Reklama

Emerytura po dodatkowych 5 latach pracy – ile dostaniesz, jeśli przepracujesz kilka lat więcej?

Emerytura po 5 latach pracy może wzrosnąć aż dwukrotnie! Niektórzy Polacy decydują się na pracę po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego. O ile wzrośnie emerytura po roku pracy? Jaka emerytura po dodatkowych 5 latach pracy czeka przeciętnego Polaka? Sprawdź!

Emerytura po 5 latach pracy

‚,Ile dostanę emerytury za 5 lat pracy?” – to pytanie zadaje sobie wiele osób, jednak temat ten ma dwie strony medalu. Z jednej strony interesantów stanowią osoby, które w całym swoim życiu przepracowały w sumie 5 lat pracy. Z drugiej natomiast pracowników z prawem do emerytury, którzy zastanawiają się, czy odkładając w czasie przejście na emeryturę, mają szanse podwyższyć swoje świadczenie (a jeśli tak, to o ile). Przeanalizujmy tę kwestię.

Czy należy się emerytura po 5 latach pracy?

Przyznanie emerytury nie jest uzależnione wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego. Aby dostać emeryturę, osoba musi w ciągu swojego życia odpowiednio długo uiszczać składki emerytalne. Do uzyskania emerytury, staż pracy powinien wynieść: 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Możliwe jest także przejście na wcześniejszą emeryturę – po 15 latach pracy dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Jednak na wcześniejszą emeryturę nie mogą przejść wszyscy, a jedynie te osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i pracowały w szczególnych warunkach lub w pracy o szczególnym charakterze.

Osoba, która pracowała w swoim życiu tylko 5 lat lub pracowała dłużej, lecz nie w oparciu o umowę o pracę, nie posiada wymaganego stażu pracy. Nie otrzyma więc emerytury minimalnej. Świadczenie zostanie wyznaczone na podstawie wartości składek zgromadzonych na koncie emerytalnym pracownika. Wysokość emerytury jest ustalana na podstawie zarobków z ostatnich 10 lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Czy za 5 lat należy się emerytura?

Tak, ale w tym przypadku kwota najniższej emerytury może mieć wartość „groszową” i nie zostaje podwyższona do minimalnej gwarantowanej emerytury. W przypadku osób, które pracowały przez 5 lat, jak wskazuje serwis BusinessInsider, ich emerytura może wynieść około 125 – 150 zł.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób, które pracowały 10 lat, czyli wysokości połowy wymaganego stażu pracy do minimalnej emerytury. Taka osoba także nie dostanie świadczenia w kwocie minimalnej. Najniższa emerytura wypłacana w Polsce wynosi 2 grosze i dotyczy osoby, która w swoim życiu przepracowała tylko jeden dzień na oskładkowanej umowie.

Czy praca na emeryturze zwiększa emeryturę?

Emerytura po 5 latach pracy jest zdecydowanie wyższa. Podstawowa wysokość świadczenia pozostawia wiele do życzenia. Wystarczy wspomnieć, że minimalna emerytura 2023 to zaledwie 1588,44 złote brutto, a przeciętne świadczenia ledwo przekraczają wartość 50% średniej krajowej. Utrzymanie dotychczasowego poziomu życia za połowę przeciętnego wynagrodzenia może być bardzo trudne. Wiele osób, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny, kontynuuje aktywność zawodową. Wskaźnik zatrudnienia wśród seniorów wzrasta. Jak mówi rzecznik prasowy ZUS dla serwisu prawo.pl w latach 2015-2021 liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 40%. Jaka emerytura po 5 latach pracy w wieku emerytalnym Ci się należy? O ile wzrośnie emerytura po roku pracy? Sprawdź!

Chcesz nadal pracować? „Praca Warszawa” czeka aż ją odkryjesz!

Jak długo można pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Osiągniecie wieku emerytalnego, wcale nie oznacza, że człowiek przestaje być zdolny do pracy. Każdy organizm jest inny, a określony zawody zużywają nasze siły w różnym stopniu. Niektórzy czują, że po 50 roku życia nie są już w stanie kontynuować pracy. Inni dobrze czują się w zawodzie nawet i 10 lat po emeryturze. Jest to kwestia indywidualna. Rząd prowadzi politykę na rzecz zachęcania osób, które osiągnęły wiek emerytalny do przechodzenia na emeryturę w późniejszym czasie.

Według danych serwisu prawo.pl polityka ta jednak nie odniosła wielkiego sukcesu. Polacy przechodzą na emeryturę tak szybko, jak tylko się da, mimo że pracując jeszcze kilka lat, mogą znacznie podnieść swoje świadczenie. W 2022 roku niemal 90% uprawnionych przeszło na emeryturę podczas pierwszego roku od uzyskania uprawnień. 70% przeszło na emeryturę natychmiast po uzyskaniu prawa do niej. To nie znaczy, że seniorzy odpoczywają. Wielu z nich pobiera emeryturę i pracuje jednocześnie. Jeszcze w 2021 r. 68,2% osób przeszło na emeryturę tuż po osiągnięciu wieku emerytalnego, a w 2020 r. 62,4%.

Czy praca na emeryturze zwiększa emeryturę?

Najpierw należy wyjaśnić, co wpływa na wysokość świadczenia. Po zmianach w 1999 roku liczy się przede wszystkim aktywność zawodowa i jednoczesne odprowadzanie składek. To na ich podstawie rośnie kapitał emerytalny, który ma największy wpływ na wysokość późniejszego świadczenia. Oprócz tego duże znaczenie ma waloryzacja emerytur oraz średnia długość życia w Polsce. Jeżeli pracownik wykonuje swój zawód już po osiągnięciu wieku emerytalnego, to jego okres przeciętnego życia na emeryturze zmniejsza się proporcjonalnie. To znaczy, że ZUS podzieli uzbierany kapitał przez mniejszą liczbę, a pracownik uzyska większe świadczenie emerytalne.

Ile procent za rok pracy do emerytury? Emerytura po 5 latach pracy

Emerytura po 5 latach pracy wzrasta bardziej, niż możesz się spodziewać. O korzyściach związanych z późniejszym przejściem na emeryturę mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Gertruda Uścińska. Możesz nawet podwoić swoje świadczenie!

Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są obliczane w myśl zasady zdefiniowanej składki. Oznacza to, że im więcej opłacamy składek oraz im później przechodzimy na emeryturę, tym wyższe będzie otrzymane świadczenie. Wcześniejsze przejście na emeryturę oznacza niższe świadczenie. Odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę o rok może zwiększyć przyszłe świadczenie nawet o 10–15 proc.”

Każdy kolejny rok daje ponadproporcjonalne korzyści. Tak działa procent składany. Odkładając decyzję o przejściu na emeryturę o 5–7 lat, zależnie od okresu, możemy nawet podwoić wysokość świadczenia, które zostanie nam przyznane i obliczone. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń. Przekonała się o tym emerytka, która na emeryturę przeszła w wieku 81 lat i 6 miesięcy, mając ponad 61 lat stażu pracy. Dziś otrzymuje najwyższą kobiecą emeryturę w Polsce, która wynosi 26,8 tys.

O ile wzrośnie emerytura po roku pracy na emeryturze?

Finalna wysokość emerytury po dodatkowych latach pracy jest uzależniona od konkretnego przypadku. Przykład wyliczeń dr. Tomasza Lasockiego z Uniwersytetu Warszawskiego (cytowanego przez portal Money.pl) prezentuje się następująco:

  • mężczyzna nabywa prawo do emerytury w wieku 65 lat
  • jego emerytura na dzień 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł miesięcznie (emerytura minimalna w 2022 r.);
  • mężczyzna nie przechodzi na emeryturę, lecz decyduje się pracować dalej, jeszcze przez rok;
  • przez rok osiąga wynagrodzenie w wysokości minimalnej krajowej;
  • mężczyzna zdecydował się przejść na emeryturę 1 marca 2023 r.;
  • jego świadczenie wyniosłoby wówczas 1723,68 zł.

Ile wzrośnie emerytura za dodatkowy rok pracy? W tym przypadku świadczenie mężczyzny pracującego rok dłużej wzrosłoby o ponad 8%. Jednak warto jeszcze mieć na uwadze, że dłuższa praca wiąże się z pominięciem pewnych korzyści, choćby 13 emerytury. Warto więc przeprowadzić dokładną analizę przypadku.

Czy opłaca się pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Każdy dodatkowy rok pracy, opóźniający przejście na emeryturę może podwyższyć świadczenie nawet do 15%. Społeczeństwo się starzeje, a emerytów jest coraz więcej. Aby nieco odciążyć system emerytalny oraz zagwarantować dostęp do wykwalifikowanej kadry, rząd stara się zachęcać ludzi do tego, aby opóźniali pójście na emeryturę. Jednak każdy człowiek powinien ocenić swoje możliwości samodzielnie. Nie każdy w tym samym wieku ma tyle samo sił i chęci do pracy. Jeśli nie czujemy się na siłach, by kontynuować zatrudnienie, lepiej zastanowić się, czy nie korzystniej będzie pójść na emeryturę. 

Jeśli jednak wiemy, że nasze świadczenie nie będzie wystarczająco wysokie, możemy zdecydować się na dalszą pracę, by wypracować wyższą emeryturę. Odłożenie w czasie odejścia na emeryturę może być korzystniejsze niż łączenie emerytury z pracą. Jak wskazuje ekspert Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich w rozmowie z serwisem Prawo.pl, składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzane od wynagrodzenia pracującego emeryta nie zwiększają znacząco świadczenia. Opóźnienie przejścia na emeryturę może natomiast podwyższyć świadczenie nawet do wysokości wyższej, niż wynagrodzenie, jakie emeryt pobierał za swoją pracę. 

Emerytura po dodatkowych 5 latach pracy – podsumowanie

Jak podkreśla sama prezes ZUS, przejście na emeryturę po osiągnięciu prawa do niej, nie stanowi obowiązku, lecz prawo. W placówkach ZUS znajdują się doradcy, którzy oferują konsultacje osobom, które nie są pewne, jakie rozwiązanie jest dla nich korzystne. Seniorzy mogą więc udać się na konsultacje do ZUS osobiście, czy skorzystać z e-wizyty.

Jednak sama chęć emerytów nie wystarcza. Pracodawcy nie zawsze chcą, aby osoby w tym wieku dalej wykonywały swoje obowiązki. Jednak tzw. Silversi coraz więcej znaczą na rynku pracy. Są to osoby doświadczone, które zrealizowały już swoje potrzeby życiowe i mogą skoncentrować się na pracy.

Oceń artykuł
2.9/5 (15)