalność – ma do tego prawo. To może być brak czasu, gorsze wyniki finansowe, chęć spróbowania pracy na etacie, a nawet potrzeba odpoczynku.

Warto dodać, że jeśli przedsiębiorca zgłosił zawieszenie z określoną datą jego końca, a przychody dalej pozostawiają wiele do życzenia – może ubiegać się o przedłużenie zawieszenia działalności gospodarczej

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej zgłasza się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Aby tego dokonać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek, który trafi do urzędu gminy. W jaki sposób?

 • listem (z notarialnym poświadczeniem podpisu)
 • osobiście (po okazaniu dowodu osobistego w celu identyfikacji)
 • przez internet 
 • przez pełnomocnika

Oprócz zawieszenia działalności gospodarczej istnieje możliwość złożenia wniosku o przerwę w prowadzeniu działalności, która musi trwać nieprzerwanie przez przynajmniej 10 dni. Chęć rozpoczęcia przerwy składa się najpóźniej w dniu rozpoczęcia naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Zawieszenie działalności spółki cywilnej wygląda nieco inaczej i wymaga podjęcia dodatkowych kroków:

 1. zawiadomienie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia
 2. poinformowanie Urzędu Skarbowego w formie pisma NIP-2 nie później niż 7 dni od dnia zawieszenia 
 3. zgłoszenie zawieszenia w portalu CEIDG z pomocą formularza CEIDG-1 i załącznika CEIDG-SC

Ważne! Pod wnioskiem o zawieszenie działalności spółki cywilnej muszą się znaleźć podpisy wszystkich wspólników uczestniczących w spółce.

Zawieszenie działalności online bez wychodzenia z domu

Internetowa platforma CEIDG jest dużym ułatwieniem w zawieszeniu działalności gospodarczej. Aby tego dokonać wystarczy przejść kilka prostych kroków, używając Profilu Zaufanego, używanego np. do logowania się w platformie Twój e-PIT.

Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG – krok po kroku:

 1. załóż Profil Zaufany online przy pomocy loginu do internetowej aplikacji banku lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 2. załóż konto w CEIDG, posługując się wyżej wspomnianym Profilem Zaufanym
 3. aktywuj konto, używając linka otrzymanego drogą mailową
 4. w menu głównym odszukaj wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej i dobrze go przygotuj
 5. Zatwierdź i wyślij wniosek dzięki Profilowi Zaufanemu bądź kwalifikowanemu podpisowi elektronicznemu
 6. sprawdź potwierdzenie wysłania wniosku w mailu, bądź na portalu CEIDG w zakładce “Wnioski”

Zobacz też: CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej a ZUS

Zgłoszenie zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG jest jednoznaczne z przekazaniem informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast w przypadku zerwania umów z pracownikami, trzeba ich wyrejestrować z ubezpieczeń ZUS w ciągu 7 dni od ustania zatrudnienia. 

Dokumenty można przekazać za pomocą programu Płatnik lub wykorzystując Platformę Usług Elektronicznych.

Zawieszenie działalności a pracownicy 

Jednym z podstawowych warunków do spełnienia przed zawieszeniem działalności gospodarczej jest brak zatrudnionych pracowników. Dlatego, jeżeli przedsiębiorca planuje przerwać funkcjonowanie firmy na jakiś czas, będzie musiał ich zwolnić, wręczając wypowiedzenia. Warto wiedzieć, że można zawiesić działalność, nawet gdy pracownicy przedsiębiorstwa przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. 

Należy pamiętać, aby wyrejestrować byłego pracownika z ubezpieczeń nie później niż 7 dni od daty ustania stosunku pracy.

Podatek dochodowy a zawieszenie działalności

Polskie prawo umożliwia rozliczanie podatku dochodowego na kilka sposobów. To na przykład podatek progresywny o ustalonych progach na poziomie 17% i 32% oraz podatek liniowy, który wynosi 19%. Niezależnie od tego, który z nich wybrał przedsiębiorca – w czasie przerwy od prowadzenia firmy jest zwolniony z wpłaty zaliczek na podatek dochodowy. 

Ważne! Jeżeli w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorstwo wygeneruje jakikolwiek przychód, właściciel jest zwolniony z obowiązku zapłaty zaliczki na podatek. Sytuacja zmienia się w przypadku osiągnięcia przychodu przed rozpoczęciem okresu zawieszenia. Wtedy trzeba zapłacić obowiązkowe zaliczki, nawet jeśli termin zapłaty przypada w trakcie przerwy w działalności.

Sprawdź także: Próg podatkowy w Polsce – obliczanie i zmiany w 2020 roku

Czy w trakcie zawieszenia można wykonywać jakieś czynności?

Zawieszenie działalności gospodarczej to stan, w którym nie można jej prowadzić ani generować bieżących przychodów. Jednak działania mające na celu zabezpieczenie jej dóbr i ułatwienie powrotu do pełni formy są jak najbardziej dozwolone.

W trakcie zawieszenia firmy przedsiębiorca może:

 • osiągać przychody sprzed zawieszenia działalności
 • zabezpieczać źródła przychodów
 • przyjmować należności sprzed zawieszenia
 • podejmować czynności, które są niezbędne do zachowania przychodów
 • zdobywać własne środki trwałe
 • regulować zobowiązania sprzed zawieszenia
 • powoływać lub odwoływać zarządcę sukcesyjnego

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej właściciel firmy musi:

 • wykonywać obowiązki nakazane przepisami
 • składać coroczne sprawozdanie finansowe
 • prowadzić księgowość i uczestniczyć w kontrolach
 • opłacać należności takie jak: podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe itp.
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, administracyjnych, a także podatkowych dotyczących jego firmy
Oceń artykuł
5/5 (4)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora