Urlop rodzicielski 2021 – dla kogo? Ile trwa? Ile płatny? Omówienie i wzór wniosku

Urlop rodzicielski to czas, w którym zarówno matka, jak i ojciec dziecka mogą wziąć wolne w pracy i swobodnie zaopiekować się swoją pociechą. Na każde dziecko należy im się określona ilość dni, którymi mogą dzielić się między sobą. Za czas opieki nad dzieckiem należy im się pewne wynagrodzenie. 

urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski należy się zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Przysługujące im dni z urlopu mogą rozdzielać między sobą, jednak ich ilość nie może przekroczyć okresu, który należy się w przypadku narodzin jednego lub więcej dzieci. Warunkiem korzystania z urlopu rodzicielskiego jest praca na podstawie umowy o pracę, pełne wykorzystanie urlopu macierzyńskiego i złożenie odpowiedniego wniosku do swojego pracodawcy. Poniżej przygotowaliśmy kompendium wiedzy na temat urlopu rodzicielskiego. Dowiesz się w nim między innymi dla kogo jest skierowany, ile trwa, ile należy się wynagrodzenia i jak z niego korzystać. Ponadto, stworzyliśmy dla ciebie wzór wniosku o urlop rodzicielski, który ma posłużyć ci jako przykład do stworzenia własnego pisma dla pracodawcy.

Szukasz nowego miejsca zatrudnienia? Sprawdź oferty pracy na GoWork.pl!

Urlop rodzicielski – dla kogo?

Możliwość odebrania urlopu rodzicielskiego mają zarówno matka, jak i ojciec dziecka (również adopcyjnego). Mogą skorzystać z niego osobno lub razem w tym samym czasie, wspólnie dzieląc się przysługującymi dniami z urlopu. Co więcej, pracownica tuż po urlopie macierzyńskim, może bezpośrednio pójść na zwolnienie z tytułu urlopu rodzicielskiego w takim wymiarze, jaki jej się prawnie należy.

Wymiar urlopu rodzicielskiego – ile trwa?

Zgodnie z art. 182 (1a) Kodeksu pracy wymiar urlopu rodzicielskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiemu wynosi 32 lub 34 tygodnie, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (czyt. art. 180 Kodeksu pracy), łącznie dla każdego rodzica. Tak jak już wyżej wspomnieliśmy, jeśli z urlopu rodzicielskiego będą chcieli skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, wymiar dni z urlopu nie może przekroczyć wyznaczonego dla nich okresu. To znaczy, że urlop rodzicielski może być wykorzystany:

  • W całości przez jednego rodzica
  • Przez oboje rodziców (pracowników) – jednakże ich okres urlopu sumuje się i oboje nie mogą przekroczyć 32 tygodni lub 34 tygodni zwolnienia

Urlop rodzicielski należy się również rodzicom – pracownikom adopcyjnym po wykorzystaniu urlopu lub zasiłku macierzyńskiego, w wymiarze:

  • 32 tygodni – w przypadku wychowywania jednego dziecka
  • 34 tygodni – w przypadku wychowywania dwojga lub więcej dzieci
  • 29 tygodni – w przypadku wychowywania starszego dziecka

Ponadto, według art. 182 § 4, w okresie pobierania przez matkę lub ojca dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego, drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego. Jednakże w takim przypadku łączny okres pobierania urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego w tym samym czasie, nie może przekraczać wymiaru 32 (przy urodzeniu jednego dziecka) lub 34 tygodni (przy urodzeniu więcej niż jedno dziecko).

Urlop rodzicielski – wynagrodzenie

Za okres urlopu rodzicielskiego należy się wynagrodzenie. Przez pierwsze sześć tygodni urlopu pracownik otrzymuje 100 proc. wynagrodzenia, a przez kolejne tygodnie – 60 proc. podstawy z zasiłku macierzyńskiego. Natomiast w przypadku, gdy matka dziecka chce wykorzystać cały urlop rodzicielski tuż po zakończeniu macierzyńskiego, należy jej się 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Urlop rodzicielski – jak z niego korzystać?

Urlop rodzicielski można wykorzystać jednorazowo, czyli ciągiem według jego wymiaru, lub w czterech częściach (nie więcej) jedno po drugim, albo bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, ale nie przed zakończeniem 6. roku życia dziecka. Każda część urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Urlop rodzicielski – wniosek

Aby otrzymać urlop rodzicielski od swojego pracodawcy, należy złożyć odpowiednio sformułowany wniosek. Dotyczy to również każdej części urlopu, jeśli nie korzystamy z niego jednorazowo. Ważne! Wniosek o urlop rodzicielski należy złożyć nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem planowanego urlopu lub jego części, na przykład, gdy chcemy wykorzystać urlop w różnych terminach, nie od razu po urlopie macierzyńskim. Zapoznaj się z naszym wzorem wniosku o urlop rodzicielski w 2021 roku. Ma on posłużyć ci jako przykład do stworzenia własnego pisma do pracodawcy.

wniosek o urlop rodzicielski – DARMOWY WZÓR DO POBRANIA

Data, miejscowość

Dane pracownika

Dane pracodawcy

 

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zgodnie z art. 182 (1a) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy, wnoszę o udzielenie mi bezpośrednio po urlopie macierzyńskim od dnia ……………….. r., urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Urlop rodzicielski udzielany jest w związku z urodzeniem się ……………….. w dniu ……………….. r.

 

………………………………………………………..
(czytelny podpis składającego wniosek)

 

 

Przeczytaj również: Wymiar urlopu 2021 – co wlicza się do stażu pracy? Jak wygląda kalkulator urlopu wypoczynkowego?

Oceń artykuł
5/5 (1)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora