Pomoc de minimis – definicja i omówienie. Jakie limity?

Pomoc de minimis to maksymalna kwota wsparcia publicznego, która nie wymusza na przedsiębiorcy zgłaszania i podejmowania specjalnych kroków prawnych. Dokładniej ujmując, jest to takie wsparcie od państwa, które ułatwia właścicielom utrzymać firmę, jednak nie wpływa zbytnio na rynkową konkurencję. Jaki jest limit pomocy de minimis? Kto może ją otrzymać? W jakiej formie?

pomoc de minimis definicja

Wsparcie w ramach pomocy de minimis to bardzo często stosowany przez przedsiębiorców mechanizm. Polega na pozyskaniu środków publicznych lub otrzymanie pewnych ulg rozliczeniowych, których nie trzeba nigdzie zgłaszać. O samym mechanizmie i limitach kwotowych decyduje Komisja Europejska. Organ decyduje, jakie państwowe wsparcie nie ingeruje w zasady zdrowej konkurencji na danym rynku pracy. To znaczy, że samo de minimis jest pewnego rodzaju drobnym wsparciem, nierujnującym pozycji innych graczy na rynku. W tym artykule przybliżymy Ci definicję pomocy de minimis, przedstawimy obowiązujące limity i powiemy, w jakiej formie można taką pomoc otrzymać. Sprawdź!

Szukasz pracy? Praca w Łodzi czeka, aż ją odkryjesz!

Pomoc de minimis – definicja i omówienie

Aby lepiej zrozumieć pojęcie pomocy de minimis, warto przetłumaczyć łacińską nazwę. W dużym uproszczeniu i w tym kontekście możemy rozumieć ją jako coś drobnego, co nie zaburza ogólnie funkcjonującej całości. W rozumieniu wsparcia publicznego pomocą de minimis będzie taka dotacja, która nie zaburza zdrowej konkurencji rynkowej. Czyli przedsiębiorca dostanie tyle, aby nie stworzyć mu zbytniej przewagi nad innymi podmiotami i nie zachwiać równowagi w handlu między państwami członkowskimi UE. 

Zarówno definicja, jak i obowiązujące limity znajdziemy specjalnym rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Każde przedsiębiorstwo ma swój limit kwotowy de minimis, który kumuluje się przez okres trzech lat. To znaczy, że jeśli starasz się o wsparcie w ramach pomocy de minimis w 2021 roku, musisz mieć na uwadze kwoty otrzymane w latach 2020 i 2019. Jeżeli przedsiębiorca zawnioskuje o pomoc w 2022 roku, musi wziąć pod uwagę sumę wsparć de minimis z lat 2021 i 2020. Jakie formy wsparcia występują najczęściej?

Pomoc de minimis – najczęściej występujące rodzaje

Pomoc de minimis można przyznać w wielu formach, odpowiadających konkretnym potrzebom przedsiębiorstwa. Takie wsparcie można otrzymać na rozwój przedsiębiorstwa w formie jednorazowej dotacji, którą właściciel wykorzysta np. na inwestycje, szkolenia pracowników, rekrutację lub kształcenie w zawodzie osób młodych. Popularnym mechanizmem pomocy de minimis jest także jednorazowa amortyzacja dla firm rozpoczynających działalność. Co jeszcze?

  • Zwolnienia podatkowe, umarzanie odsetek z ZUS, rozkładanie zusowskich zobowiązań na raty, opóźnienie spłaty zobowiązań.
  • Pożyczki na preferencyjnych warunkach.

W skrócie wsparciem de minimis będzie taka pomoc publiczna, która nie przekracza określonego limitu kwotowego i pomaga w utrzymaniu firmy lub jej rozwoju.

Pomoc de minimis 2021 – limity i ich sprawdzenie

Jak wspomnieliśmy już kilka razy pomoc de minimis otrzymasz do określonego przez KE limitu. O obowiązujących limitach i sposobach rozliczenia przeczytasz w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Limit pomocy de minimis to obecnie:

  • 100 tysięcy euro dla firm zajmujących się transportem drogowym towarów (z wyjątkiem usług zintegrowanych);
  • 200 tysięcy euro dla pozostałych przedsiębiorstw, które nie zajmują się transportem drogowym i nie zostały wykluczone przepisami. O wykluczonych podmiotach dowiesz się w dalszej części artykułu.

Przypomnijmy o bardzo ważnej kwestii. Limit pomocy de minimis nie dotyczy jednego roku podatkowego. Jeżeli przedsiębiorstwu przysługuje limit w wysokości 200 tysięcy euro, to jest to kwota, którą można otrzymać w ciągu trzech ostatnich lat (ten rok i dwa poprzednie). 

Pomoc de minimis a tarcze antykryzysowe – osobny limit?

W związku z panującą pandemią koronawirusa, zarówno Polska, jak i wiele innych państw – wdrożyły specjalne instrumenty wsparcia publicznego dla przedsiębiorców. Czy w tym przypadku tarcza antykryzysowa wlicza się do standardowego limitu de minimis? Akurat wsparcie w związku z COVID-19 posiada osobny limit w wysokości 800 000 euro (zamiast 200 tysięcy). Limit został podniesiony w związku z wyjątkowymi okolicznościami i głębokim kryzysem w wielu branżach.

Limit pomocy de minimis – co, jeśli go przekroczysz?

Standardowa wysokość pomocy de minimis otrzymana w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych to 200 000 euro. Przedsiębiorca wnioskujący o pomoc musi przedstawić wszelkie poświadczenia otrzymanego wsparcia publicznego w ciągu trzech lat. Jeżeli łączna kwota powiększona o tegoroczną prośbę przekroczy 200 000 euro – wtedy organ przyznający nie może udzielić dotacji przewyższającej limit. Można jednak dostosować tegoroczny wniosek i zmniejszyć kwotę wsparcia tak, aby suma wszystkich dotacji wyniosła 200 tysięcy. Można też poczekać do przyszłego roku podatkowego. Co, jeśli przedsiębiorca przekroczy limit pomocy de minimis?

Jeżeli w jakiś sposób zaświadczenia przedsiębiorstwa nie stanowią całości otrzymanego wsparcia w ciągu trzech lat, a firmowa dotacja z UE przekroczy ustalony limit – firma będzie musiała zwrócić nadwyżkę wraz z odsetkami.

Kto nie otrzyma pomocy de minimis?

Jak wspomnieliśmy na początku, rozporządzenie KE o pomocy de minimis zawiera listę wykluczeń. W treści listy odnajdziemy podmioty, którym nie można przyznać ww. wsparcia. 

  1. Przedsiębiorstwa zajmujące się rybołówstwem i akwakulturą, które zostały ujęte w rozporządzeniu Rady nr 104/2000/WE.
  2. Przedsiębiorstwa zajmujące się podstawową produkcją niektórych produktów rolnych.
  3. Rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy wywozowej ani pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z produktów krajowych w stosunku do produktów przywożonych.
  4. Nie powinno mieć też zastosowania do pomocy na tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucyjnej w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich.
Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora