Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Dla kogo? Co w przypadku umowy o dzieło?

Zasady dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego określa Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku “o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Aby móc do tego dołączyć, należy zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia, wypełnić wniosek i sukcesywnie opłacać składkę miesięczną. Sprawdź komu i w jakiej wysokości przysługuje.

dobrowolne ubezpieczenie

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Kto pod niego podlega?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne przysługuje osobom, które nie są:

  • Objęte ubezpieczeniem obowiązkowym (ze względu np. na umowę zawartą z pracodawcą)
  • Objęte powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
  • Członkiem rodziny osoby ubezpieczonej

A także nie prowadzą własnej działalności gospodarczej (gdzie do NFZ zgłoszą się samodzielnie) oraz nie są bezrobotni i nie posiadają ubezpieczenia od urzędu pracy. Jeśli chcesz dowiedzieć się o tym więcej i sprawdzić szczegółową listę osób podlegających pod dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zajrzyj tutaj.

Umowa zlecenie a umowa o pracę – 8 podstawowych różnic

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne a umowa o dzieło

Umowa o dzieło nie jest dokumentem, które upoważnia do odprowadzania składek na ZUS (ubezpieczenie społeczne). W przypadku choroby nie można również liczyć na opiekę lekarską lub płatne zwolnienie chorobowe z pracy (w wysokości 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia). Dlatego osoby, które świadczą pracę na podstawie umowy o dzieło, mogą ubiegać się o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Ile kosztuje?

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie stanowi kwota deklarowanego dochodu, nie wyższa niż kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Należy ją opłacić do 15. dnia każdego następującego miesiąca. Według strony NFZ obecna składka na ubezpieczenie zdrowotne za I kwartał 2021 roku wynosi 509,09 zł za każdy miesiąc jej obowiązywania, czyli 9% podstawy jej wymiaru.

Pamiętaj! Od 1 stycznia 2018 roku składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na konto ZUS na ich indywidualny numer konta.

Wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jak i kiedy należy go złożyć?

Wniosek o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne możemy złożyć w naszym oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub jednej z delegatur tego oddziału. Wzór wniosku o dobrowolne ubezpieczenie znajdziesz na stronie nfz.gov.pl.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Jakie dokumenty, oprócz wniosku, należy dostarczyć?

Oprócz wniosku przygotuj również dokument potwierdzający twoją tożsamość, czyli dowód osobisty. Jeśli nie posiadasz potwierdzenia ubezpieczenia w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, musisz przedstawić dokument, który przyświadcza twój ostatni okres ubezpieczenia. Na przykład, kiedy pracowałaś/eś wcześniej na umowie o pracę, przygotuj swoje świadectwo pracy, jeśli zaś na umowę zlecenie, potrzebna będzie twoja umowa wraz z dokumentami potwierdzającymi zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli druk ZUS, ZUA, ZUS ZWUA lub ZUS RMUA.

Jeśli twoim ostatnim tytułem ubezpieczenia zdrowotnego była działalność gospodarcza, byłaś/eś ubezpieczony jako bezrobotny w urzędzie pracy lub inne, zajrzyj na stronę nfz.gov.pl po więcej przydatnych informacji.

Kolejnym warunkiem otrzymania dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego jest wniesienie opłaty dodatkowej, której wysokość zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu i opłacaniu składek.

Sprawdź również: 

Jak sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym?

Oceń artykuł
5/5 (2)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora