Technik agrobiznesu – kim jest i czym się zajmuje? Zarobki i wymagania na stanowisku

technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu – kim jest?

Człowiek specjalizujący się w organizowaniu i samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej w agrobiznesie.

Technik agrobiznesu – czym się zajmuje?

Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się planowaniem i wykonywaniem prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, a także z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem. Obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia, które są niezbędne w tej branży. W zakres obowiązków technika agrobiznesu wchodzą również sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych oraz prowadzenie działań marketingowych.

Technik agrobiznesu – wymagania na stanowisku

Praca w tym zawodzie wymaga dużej odpowiedzialności, cierpliwości i łatwości w podejmowaniu decyzji. Technik agrobiznesu często zarządza zasobami ludzkimi, dlatego ważne są komunikatywność i stanowczość.

Technik agrobiznesu – ile zarabia?

Wynagrodzenie na stanowisku technika agrobiznesu jest ściśle powiązane z miejscem zatrudnienia oraz wykonywanymi obowiązkami, dlatego mogą występować duże rozbieżności.

Technik agrobiznesu – jak nim zostać?

Aby pracować jako technik agrobiznesu, konieczne jest posiadanie wykształcenia technicznego w danej specjalności.

Praca na stanowisku technika agrobiznesu jest dostępna w wielu miastach Polski, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Poznań, Białystok, Szczecin.

Oceń artykuł
3.4/5 (5)