Ile zarabiają terytorialsi? Ile można dostać w WOT? Co z rekrutacją?

Ile zarabiają terytorialsi? Jak się dostać i jak wygląda 16-dniowe szkolenie WOT? W naszym artykule postaramy się odpowiedzieć na wszelkie nurtujące pytania dotyczące uposażenia żołnierzy i zarobków terytorialsów w 2022 roku. Sprawdź! 

ile zarabiają terytorialsi

Coraz więcej osób zastanawia się, ile zarabiają terytorialsi. WOT (Wojska Obrony Terytorialnej) to formacja stanowiąca piąty rodzaj narodowych sił zbrojnych. Zainteresowanie rekrutacją do WOT rośnie z miesiąca na miesiąc. Powodem tak dużej popularności tego rodzaju służby może być stale rosnące napięcie na świecie i chęć przeszkolenia wojskowego bez konieczności długotrwałego pobytu w jednostce. Pełnienie służby w WOT pozwala na zachowanie życia prywatnego i jednoczesne zwiększenie bezpieczeństwa ojczyzny. Dodatkowym bodźcem mogą być zarobki dla terytorialsów, którzy otrzymują uposażenie za szkolenie i dodatek za gotowość WOT. Ile dokładnie zarabiają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej? Jak zostać jednym z nich i jak przebiega 16-dniowe szkolenie? Sprawdź!

 

Ile zarabiają terytorialsi? Zarobki w 2022 roku

Średnie zarobki w WOT różnią się w zależności od doświadczenia i rangi osoby, która przystąpiła do organizacji. Przyszli członkowie, którzy nigdy nie mieli kontaktu ze służbą wojskową, muszą przystąpić do tak zwanej służby przygotowawczej. Zarobki terytorialsów w 2022 roku składają się z kilku podstawowych elementów.

Pierwszym z nich jest tzw. dodatek za gotowość WOT, który otrzymuje się bez względu na to, czy żołnierz wykonuje obecnie jakiekolwiek zadania. Aby otrzymywać dodatek za gotowość, terytorialsi muszą spełnić pewne wymagania, jednak o tym opowiemy w następnym akapicie.

Oprócz wynagrodzenia stałego terytorialsi w 2022 roku dostają dodatkowe uposażenie za każdy dzień faktycznego sprawowania obowiązków. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy są to ćwiczenia, czy wykonywanie zadań zleconych im przez przełożonych. Zgodnie z ustawą o wojskach obrony terytorialnej, zarobki za wykonywanie zadań różnią się w zależności od stopnia.

Ile dodatkowo dostają terytorialsi za dzień służby?

 • 117,14 zł – tyle otrzymają za każdy dzień szeregowi WOT;
 • 121,25 zł – za każdy dzień służby dla starszego szeregowego WOT;
 • 133,58 zł – dodatkowe wynagrodzenie dla kaprala Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • 135,63 zł – dzienny dodatek dla starszego kaprala;
 • 137,69 zł – tyle dziennie otrzymuje plutonowy u terytorialsów;
 • 141,80 zł – to dzienne zarobki za służbę sierżanta WOT;
 • 143,85 zł – starszy sierżant w Wojskach Obrony Terytorialnej;
 • 147,96 zł – dzienny dodatek za pełnienie służby młodszego chorążego;
 • 152,07 zł – to dzienne zarobki terytorialsa o stopniu chorążego;
 • 158,24 zł – tyle za dzień służby dostanie starszy chorąży sztabowy;
 • 172,62 zł – za dzień służby dla podporucznika w WOT;
 • 174,68 zł – dodatek dla porucznika;
 • 184,95 zł – dzienny dodatek dla kapitana.

Dodatek za gotowość WOT – ile?

Wspomnieliśmy już o dodatku o gotowości w WOT, który w 2022 roku wynosi 411 złotych miesięcznie. Żołnierze otrzymują taki dodatek bez względu na to, czy przeprowadzają konkretne działania zabezpieczające lub pomocowe. Warunkiem do otrzymania stałego wynagrodzenia jest odbywanie ćwiczeń.

Owe ćwiczenia należy wykonywać przynajmniej dwa razy w miesiącu. Warunek zostanie spełniony również wtedy, gdy zamiast ćwiczeń żołnierz podejmował jakiekolwiek, zlecone mu, działania operacyjne. Jeżeli np. żołnierzowi WOT zlecono ochronę granicy bądź wsparcie w zwalczaniu katastrof naturalnych, to będzie mu przysługiwało stałe uposażenie.

Warto dodać, że wynagrodzenie z tytułu służby w WOT nie jest opodatkowane. To znaczy, że członek formacji nie będzie musiał rozliczać podatku dochodowego od osób fizycznych od uposażenia.

16-dniowe szkolenie WOT – wynagrodzenie

Tzw. szesnastka to czas intensywnych szkoleń, które trwają nawet 12 godzin dziennie. W tym czasie osoby kandydujące do WOT, które jednocześnie pracują, tracą możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Za każdy dzień takiego szkolenia żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej dostaje stosowny dodatek w kwocie zależnej od stopnia. I tak szeregowy WOT otrzyma 117,14 zł x 16 dni szkolenia.

W tym czasie będzie mu przysługiwał także dodatek za gotowość w wysokości 411 złotych. Co, jeśli żołnierz WOT zarabiał dużo więcej i przebywanie na szkoleniu to dla niego strata finansowa? Wtedy otrzymuje wyrównanie. Gdyby żołnierz WOT zarabiał 200 zł dziennie, to do kwoty 117,14 x 16 dni należy dodać 82,86 zł x 16 dni.

Wojska Obrony Terytorialnej – jak się dostać do WOT?

Kolejnym krokiem do wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej, jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej. Do takiej rozmowy można się przygotować, pobierając materiały z oficjalnej strony internetowej formacji. Po rozmowie należy stawić się przed Wojskową Komisją Lekarską. Po otrzymaniu wyników WKU dostarczy kandydatowi powołanie do WOT.

Następnie trzeba będzie wybrać interesujący Cię rodzaj szkolenia. Kandydat ma do wyboru jedno z dwóch szkoleń wstępnych. Osoby, które nie miały żadnej styczności z armią, muszą rozpocząć 16-dniowe szkolenie WOT (tzw. szkolenie przygotowawcze lub „szesnastka”). Rezerwiści będą mogli skorzystać ze szkolenia skróconego, które trwa zaledwie 8 dni.

Ukończenie szkolenia wstępnego upoważnia do przejścia do kolejnego etapu. Tym etapem jest szkolenie zasadnicze, czyli 3-letni okres przygotowawczy, podzielony na:

 • szkolenie indywidualne;
 • szkolenie specjalistyczne;
 • szkolenie zgrywające.

Każdy rok szkolenia to także odbywanie szkoleń zintegrowanych, które musi odbyć się przynajmniej raz w roku.

Uposażenie żołnierzy WOT 2022 a praca – kto płaci?

WOT to formacja, która jednocześnie chroni swoich członków uczęszczających do pracy. Pracownicy służący w Wojskach Obrony Terytorialnej są chronieni przed zwolnieniem, chyba że dojdzie do zdarzenia kwalifikującego do zwolnienia dyscyplinarnego.

Żołnierze z zasady wykonują swoje obowiązki w weekend, jednak zdarza się, że mogą zostać wysłani na szkolenia bądź misje trwające nawet kilkanaście dni. Na czas długotrwałego szkolenia pracodawcy wysyłają żołnierza na urlop bezpłatny, jednocześnie wypłacając mu stosowną odprawę.

Wysokość odprawy to kwota dwutygodniowego wynagrodzenia, czyli połowa miesięcznej wypłaty członka formacji. Kwotę oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy (wyjątkowo do 12 miesięcy). Pracodawcy wypłacający odprawę mogą ubiegać się o zwrot od państwa.

Wojska Obrony Terytorialnej – co to za formacja?

Ustawa o Wojskach Obrony Terytorialnej powołała do życia nową formę służby wojskowej. Ta formacja składa się z żołnierzy ochotników, którzy jednocześnie mogą sprawować funkcje społeczne i rozwijać swoją karierę zawodową. Żołnierze WOT pozostają w stałej gotowości, jednak jeżeli dowództwo nie przekazuje im żadnych zadań, są zobowiązani jedynie do 2 dni szkoleń w miesiącu.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie gov.pl w szkoleniach WOT biorą udział także byli żołnierze Wojsk Specjalnych i inni weterani. Terytorialsi mają pomagać w obszarze swojego zamieszkania i udzielać wsparcia w innych rejonach kraju (w razie potrzeby).

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej można podzielić na te wykonywane w czasie pokoju i działania wojenne. Pierwsze z nich to przede wszystkim wsparcie dla lokalnych społeczności w sytuacjach kryzysowych. Żołnierze WOT mają pomagać np. w razie powodzi, pandemii lub innej katastrofy.

W czasie wojny WOT ma wspierać profesjonalne wojsko na linii frontu i ludność cywilną na obszarach objętych działaniami wojennymi. Wojska Obrony Terytorialnej mogą zabezpieczać granice i stanowić odpowiednik sił rezerwowych Polski.

Zarobki WOT – łatwiejsza rekrutacja bez zmiany zarobków?

Dlaczego coraz więcej osób aplikuje do Wojska Obrony Terytorialnej? Zarobki to nie wszystko. Powodem zwiększonego zainteresowania mogą być znaczne ułatwienia w rekrutacji. Podstawowym kryterium zapisu jest obywatelstwo polskie, pełnoletność, dobry stan zdrowia i zaświadczenie o niekaralności. W związku ze zmianami, ochotnicy nie będą musieli przechodzić całego procesu badań. O tym, czy ktoś spełnia warunki fizyczne i zdrowotne ma świadczyć wpis uzyskany podczas wstępnej kwalifikacji wojskowej.

Kandydat na żołnierza OT będzie musiał zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) i zapoznać z jego nową jednostką. Gdy uda się to zrobić, zostanie skierowany na badania psychologiczne. Potem będzie mógł zacząć szkolenia ze zdolności bojowych, opieki medycznej, wsparcia w sytuacji kryzysowej oraz inspekcji sanitarnych. Zarobki w służbach mundurowych tego typu i niecodzienny sposób spędzania wolnego czasu sprawiają, że wiele osób zasila szeregi szybko rosnącej organizacji.

Oceń artykuł
3.5/5 (57)