Amortyzacja samochodu osobowego w firmie – co to jest? Rodzaje i limity

Amortyzacja samochodu w firmie to mechanizm związany z eksploatacją auta firmowego, będącego niezbędnym narzędziem w większości przedsiębiorstw. Amortyzacja samochodu pozwala na obniżenie wartości środka trwałego w związku z jego zużyciem. Jakie istnieją rodzaje amortyzacji? Jakie limity obowiązują w 2021 roku? Sprawdź!

amortyzacja samochodu w firmie

Wielu przedsiębiorców nie może sobie wyobrazić funkcjonowania bez samochodu firmowego. Nic w tym dziwnego. Jest to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w celach zawodowych, które ułatwia przemieszczanie się wielu pracownikom. Dodatkowo samochód służbowy do celów prywatnych stanowi doskonałe uzupełnienie pakietu dodatków pracowniczych. Amortyzacja samochodu w firmie to narzędzie pozwalające zmniejszyć wartość środka trwałego (czyli auta firmowego) w związku z jego starzeniem się i eksploatacją. Jakie rodzaje amortyzacji można wymienić? Jakie limity ma amortyzacja samochodu w 2021 roku? Jak obliczyć miesięczną wartość amortyzacji? Sprawdź!

Szukasz pracy? Praca w Białymstoku czeka, aż ją odkryjesz!

Co to jest amortyzacja samochodu? Od czego zależy metoda amortyzacji?

Amortyzacja samochodu osobowego w firmie pozwala na obniżenie wartości eksploatowanego auta, które zostało wpisane do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Gdy do tego nie dojdzie i samochód będący własnością pracownika, osoby trzeciej lub przedsiębiorcy, będzie wykorzystywany do celów służbowych – zajdzie konieczność stosowania tzw. kilometrówki. Wracając do amortyzacji samochodu w firmie, sposób, w jaki należy jej dokonać, zależy od tego, czy samochód osobowy jest nowy, używany czy eksploatowany w trudnych warunkach. Od tego zależy stopień i szybkość zużycia, a co za tym idzie – utrata wartości. Warto dodać, że zasada amortyzacji pojazdu dotyczy także aut w leasingu. To leasingodawca wprowadza amortyzację środka transportu na zasadach opisanych w dalszej części artykułu.  

Jaka czynność będzie najbardziej odpowiednia w przypadku amortyzacji nowego samochodu, używanego auta i pojazdu funkcjonującego w trudnych warunkach?

Amortyzacja samochodu w firmie metodą liniową

Amortyzacja samochodu osobowego najczęściej przebiega w formie amortyzacji liniowej. Ta metoda zakłada, że środek trwały w formie auta osobowego zużywa się równomiernie. Roczna stawka amortyzacyjna w tym przypadku to 20% wartości początkowej pojazdu, co znaczy, że środek trwały będzie amortyzowany przez 5 lat. Odpisów z tego tytułu dokonuje się od miesiąca następującego po wprowadzeniu pojazdu do ewidencji. Jeśli przyjmiemy, że początkowa wartość pojazdu to 30 000 złotych – przedsiębiorca może dokonywać rocznej amortyzacji w wysokości 6 000 złotych (500 złotych miesięcznie). 

30 000 zł x 20% = 6 000 zł /12 miesięcy = 500 złotych

Amortyzacja samochodu osobowego w firmie metodą przyspieszoną

W niektórych przypadkach najbardziej odpowiednią metodą będzie przyspieszona amortyzacja samochodu. Aby zastosować amortyzację liniową przyspieszoną, trzeba spełniać ustawowe wymogi:

  • warunki użytkowania auta wymagają od niego szczególnej sprawności technicznej;
  • używanie samochodu jest bardziej intensywne i wymagające, tj. czynniki obniżające wartość zachodzą w większym natężeniu.

Tak jak wspomnieliśmy, podstawową roczną stawką amortyzacji pojazdu jest 20%. W przypadku przyspieszonej metody można pomnożyć ją o maksymalny współczynnik 1.4. Przy zastosowaniu górnego limitu współczynnika, amortyzacja roczna wyniesie nie 20%, a 28%. W tym przypadku okres pełnej amortyzacji można skrócić do 3 lat i 7 miesięcy. Jak wygląda kwota w przypadku naszego przykładowego auta wartego 30 tysięcy złotych?

30 000 x 28% / 12 = 8400 złotych rocznie i 700 zł miesięcznie 

Jednorazowa amortyzacja samochodu – czym jest?

Jeśli wartość auta osobowego nie przekracza 10 000 złotych, można zastosować amortyzację jednorazową samochodu. Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, owe 10 000 powinno być kwotą netto, a dla podatników zwolnionych z VAT – kwotą brutto. Przepis wynika z ustawy o PIT, która określa, że składnik majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 tys. złotych można zamortyzować jednorazowo lub wpisać bezpośrednio w koszty.  

Indywidualna amortyzacja samochodu – auta używane i ulepszone

Istnieje kilka przypadków, gdy można dokonać amortyzacji w sposób indywidualny. To przede wszystkim amortyzacja samochodu używanego, a także amortyzacja auta ulepszonego. Kiedy można uznać, że pojazd jest ulepszony lub używany?

  1. Samochodem używanym w myśl przepisów o amortyzacji jest taki pojazd, który przed nabyciem był wykorzystywany przez co najmniej 6 miesięcy (podatnik musi móc to udowodnić).
  2. Autem ulepszonym nazywamy pojazd, który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych został ulepszony przy użyciu środków równych co najmniej 20% wartości początkowej auta. 

W tych dwóch przypadkach okres amortyzacji można skrócić do 30 miesięcy. To znaczy, że roczna stawka amortyzacyjna takiego samochodu nie może przekroczyć 40%. Oczywiście wspomniane 40% to stawka maksymalna i podatnik może zastosować niższy przelicznik. 

30 000 złotych x 40% / 12 miesięcy = 12 tysięcy złotych rocznie i 1 000 zł miesięcznie

Amortyzacja samochodu – jakie limity obowiązują w 2021 roku?

Do 31 grudnia 2018 roku limit amortyzacji samochodu osobowego wynosił 20 000 euro. Ta kwota podlegała przeliczeniu na złotówki według kursu NBP z dnia przekazania auta do użytku. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe limity amortyzacji samochodu. Maksymalna kwota amortyzacji w przypadku samochodu spalinowego to 150 000 złotych, a auta elektrycznego – 225 000 złotych.

Oceń artykuł
5/5 (2)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora