Kiedy i jak długo przysługuje okres ochronny po macierzyńskim?

Czy okres ochronny po macierzyńskim nadal obowiązuje? Czy można zwolnić kobietę po urlopie macierzyńskim? Kiedy zgłosić się do sądu pracy za naruszenie podstawowych praw pracowniczych? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej!

okres ochronny po macierzyńskim

Każda kobieta zatrudniona na umowie o pracę ma zapewniony okres ochronny podczas jej urlopu macierzyńskiego. W tym czasie ma ona gwarancję powrotu do pracy na dotychczasowym stanowisku, a pracodawca nie może jej zwolnić.  Niestety, okres ochronny po macierzyńskim automatycznie wygasa. Można jednak z niego skorzystać w nieco innej formie. Sprawdźmy więc, czy po macierzyńskim pracodawca może zwolnić pracownicę. Na jakich zasadach działa powrót do pracy po macierzyńskim?

Okres ochronny po macierzyńskim: Kodeks pracy

Według art. 1832 Kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest dopuścić pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeśli jednak nie jest to możliwe, musi przenieść go na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu, lub takie, które będzie odpowiadać jego kwalifikacjom zawodowym. Ponadto zgodnie z K.p. pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi po macierzyńskim taką samą wysokość wynagrodzenia, jaką miał przed udaniem się na urlop. To znaczy, że jego pensja nie może ulec zmianie.


Zobacz też: Kiedy nie można zwolnić pracownika?


Powyższy przepis dotyczy każdego pracownika, bez względu na to, czy jego urlop został skrócony. Co jednak w przypadku okresu ochronnego po macierzyńskim? Czy przestaje on całkowicie obowiązywać?

Okres ochronny po macierzyńskim a wniosek o urlop wychowawczy

Podczas urlopu macierzyńskiego obowiązuje okres ochronny. Powrót do pracy po macierzyńskim automatycznie go wygasza. To znaczy, że teoretycznie pracodawca może wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę. To jednak nie zmienia faktu, że po powrocie z macierzyńskiego, kobieta ma prawo wrócić do wykonywania obowiązków zawodowych na tym samym stanowisku, co dotychczas, lub na stanowisku równorzędnym, które będzie odpowiadało jej kwalifikacjom.

Okres ochronny po macierzyńskim jest jednak możliwy. Przysługuje on w formie urlopu wychowawczego. W jaki sposób? Czytaj dalej!

Jaki jest okres ochronny po urlopie macierzyńskim?

Pracownica może złożyć do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego od dnia zakończenia urlopu macierzyńskiego lub skrócenia wymiaru czasu pracy np. do 0,9 wymiaru etatu. Wtedy przysługiwać będzie jej prawny okres ochronny po macierzyńskim.

Niestety, pracownica zatrudniona wcześniej na ½ etatu nie może wnioskować o obniżenie czasu pracy, co jednocześnie uniemożliwia jej skorzystanie z ochrony przed zwolnieniem. Dzieje się tak również w przypadku, kiedy pracodawca wręczy jej wypowiedzenie zmieniające, które dotyczyć będzie wymiaru czasu pracy i obniży je do połowy w porównaniu z dotychczasowym.

Uwaga! Przepis dotyczący okresu ochronnego po urlopie macierzyńskim dotyczy również ojca, sprawującego osobistą opiekę nad dzieckiem.

Ile trwa okres ochronny po urlopie macierzyńskim?

Okres ochrony po macierzyńskim w przypadku złożenia stosownego wniosku trwać będzie pełny rok, czyli 12 miesięcy.


Zobacz też: Umowa na zastępstwo. Co trzeba o niej wiedzieć?


Wypowiedzenie po macierzyńskim

Czy można zwolnić kobietę po urlopie macierzyńskim? Teoretycznie w związku z zakończeniem okresu ochronnego pracownicy, pracodawca ma prawo złożyć jej wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak w praktyce takie zachowanie uznawane jest przez Sąd pracy za działanie dyskryminacyjne.

Powrót z macierzyńskiego a zwolnienie z pracy jest więc sprawą dyskusyjną. W przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek wskazać konkretną i prawdziwą przyczynę swojej decyzji, natomiast w kwestii długotrwałej nieobecności pracownicy z powodu jej urlopu macierzyńskiego lub tuż po jej powrocie do pracy, ciężko jest powołać się na jakąkolwiek przyczynę, która naruszyła funkcjonowanie firmy i naraziła ją na ogromne straty.

Urlop macierzyński należy do podstawowych uprawnień pracowniczych, który bezwarunkowo należy się każdej kobiecie zatrudnionej na etat. Jeśli pracodawca wskaże powód zwolnienia kobiety po urlopie macierzyńskim, jako likwidację stanowiska pracy, a następnie zatrudni na to miejsce nowego pracownika, to przyczyna wypowiedzenia może również okazać się niewystarczająca.


Szukasz pracy w Gdyni? Aplikuj na nasze oferty -> Praca Gdynia 

Oceń artykuł
5/5 (1)