Promesa zatrudnienia – co to jest i kiedy może się przydać?

Promesa zatrudnienia to tak zwana umowa przedwstępna. Szczególnie przydatna podczas okresu wypowiedzenia lub w przypadku zaplanowanej emigracji zarobkowej. Stanowi pewnego rodzaju zapewnienie, dzięki któremu obie strony rekrutacji mogą mieć pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Czym dokładnie jest promesa zatrudnienia i kiedy może się przydać?

Promesa zatrudnienia - dłoń pisząca w notesie

Nie zawsze nawiązanie współpracy następuje od razu. Pracowników obowiązuje okres wypowiedzenia, czasem otrzymują dni na poszukiwanie pracy, lecz stanowisko dostępne jest dopiero od przyszłego miesiąca. Nie chcąc jednak poświęcać czasu na bezowocne poszukiwania pracownik lub pracodawca ma prawo oczekiwać zapewnienia w sprawie zatrudnienia. Wówczas warto sporządzić tzw. promesę zatrudnienia.

Promesa zatrudnienia – co to jest?

Promesa zatrudnienia to typ umowy cywilnoprawnej, nazywany również umową przedwstępną. Stanowi potwierdzenie, że rekrutowany pracownik podejmie się pracy w związku z wygraną rekrutacją, a pracodawca przyjmie go do swojej firmy. 

W treści promesy zatrudnienia obie strony zobowiązują się do przestrzegania wcześniejszych ustaleń dotyczących zatrudnienia pracownika. Promesa zatrudnienia jest szczególnie przydatna, kiedy pracownik stara się o kredyt, znalazł pracę podczas okresu wypowiedzenia lub w przypadku wyjazdu zarobkowego do innego kraju. W przedsiębiorstwach funkcjonuje także promesa przedłużenia zatrudnienia, która nie jest związana z rekrutacją, a zachowaniem posady.  

Co powinien zawierać wzór promesy zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia jest umową cywilnoprawną, dlatego powinna być skonstruowana w zgodzie z zasadami prawa cywilnego. Aby mieć pewność, że podpisana promesa jest ważna, trzeba sprawdzić, czy zawiera następujące elementy:

  • miejsce wykonywania obowiązków
  • wymiar pracy
  • wysokość wynagrodzenia za pracę wraz ze wszystkimi składnikami
  • termin zawarcia oznaczonej umowy
  • dane obu stron umowy
  • można także zawierać wysokość odszkodowania w przypadku niedotrzymania warunków umowy

Należy także wskazać informację w sprawie dnia zawarcia umowy przedwstępnej i miejscowość. Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, można mieć pewność, że promesa zatrudnienia jest ważna w świetle obowiązującego prawa cywilnego.

Kiedy promesa zatrudnienia jest szczególnie istotna?

W niektórych przypadkach podpisana promesa zatrudnienia jest wręcz niezbędna. Jedną z sytuacji jest poszukiwanie pracy za granicą naszego kraju. Część z państw stosuje pewnego rodzaju obostrzenia związane z przyjmowaniem ludzi migrujących, którzy planują przyjechać na dłużej. Bardzo często, aby otrzymać pozwolenie na dłuższy pobyt, trzeba udowodnić, że mamy potwierdzenie otrzymania pracy i nie będziemy zasilać grupy osób bezrobotnych. 

Następnym przypadkiem jest sytuacja, w której pracownik otrzymujący lepszą ofertę z innej firmy chce zakończyć współpracę z obecnym pracodawcą. Dzięki podpisanej promesie zatrudnienia pracownik otrzyma wiążącą prawnie obietnicę dostania pracy w nowej firmie, przez co ryzyko związane z odejściem nie będzie tak duże. 

Promesa zatrudniania to nie tylko pomoc dla pracownika, ponieważ pracodawcy też mogą zyskać na podpisaniu tego typu umowy cywilnoprawnej. Załóżmy, że przedsiębiorca wyłonił najlepszego kandydata i obiecał mu zatrudnienie, zamykając cały proces rekrutacji. Gdyby w tym przypadku wybrany pracownik się rozmyślił, całe przedsięwzięcie musi wystartować od nowa. 

Promesa zatrudnienia a kredyt 

Osoba ubiegająca się o wieloletni kredyt, a jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony – może spotkać się z odmową w związku z ryzykiem utraty płynności finansowej. W takim przypadku warto zadbać o podpisanie promesy z obecnym pracodawcą, który potwierdzi, że po upływie obecnej umowy na pewno zatrudni pracownika ponownie.

Dzięki temu osoba zainteresowana wzięciem kredytu zwiększy swoje szanse na jego otrzymanie.

Czy promesa zatrudnienia jest wiążąca?

Jeśli dokument spełnia warunki umowy przedwstępnej (cywilnoprawnej), to obie strony zobowiązane są do jej wykonania. To oznacza, że pracodawca musi zatrudnić pracownika, a kandydat nie może zmienić swojej decyzji w sprawie nawiązania współpracy. Jeśli dokument nie spełnia zasad Kodeksu cywilnego, a deklaracja dotyczy jedynie sytuacji na dzień jej wypełnienia, wówczas strony „umowy” nie mają względem siebie twardych zobowiązań prawnych, lecz mogą odczuwać żal moralny.

Promesa zatrudnienia – skutki prawne

Może się zdarzyć, że jedna ze stron złamie założenia promesy zatrudnienia. W takim przypadku każda z nich może domagać się zadośćuczynienia, o które można się starać przez rok od daty podpisania umowy. 

Wysokość odszkodowania może zależeć od wysokości umówionej pensji albo liczbie miesięcy, w których pozostawał bez pracy. Jednak aby uniknąć nieporozumień, warto ustalić kwotę wcześniej i zapisać ją w treści umowy.

Promesa zatrudnienia – wzór

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór promesy zatrudnienia.


 

………………………………………….
(data, miejscowość)

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

(oznaczenie pracodawcy)

Promesa zatrudnienia

Oświadczam, że w dniu ……………………… zamierzam zatrudnić Panią/Pana …………………………………………….. legitymującą/ego się dowodem osobistym ………………………………………, zamieszkałą/ego w ………………………………….. na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia ……………….. Zatrudnienie dotyczy stanowiska o nazwie ……………………………………., za które przysługuje wynagrodzenie w wysokości…………………..

…………………………………………
(podpis pracodawcy)


 

Oceń artykuł
4/5 (4)