Zasiłek wyrównawczy – komu przysługuje? Ile wynosi dodatek?

Zasiłek wyrównawczy to specjalne świadczenie dla osób borykających się ze zmniejszoną sprawnością w pracy. Jego istotą jest zachęcenie do rehabilitacji pracowników, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu. Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy? Ile wynosi? Przez jaki okres można go dostawać? Sprawdź!

zasiłek wyrównawczy z ZUS

Wypadek przy pracy lub długotrwała choroba mogą oznaczać częściowy, lub całkowity spadek sprawności zawodowej. Zasiłek wyrównawczy jest świadczeniem, które ma zachęcać pracowników do podejmowania rehabilitacji i walki o przywrócenie sprawności zawodowej. Niestety okres częściowej niezdolności wywołanej wypadkiem przy pracy lub chorobą – często oznacza niższe wynagrodzenie pracownika. Aby zrekompensować mu spadek zarobków spowodowany rehabilitacją lub ponownym przyuczaniem na stanowisku – ZUS wprowadził świadczenie wyrównawcze. Kto może je dostać? Ile wynosi zasiłek wyrównawczy i z jakiego ubezpieczenia jest wypłacany? 

Zasiłek wyrównawczy – co to jest?

Dzięki ustawie z 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych możemy sporządzić definicję zasiłku wyrównawczego. Jest to świadczenie przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych bądź pracodawcę, które należy się osobie ubezpieczonej (pracownikowi) o zmniejszonej sprawności do pracy. Zasiłek wyrównawczy przysługuje tym, którzy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą – poddali się rehabilitacji lub przyuczeniu, a ich wynagrodzenie uległo pogorszeniu.

Jeżeli do pogorszenia sprawności doszło w wyniku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, zasiłek wyrównawczy wypłaca się z ubezpieczenia wypadkowego. Gdy konieczność rehabilitacji i spadek wynagrodzenia wynikają z innych chorób – zasiłek wyrównawczy wypłaca się z ubezpieczenia chorobowego. Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy według ustawy?

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy w 2021 roku?

Zasiłek wyrównawczy w 2021 roku udzielany jest wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, których wynagrodzenie uległo pogorszeniu w związku z ponowną adaptacją na stanowisku pracy. Według ustawy o ubezpieczeniu społecznym zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego lub chorobowego przysługuje ubezpieczonym, którzy:

  • osiągają niższe zarobki w związku ze zmniejszoną sprawnością zawodową;
  • spotkali się z obniżką wynagrodzenia w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą, co stanowiło powód do rozpoczęcia rehabilitacji lub przyuczenia;
  • przechodzą rehabilitację w celu powrotu na dawne stanowisko lub podlegają przyuczeniu, mającemu przygotować ich do wykonywania innej pracy.

Zgodnie z przepisami, walka o poprawę sprawności zawodowej, upoważniająca do dodatku wyrównawczego, musi przebiegać w określonych miejscach. Aby otrzymać świadczenie, pracownik powinien dochodzić do zdrowia w zakładowym (lub międzyzakładowym) ośrodku rehabilitacji. Drugą możliwością jest przebywanie na specjalnie przygotowanym stanowisku pracy, które ma pomóc w powrocie do aktywności zawodowej. 

Zasiłek wyrównawczy z ZUS – kto nie może się ubiegać?

Niestety zasiłek wyrównawczy z ZUS-u nie przysługuje wszystkim potrzebującym. Świadczenie dostaną tylko zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, dlatego z kręgu beneficjentów należy wykluczyć osoby związane umowami cywilnoprawnymi i takie, które prowadzą działalność gospodarczą. Kogo jeszcze nie obejmuje zasiłek wyrównawczy?

  1. Nie mogą się o niego ubiegać osoby, które mają prawo do emerytury lub renty.
  2. Zasiłek wyrównawczy z ZUS nie przysługuje pracownikom za okres niezdolności wywołany zwykłą chorobą lub sprawowaniem opieki.
  3. Dodatkowy zasiłek nie przysługuje pracownikowi, któremu udowodniono, że do wypadku przy pracy doszło w związku z poważnym naruszeniem zasad BHP lub np. byciem pod wpływem alkoholu.

Szukasz pracy? Praca w Łodzi czeka, aż ją odkryjesz!

Ile wynosi zasiłek wyrównawczy?

Wysokość zasiłku wyrównawczego nie jest stała i zależy od zarobków osoby poddawanej rehabilitacji lub przyuczeniu. Jak oblicza się kwotę dodatku wyrównawczego? W tym przypadku bierze się pod uwagę zarobki pracownika osiągane w trakcie rehabilitacji lub przyuczenia, a następnie zestawia ze średnim wynagrodzeniem z ostatnich 12 miesięcy przed otrzymaniem pierwszego świadczenia. Kwota zasiłku wyrównawczego to różnica między poprzednimi zarobkami a wynagrodzeniem po obniżce. Warto wspomnieć, że wypłata świadczenia ustaje w momencie zakończenia rehabilitacji lub udanego wdrożenia w nowe obowiązki. 

Oceń artykuł
0/5 (0)