Reklama

Ile zarabiają terytorialsi? Ile można dostać w WOT? Co z rekrutacją?

Ile zarabiają terytorialsi? Jak się dostać i jak wygląda 16-dniowe szkolenie WOT? W naszym artykule postaramy się odpowiedzieć na wszelkie nurtujące pytania dotyczące uposażenia żołnierzy i zarobków terytorialsów w 2023 roku. Sprawdź! 

WOT zarobki

 

Coraz więcej osób zastanawia się, ile zarabiają żołnierze wojsk obrony terytorialnej. WOT (Wojska Obrony Terytorialnej) to formacja stanowiąca piąty rodzaj narodowych sił zbrojnych. Zainteresowanie rekrutacją do WOT rośnie z miesiąca na miesiąc. Powodem tak dużej popularności tego rodzaju służby może być stale rosnące napięcie na świecie i chęć przeszkolenia wojskowego bez konieczności długotrwałego pobytu w jednostce. Pełnienie służby w WOT pozwala na zachowanie życia prywatnego i jednoczesne zwiększenie bezpieczeństwa ojczyzny. Dodatkowym bodźcem mogą być zarobki dla terytorialsów, którzy otrzymują uposażenie za szkolenie i dodatek za gotowość WOT. Ile dokładnie zarabiają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej? Jak zostać jednym z nich i jak przebiega 16-dniowe szkolenie? Sprawdź!

Ile zarabiają terytorialsi? WOT zarobki w 2023 roku

Średnie zarobki w WOT różnią się w zależności od doświadczenia i rangi osoby, która przystąpiła do organizacji. Przyszli członkowie, którzy nigdy nie mieli kontaktu ze służbą wojskową, muszą przystąpić do tak zwanej służby przygotowawczej. Na to ile zarabiają żołnierze wojsk obrony terytorialnej w 2023 roku składa się kilka elementów. Jakich?

Pierwszym z nich jest tzw. dodatek za gotowość WOT, który otrzymuje się bez względu na to, czy żołnierz wykonuje obecnie jakiekolwiek zadania. Aby otrzymywać dodatek za gotowość bojową, terytorialsi muszą spełnić pewne wymagania, jednak o tym opowiemy w następnym akapicie.

Oprócz wynagrodzenia stałego terytorialsi w 2023 roku dostają dodatkowe uposażenie za każdy dzień faktycznego sprawowania obowiązków. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy są to ćwiczenia, czy wykonywanie zadań zleconych im przez przełożonych. Zgodnie z ustawą o wojskach obrony terytorialnej, zarobki za wykonywanie zadań różnią się w zależności od stopnia. Jest to szczególnie ważne dla osób, które planują przystapienie do czynnej służby wojskowej oraz realizację awansów zawodowych w szeregech organizacji.

Oprócz tego dochodzą także liczne dodatki, zapomogi czy nagrody jubileuszowe. Na stronie Wojsko-polskie.pl znajdziemy dokładne dane dotyczące tego, ile wynoszą takie nagrody:

 • po 20 latach czynnej służby wojskowej – 75%,
 • po 25 latach czynnej służby wojskowej – 100%,
 • po 30 latach czynnej służby wojskowej – 150%,
 • po 35 latach czynnej służby wojskowej – 200%,
 • po 40 latach czynnej służby wojskowej – 300% – miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Ile dodatkowo dostają terytorialsi za dzień służby? Zarobki WOT

Niżej wskazane liczby to kwoty zaplanowane po marcowych podwyżkach w 2023 roku, jakie szykowane są ze względu na projekt rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra obrony narodowej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi zarobki WOT w kwocie dziennej prezentujemy poniżej.

Stawka dzienna uposażenia zasadniczego według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego, okreslonego stopniem wojskowym, oraz według posiadanego przez żołnierza stopnia wojskowego:

 • generał (admirał) – 615 zł
 • generał broni (admirał floty) – 515 zł
 • generał dywizji (wiceadmirał) – 440 zł
 • generał brygady (kontradmirał) – 360 zł
 • pułkownik (komandor) – 320 zł
 • podpułkownik (komandor porucznik) – 270 zł
 • major (komandor podporucznik) – 235 zł
 • kapitan (kapitan marynarki) – 215 zł
 • porucznik (porucznik marynarki) – 210 zł
 • podporucznik (podporucznik marynarki) – 205 zł
 • starszy chorąży sztabowy (starszy chorąży sztabowy marynarki) – 190 zł
 • starszy chorąży (starszy chorąży marynarki) – 185 zł
 • chorąży (chorąży marynarki) – 180 zł
 • młodszy chorąży (młodszy chorąży marynarki) – 175 zł
 • starszy sierżant (starszy bosman) – 170 zł
 • sierżant (bosman) – 165 zł
 • plutonowy (bosmanmat) – 160 zł
 • starszy kapral (starszy mat) 155
 • kapral (mat) – 150zł
 • starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista) – 145 zł
 • starszy szeregowy (starszy marynarz) – 135 zł
 • szeregowy (marynarz) – 130 zł

 

Zarobki w WOT: dodatek za gotowość bojową WOT – ile?

Wspomnieliśmy już o dodatku o gotowości w WOT, który wynosi 456 złotych miesięcznie, jednak ma wzrosnąć do 496 zł brutto. Żołnierze otrzymują taki dodatek bez względu na to, czy przeprowadzają konkretne działania zabezpieczające lub pomocowe. Warunkiem do otrzymania stałego wynagrodzenia jest odbywanie ćwiczeń.

Owe ćwiczenia należy wykonywać przynajmniej dwa razy w miesiącu. Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy zamiast ćwiczeń żołnierz podejmował jakiekolwiek, zlecone mu, działania operacyjne. Jeżeli np. żołnierzowi WOT zlecono ochronę granicy bądź wsparcie w zwalczaniu katastrof naturalnych, to będzie mu przysługiwało stałe uposażenie.

Warto dodać, że wynagrodzenie w przypadku pełnienia służby w WOT nie jest opodatkowane. To znaczy, że członek formacji nie będzie musiał rozliczać podatku dochodowego od osób fizycznych od uposażenia.

16-dniowe szkolenie WOT – wynagrodzenie

Tzw. szesnastka to czas intensywnych szkoleń, które trwają nawet 12 godzin dziennie. W tym czasie osoby kandydujące do WOT, które jednocześnie pracują, tracą możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Za każdy dzień takiego szkolenia żołnierze WOT dostają stosowny dodatek w kwocie zależnej od stopnia. I tak szeregowy WOT otrzyma 141,36 zł x 16 dni szkolenia.

W tym czasie będzie mu przysługiwał także dodatek za gotowość w wysokości 496 złotych po podwyżce w 2023 roku. Co, jeśli żołnierz WOT zarabiał dużo więcej i przebywanie na szkoleniu to dla niego strata finansowa? Wtedy otrzymuje wyrównanie.

Kolejnym krokiem do wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej, jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Do takiej rozmowy można się przygotować, pobierając materiały z oficjalnej strony internetowej formacji. Po rozmowie należy stawić się przed Wojskową Komisją Lekarską. Po otrzymaniu wyników WKU dostarczy kandydatowi powołanie do WOT.

Następnie trzeba będzie wybrać interesujący Cię rodzaj szkolenia. Kandydat ma do wyboru jedno z dwóch szkoleń wstępnych. Osoby, które nie miały żadnej styczności z armią, muszą rozpocząć 16-dniowe szkolenie WOT (tzw. szkolenie przygotowawcze lub „szesnastka”). Rezerwiści będą mogli skorzystać ze szkolenia skróconego, które trwa zaledwie 8 dni.

Ukończenie szkolenia wstępnego upoważnia do przejścia do kolejnego etapu. Tym etapem jest szkolenie zasadnicze, czyli 3-letni okres przygotowawczy, podzielony na:

 • szkolenie indywidualne;
 • szkolenie specjalistyczne;
 • szkolenie zgrywające.

Każdy rok szkolenia to także odbywanie szkoleń zintegrowanych, które musi odbyć się przynajmniej raz w roku.

8-dniowe szkolenie WOT – wynagrodzenie

Tak jak w przypadku szkolenia 16-dniowego, rezerwowy żołnierz wojsk obrony terytorialnej otrzyma wynagrodzenie za udział w takim szkoleniu. Kwoty te nieco różnią się od wynagrodzeń żołnierzy zawodowych jednak są również zależne od stopnia wojskowego. Terytorialna służba wojskowa płaci odpowiednio:

 • kapitan – 184,95 zł,
 • porucznik – 174,70 zł,
 • sierżant – 141,80 zł,
 • kapral – 133, 60 zł,
 • szeregowy – 117,13 zł

Uposażenie żołnierzy WOT 2023 a praca – kto płaci? Zarobki w WOT

WOT to formacja, która jednocześnie chroni swoich członków uczęszczających do pracy. Pracownicy służący w Wojskach Obrony Terytorialnej są chronieni przed zwolnieniem, chyba że dojdzie do zdarzenia kwalifikującego do zwolnienia dyscyplinarnego.

Żołnierze z zasady wykonują swoje obowiązki w weekend, jednak zdarza się, że mogą zostać wysłani na szkolenia bądź misje trwające nawet kilkanaście dni. Na czas długotrwałego szkolenia pracodawcy wysyłają żołnierza na urlop bezpłatny, jednocześnie wypłacając mu stosowną odprawę.

Wysokość odprawy to kwota dwutygodniowego wynagrodzenia, czyli połowa miesięcznej wypłaty członka formacji. Kwotę oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy (wyjątkowo do 12 miesięcy). Pracodawcy wypłacający odprawę mogą ubiegać się o zwrot od państwa.

Wojska Obrony Terytorialnej – co to za formacja?

Ustawa o Wojskach Obrony Terytorialnej powołała do życia nową formę służby wojskowej. Ta formacja składa się z żołnierzy ochotników, którzy jednocześnie mogą sprawować funkcje społeczne i rozwijać swoją karierę zawodową. Żołnierze WOT pozostają w stałej gotowości, jednak jeżeli dowództwo nie przekazuje im żadnych zadań, są zobowiązani jedynie do 2 dni szkoleń w miesiącu.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie gov.pl w szkoleniach WOT biorą udział także byli żołnierze Wojsk Specjalnych i inni weterani. Terytorialsi mają pomagać w obszarze swojego zamieszkania i udzielać wsparcia w innych rejonach kraju (w razie potrzeby).

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej można podzielić na te wykonywane w czasie pokoju i działania wojenne. Pierwsze z nich to przede wszystkim wsparcie dla lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych. Żołnierze WOT mają pomagać np. w razie powodzi, pandemii lub innej katastrofy.

Wśród obowiązków stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się np. utrzymanie powszechnej gotowości do obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych. Do ich zadań należy likwidacja skutków klęsk, chronią mienie, przeprowadzają akcje poszukiwawcze, biorą udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dążą również do kształtowania w społeczeństwie postaw i wartości patriotycznych i obywatelskich, współpracują z elementami systemu obronnego państwa. W czasie wojny WOT ma wspierać profesjonalne wojsko na linii frontu i ludność cywilną na obszarach objętych działaniami wojennymi. Wojska Obrony Terytorialnej mogą zabezpieczać granice i stanowić odpowiednik sił rezerwowych Polski.

Zarobki WOT – Jak zostać żołnierzem WOT?

Zarobki to nie wszystko. Kandydaci mogą liczyć na znaczne ułatwienia w rekrutacji. Podstawowym kryterium zapisu jest obywatelstwo polskie, pełnoletność, dobry stan zdrowia i zaświadczenie o niekaralności.

Oprócz tego szczegółowe wymagania wskazane na stronie gov.pl wobec kandydatów do wojsk obrony terytorialnej są następujące:

 • wiek od 18 – 60 lat dla szeregowych i do 63 lat dla podoficerów i oficerów;
 • do WOT może dołączyć kandydat, który nie był karany za przestępstwo umyślne, kandydat, który nie był przeznaczony do służby zastępczej oraz nie posiada nadanego przydziału kryzysowego;
 • kandydat nie może być reklamowany do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przedziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji. W związku ze zmianami, ochotnicy nie będą musieli przechodzić całego procesu badań. O tym, czy ktoś spełnia warunki fizyczne i zdrowotne ma świadczyć wpis uzyskany podczas wstępnej kwalifikacji wojskowej.

WOT przyjmuje zarówno rezerwistów, jak i osoby, które wcześniej nie miały kontaktu ze służbą wojskową. Dzięki nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony o służbę będą się mogli ubiegać także kandydaci z kategorią zdrowia D.

Kandydat na żołnierza WOT będzie musiał zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) i zapoznać z jego nową jednostką. Gdy uda się to zrobić, zostanie skierowany na badania psychologiczne. Potem będzie mógł zacząć szkolenia ze zdolności bojowych, opieki medycznej, wsparcia w sytuacji kryzysowej oraz inspekcji sanitarnych. Zarobki w służbach mundurowych tego typu i niecodzienny sposób spędzania wolnego czasu sprawiają, że wiele osób zasila szeregi szybko rosnącej organizacji.

Oceń artykuł
3.6/5 (76)