Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a ZUS: kompendium wiedzy

Jeśli chcesz podpisać umowę zlecenie z własnym pracodawcą, koniecznie sprawdź warunki, które musi spełniać nowy dokument! Dowiedz się, czy w takim przypadku twoje składki ZUS się sumują. Czy zostaną nałożone na ciebie kolejne finansowe obciążenia?

umowa zlecenie z własnym pracownikiem

Istnieją przypadki, w których pracownik podpisuje umowę zlecenie z własnym pracodawcą, u którego jest już zatrudniony na umowę o pracę. Jest to całkowicie zgodne z prawem pracy, które nie zabrania zatrudniać tego samego pracownika na podstawie dwóch różnych lub nawet takich samych umów. Jednakże nowy dokument powinien spełniać kilka bardzo ważnych warunków. Dotyczą one między innymi podjęcia się zupełnie innych czynności zawodowych niż te wypisane w umowie o pracę. Co jeszcze musi być spełnione? Czy umowa zlecenie z własnym pracownikiem a ZUS z dwóch form zatrudnienia jest podstawą do większej liczby świadczeń? Sprawdź!

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem: kiedy można ją zawrzeć?

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem, z którym ma się już obecnie podpisaną umowę o pracę, nie narusza żadnych przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych. Natomiast działa ona na trochę innych zasadach niż dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy.

Ważne jest jednak to, aby kolejna umowa z tytułu zlecenia dotyczyła zupełnie innych czynności zawodowych niż te, które wynikają z umowy o pracę. Podkreślił to między innymi Sąd Apelacyjny w wyroku z 17 sierpnia 2006 roku (III APa 24/06, OSA 2007/7/12), w którym stwierdził, że “świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę, poza normalnym czasem pracy pracowników na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) jest wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie umów cywilnoprawnych na prace rodzajowo takie same jak wykonywane na umowę o pracę jest obejściem przepisów o czasie pracy, przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy. Praca w godzinach nadliczbowych jest możliwa jedynie wówczas, gdy wprost dopuszczają ją przepisy Kodeksu pracy i to w granicach ustalonych tymi przepisami” – czytamy na stronie Kadry.infor.pl.

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem: warunki

Aby można było zawrzeć umowę zlecenie z własnym pracownikiem, dokument powinien spełniać kilka bardzo ważnych warunków, takich jak:

  • Umowa zlecenie powinna dotyczyć zupełnie innych czynności zawodowych niż w umowie o pracę
  • Umowa zlecenie nie musi być odpłatna
  • Jeśli umowa została podpisana na dłużej niż miesiąc, to wynagrodzenie powinno być płatne co miesiąc
  • Zlecenie nie musi być wykonywane w ściśle określonym miejscu i czasie, ponadto może być również wykonywane przez osobę trzecią (jeśli oczywiście jest na to zgoda zawarta w piśmie)
  • Osoba wykonująca zlecenie jest w pełni odpowiedzialna za wszelką szkodę wyrządzoną swojemu zleceniodawcy lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem swojej pracy

Potrzebujesz dodatkowych pieniędzy? Sprawdź nasze oferty pracy na stronie GoWork.pl!

Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a ZUS

Umowa zlecenie z własnym pracodawcą jest formą kontynuowana współpracy. W związku z tym nie istnieje żaden powód, który stanowiłby zastosowanie różnych tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia. Dlatego pracownik zatrudniony na umowę o pracę i nawiązujący kolejną umowę z tytułu zlecenia z tym samym pracodawcą, stanowi jedną podstawę do odprowadzania składek ZUS (emerytalną, rentową, zdrowotną, chorobową i wypadkową). Pracownik wykonujący czynności zawodowe na mocy dwóch umów odprowadza składki od całego przychodu.

Pracodawca zawierający umowę zlecenie z własnym pracownikiem zgłasza go do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego z obu tytułów. Natomiast w przypadku ustalania wysokości przychodu uzyskanego w danym roku rozliczeniowym, który stanowi podstawę wymiaru składek ZUS, pensje tego pracownika sumują się.

Umowa zlecenie z własnym pracodawcą na urlopie rodzicielskim

Urlop rodzicielski należy się obojga rodzicom. Zarówno matka, jak i ojciec dziecka mogą skorzystać z niego osobno lub razem w tym samym czasie. Zgodnie z art. 182 (1a) Kodeksu pracy, wymiar urlopu rodzicielskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego wynosi 32 lub 34 tygodnie, w zależności od liczby dzieci przy jednym porodzie.

Takie świadczenie należy się każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Natomiast co w przypadku, kiedy nawiązuje on kolejną umowę zlecenie z własnym pracodawcą? Wtedy przysługują mu te same świadczenia z tytułu umowy o pracę, bez względu na umowę cywilnoprawną, którą zawiera odrębnie i na innych zasadach z tą samą firmą. To samo dotyczy nawiązywania umowy zlecenia z własnym pracodawcą na urlopie macierzyńskim.

Chcesz sprawdzić, ile wynosi twoje wynagrodzenie netto? Zajrzyj do naszego kalkulatora płac!

Oceń artykuł
0/5 (0)