Urlop wypoczynkowy na kwarantannie: kto może z niego skorzystać?

Zastanawiasz się, czy na kwarantannie można skorzystać z urlopu wypoczynkowego? Czy kwarantanna przerywa urlop? Jest to kwestia sporna. Opinię w tej sprawie wydało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

urlop a kwarantanna

Kwarantanna jest to przymusowe odosobnienie ludzi, zwierząt, roślin lub towarów, co do których istnieje podejrzenie zakażenia się niebezpieczną chorobą. Mowa o między innymi epidemii koronawirusa, która globalnie rozprzestrzenia się już od ponad roku. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czy urlop wypoczynkowy na kwarantannie jest możliwy. Czy pracodawca może odmówić urlopu? Komunikat Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 28 stycznia 2021 roku doprecyzował tę kwestię.


Szukasz pracy w Sosnowcu? Aplikuj na nasze oferty praca Sosnowiec


Czy kwarantanna przerywa urlop?

Zgodnie z artykułem 165 i 166 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 roku pozycja 1320 ze zmianami) okres kwarantanny nie może być zamieniony na urlop wypoczynkowy. Co więcej, pracodawca ma obowiązek przesunąć ustalony wcześniej termin urlopu, jeśli w tym czasie pracownik:

  • jest niezdolny do pracy z powodu choroby;
  • podlega kwarantannie lub izolacji w związku z chorobą zakaźną;
  • został powołany na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe, albo musi stawić się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie – na czas trzech miesięcy;
  • jest na urlopie macierzyńskim.

Każdy z wyżej wymienionych powodów nieobecności w pracy powinien być usprawiedliwiony. W związku z tym pracodawca nie może udzielić urlopu na kwarantannie lub izolacji z powodu zakażenia się COVID-19. W tym czasie pracownik jest na zwolnieniu lekarskim i pobiera z tego tytułu odpowiednie świadczenie. Jest jednak pewien wyjątek.

Urlop a kwarantanna: tylko na pracy zdalnej

Stanowisko w sprawie udzielenia urlopu na kwarantannie przyjęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które 31 grudnia 2020 roku wydało komunikat o dopuszczeniu świadczenia pracy zdalnej przez pracownika przebywającego na kwarantannie. Praca na home office upoważnia pracownika do korzystania z pełni przysługujących mu uprawnień w ramach umowy o pracę, w tym oczywiście urlopu wypoczynkowego. 28 stycznia 2021 roku resort doprecyzował jednak swoje stanowisko i wydał oficjalne oświadczenie.

Urlop wypoczynkowy na kwarantannie

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 28 stycznia bieżącego roku oświadczyło, że udzielenie urlopu na kwarantannie jest niedopuszczalne jedynie wtedy, gdy pracownik nie pracuje w trybie zdalnym. To znaczy, że objęcie kwarantanną i wykonywanie obowiązków służbowych z domu na home office upoważnia do skorzystania z urlopu wypoczynkowego w tym samym czasie. Pamiętaj jednak, że jeśli jesteś na kwarantannie, nie możesz wychodzić z domu! Kwarantanna dla domowników również obowiązuje.

Oceń artykuł
5/5 (2)