Reklama

Jak zostać doradcą podatkowym? Poznaj zarobki na tym stanowisku

Jak zostać doradcą podatkowym? Kto ma do tego prawo i jakie trzeba spełniać wymagania? Z artykułu dowiesz się także, ile wynoszą zarobki doradcy podatkowego i kto może liczyć na najwyższe wynagrodzenie. Zapraszamy do lektury!

Mężczyzna czyta jak zostać doradcą podatkowym

Jak zostać doradcą podatkowym? Jest to zawód zaufania publicznego. Aby go wykonywać, trzeba uzyskać wpis na listę doradców oraz spełniać kilka innych niezbędnych wymagań. Doradca podatkowy to zawód, który łączy w sobie dwie specjalizacje – prawnika i finansisty. Do jego głównych zadań należy niezależne doradztwo w zakresie prawa podatkowego, przygotowywanie opinii i dokumentacji, przeprowadzanie przeglądów podatkowych, obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowej oraz reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi czy organami administracji publicznej (podatkowymi).

Zawód doradcy podatkowego – na czym polega?

Doradca podatkowy to profesja odpowiedzialna i niezwykle istotna. Zagadnienia z zakresu prawa podatkowego niejednokrotnie są skomplikowane i niejednoznaczne, do tego podlegają częstym zmianom. Nic dziwnego, że większość obywateli, również tych prowadzących działalność gospodarczą, ma problem związany z prawidłowym i rzetelnym opłacaniem wszelkich należności. Sprawę komplikuje fakt, że urzędy w Polsce słyną ze skomplikowanych procesów, kar i wątpliwych sposobów informowania płatnika o ewentualnych zaległościach. Osoby trudniące się w doradztwie podatkowym mają za zadanie przeprowadzić płatnika przez zawiłości prawa podatkowego, z korzystnym dla niego skutkiem, przy jednoczesnym dopełnieniu wszelkich powinności podatkowych.

Na czym dokładnie polega zawód doradcy podatkowego?

 • opiniowanie i doradzanie płatnikom, a także inkasentom,
 • kompleksowa pomoc przy wypełnianiu zeznań podatkowych,
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg podatkowych,
 • prowadzenie niezależnego audytu funkcji podatkowej,
 • reprezentowanie płatników, inkasentów i podatników w sprawach związanych z organami administracji państwowej.

Warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach doradcę podatkowego spotkamy na wysokich stanowiskach korporacyjnych lub przedsiębiorczych, ponieważ może czuwać on nad prawidłowym przebiegiem opodatkowania i rozliczenia spółek.

Jak zostać doradcą podatkowym? Wymagania

Osoba, która chce zdać egzamin na doradcę podatkowego, a następnie otrzymać dobrą propozycję współpracy, musi spełniać wymagania pracodawców i mieć szeroką wiedzę z analizy podatkowej (czyli materialnego prawa podatkowego oraz podstawy międzynarodowego prawa podatkowego), postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, administracji finansowej i kontroli skarbowej, a także z ewidencji podatkowej i zasad prowadzenia ksiąg podatkowych. Jednak to nie wszystko. Jak zostać doradcą podatkowym? Musisz doskonale znać źródła prawa i jego wykładnie, znać prawo celne, prawo dewizowe, prawo karne skarbowe, a także przepisy o doradztwie podatkowym i etykę zawodową.

Szczegółowe wytyczne określające doradcę podatkowego znajdziemy na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów:

 • masz wykształcenie wyższe,
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystasz z pełni praw publicznych,
 • masz nieskazitelny charakter,
 • Twoje dotychczasowe postępowanie daje rękojmię, że będziesz prawidłowo wykonywać zawód doradcy podatkowego.

Jeśli zależy Ci na zdobyciu uprawnień doradcy podatkowego, konieczne jest spełnianie wymagań formalnych (w tym posiadanie pełni praw publicznych i czynności prawnych), przystąpienie do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego oraz zaliczona praktyka zawodowa doradcy podatkowego.

Jak zostać doradcą podatkowym? Nie możesz być karany!

Osoba, która chce zostać doradcą w zakresie prawa podatkowego, nie może być karana. Musi również ukończyć studia wyższe, sześciomiesięczną praktykę zawodową, a także zdać egzamin z części pisemnej (testowa i zadaniowa) oraz ustnej (odpowiedzi na dziesięć losowych pytań z wykazu zagadnień egzaminacyjnych). Następnie w ciągu trzech lat od zdania egzaminu należy zawnioskować o wpis na listę doradców podatkowych. Jeśli już wiesz, jak zostać doradcą podatkowym, dowiedz się jeszcze więcej na temat egzaminu, bez którego wykonywanie zawodu o takim charakterze jest całkowicie niemożliwe.

Jak zostać doradcą podatkowym? Musisz zdać egzamin!

Egzamin na doradcę przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego. Jak wyżej wspomnieliśmy, składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Na samym początku trzeba zdać egzamin pisemny. Polega on na napisaniu testu składającego się ze stu pytań, a następnie rozwiązaniu zadania, które dotyczy sporządzenia wystąpienia w imieniu klienta do sądu administracyjnego lub organu podatkowego. Jeśli uzyskamy pozytywny wynik, będziemy mogli podejść do części ustnej, czyli udzielenia odpowiedzi na dziesięć pytań z wykazu zagadnień egzaminacyjnych na doradcę podatkowego. Co więcej, od kandydata wymagane jest również przejście sześciomiesięcznych praktyk zawodowych.

Jakie zagadnienia powinni znać doradcy podatkowi? Są to między innymi:

 • analiza podatkowa,
 • materialne prawo podatkowe,
 • postępowanie przed organami administracji publicznej,
 • podstawy międzynarodowego prawa podatkowego,
 • źródła prawa i wykładnia prawa,
 • prawo celne i dewizowe,
 • prawo karne skarbowe,
 • postępowanie administracyjne,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • administracja skarbowa i kontrola skarbowa,
 • zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • etyka zawodowa.

Jak wygląda praktyka zawodowa?

Aby zostać doradcą podatkowym, nie należy jedynie ukończyć studiów i zdać egzamin końcowy z pozytywnym wynikiem. Trzeba również przejść sześciomiesięczne praktyki zawodowe u doradców podatkowych lub w spółce doradztwa podatkowego wyznaczonych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Praktyki trwają osiem godzin w tygodniu, podczas których kandydat uczy się jak stosować wyuczone na studiach umiejętności w formie praktycznej.

Doradca podatkowy: zarobki

Ile zarabia doradca podatkowy? Zgodnie z informacją podaną na stronie Wynagrodzenia.pl średnie miesięczne wynagrodzenie doradcy podatkowego wynosi 6 850 złotych brutto. Sprawdź, ile to netto w naszym kalkulatorze płac. Jego zarobki zależą jednak od stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy oraz jej lokalizacji. Co więcej, według informacji z 2020 roku podanych przez portal Karierawfinansach.pl, zarobki konsultanta podatkowego wynosiły nawet 10 tysięcy złotych brutto za miesiąc, starszy doradca podatkowy mógł otrzymać nawet 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie, natomiast doradca na stanowisku managera – 25 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Jeśli już wiesz, jak zostać doradcą podatkowym, nic nie stoi na przeszkodzie, by zacząć się kształcić w tym kierunku. Powodzenia

Kto może zostać doradcą podatkowym?

Doradcy podatkowi to osoby skrupulatne i dokładne. Ważną umiejętnością jest długie skupienie uwagi na wykonywanych obowiązkach i drobiazgowość. Doradca taki powinien również cechować się komunikatywnością i łatwością nawiązywania kontaktów. Dzięki temu może zjednać do siebie klientów, co jest podstawa prowadzenia dobrze prosperującego biznesu.

Dobry doradca podatkowy zachowuje profesjonalizm i wykonuje swoje obowiązki z precyzją oraz sumiennością. Jego zadaniem jest pomoc i doradztwo, a nie wygłaszanie ocen, nawet jeśli nie zgadza się z krokami podejmowanymi przez dane przedsiębiorstwo. Ważne także, aby doradca kierował się twardymi zasadami i zawsze prowadził do legalnego i prawidłowego rozliczenia z organami podatkowymi.

Oceń artykuł
5/5 (1)