Jak zostać audytorem zewnętrznym? Praca, zarobki, wymagania

Jak zostać audytorem zewnętrznym? To pytanie pojawia się w głowach wielu młodych osób, które są dopiero na początku swojej drogi zawodowej i poszukują swojej ścieżki zawodowej. Jak wygląda praca audytora zewnętrznego? Czym różni się praca audytora wewnętrznego a praca audytora zewnętrznego?

Jak zostać audytorem zewnętrznym - audytor podczas pracy

Przeprowadzanie audytów staje się coraz popularniejszą metodą nadzorowania pracy. Metoda ta zarówno przy audycie wewnętrznym jak i przy audycie zewnętrznym przynosi szereg korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa jak i dla instytucji zewnętrznych. Ścieżka zawodowa audytorów jest bogata w nowe doświadczenia, a praca audytora wewnętrznego lub zewnętrznego to szansa na ciekawe wyzwania zawodowe oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Jaka jest różnica pomiędzy audytorem wewnętrznym a audytorem zewnętrznym? Na czym dokładnie polega praca audytora zewnętrznego?

Audytor zewnętrzny (auditor): kto to?

Audytor zewnętrzny to osoba, której obowiązki polegają na przeprowadzaniu audytu w przedsiębiorstwie na zlecenie firm zewnętrznych, takich jak banki, klienci lub inwestorzy. Jednak czym jest sam audyt? Zgodnie z definicją zaprezentowaną przez Słownik Języka Polskiego:

«kontrola przedsiębiorstwa pod względem finansowym i organizacyjnym, wycena jego majątku oraz analiza perspektyw jego rozwoju, przeprowadzana przez ekspertów.»

Audyt ma więc na celu podniesienie „kwalifikacji” przedsiębiorstwa oraz wychwycenie błędów zakłócających jego poprawne działanie. W rezultacie audytorzy to osoby, które trudnią się w sprawdzaniu firm zarówno na zlecenie podmiotów zewnętrznych jak i wewnętrznych, a występowanie różnego rodzaju trudności nie jest im niestraszne.

Audytor zewnętrzny — jak podają niektóre źródła „auditor” (co jest formą niepoprawną) – zajmuje się przeprowadzaniem kontroli w przedsiębiorstwie na zlecenie instytucji zewnętrznych takich jak inwestorzy, banki lub instytucje certyfikujące. Czasami z audytu zewnętrznego korzysta także sama kadra kierownicza.

Audytor zewnętrzny: praca

Specyfika pracy audytora zewnętrznego oparta jest na częstych podróżach. W zależności od zlecenia wykonywanie audytów może mieć miejsce w dwóch różnych firmach na dwóch końcach województwa, a nawet Polski. Oczywiście skala zależna jest od wielkości firmy oferującej usługi audytorskie, mimo to praca wiąże się z systematycznymi podróżami służbowymi oraz gonitwą, aby zdążyć, dojechać w miejsce następnego audytu.

Ponadto audyt zewnętrzny jest przeprowadzany także na podstawie rozmów z ludźmi, dlatego zawód ten wiąże się nierozerwalnie ze stałym kontaktem zarówno z pracownikami danej firmy jak i kadrą kierowniczą.

Jest to także praca przy komputerze, wymagająca tworzenia raportów i sprawozdań. Obowiązkowa jest zatem znajomość pakietów office oraz specjalistycznych programów wykorzystywanych przy pracy audytorskiej.

Audytor ISO 9001: audytor zewnętrzny a audytor wewnętrzny — różnice

Poszukując pracy jako audytor zewnętrzny, możemy często natknąć się na bardzo podobne stanowisko, jakim jest audytor wewnętrzny. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma stanowiskami? Otóż niewielka — tak naprawdę osoba przeprowadzająca audyt zewnętrzny może sprawdzić się bez problemu podczas audytu wewnętrznego i na odwrót.

Jest jednak kilka subtelnych różnic, które mogą stanowić o odrębności tych poszczególnych profesji. Zespół audytorów wewnętrznych zajmuje się przeprowadzaniem audytów zazwyczaj w jednej firmie lub w obszarze poszczególnych filii. Zadaniem audytu wewnętrznego jest wychwycenie potencjalnych błędów i nieprawidłowości wychwyconych przez audytorów wewnętrznych, czyli zatrudnionych przez tę firmę. Zazwyczaj zawód audytora wewnętrznego przypisany jest na stałe jako stanowisko samodzielne w dziale audytu wewnętrznego. W mniejszych przedsiębiorstwach rola audytora wewnętrznego występuje tylko jako funkcja dodatkowa pracownika, który od czasu do czasu sprawdza mechanizmy funkcjonowania firmy. Zazwyczaj na stałe, w jednej firmie zatrudnia się właśnie audytorów wewnętrznych.

W przypadku audytora zewnętrznego sprawa wygląda nieco inaczej. Audyt zewnętrzny wychodzi z polecenia firmy zewnętrznej. Oznacza to, że jest on zazwyczaj zlecanych przez instytucje certyfikujące, banki lub inwestorów w celu sprawdzenia potencjalnego partnera. Praca dla jednostek certyfikujących wiąże się ze sprawdzaniem norm ISO 9001 odpowiadających danej branży. Co więcej, taki audyt nie ma na celu poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa — raczej służy samemu wychwyceniu nieprawidłowości i przekazaniu ich klientowi. Audyt zewnętrzny odbywa się stosunkowo rzadko. Dodatkowo praca dla jednostek certyfikujących kładzie duży nacisk na podniesienie kwalifikacji oraz ujednolicenie standardów sposobu postępowania audytorów zewnętrznych. W tym celu jednostki certyfikujące organizują warsztaty i szkolenia swoich audytorów (także audytorów wiodących).

Jak zostać audytorem?

Tak naprawdę uznaje się, że aby zostać audytorem, nie są istotne studia, tylko doświadczenie w branży, w której dane nam będzie przeprowadzać audyt. Mimo to odpowiednie wykształcenie to zapoznanie się z metodyką wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością. Studia umożliwiają zapoznanie się ze specyfiką pracy audytora.

Dodatkowo musisz posiadać certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu. Najpopularniejsze z nich to ACCA, CFA oraz CIA. Taki certyfikat zdobędziesz po ukończeniu kursu, który trwa do tygodnia i kończy się egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności. Odbycie tego szkolenia to jeden z najważniejszych kroków do uzyskania wpisu dla audytora wiodącego akredytowanego przez organizację IRCA (International Register of Certificated Auditors) jako audytor systemów zarządzania jakością według standardów ISO 9001. Jest to międzynarodowa jednostka certyfikująca kursy dla audytorów systemów zarządzania.

Warto też udać się na studia podyplomowe z dziedziny zarządzania jakością. Taka aktywność zalicza się do podnoszenia swoich kwalifikacji, a jak wiadomo, takie działania zawsze przynoszą owocne rezultaty. Szczególnie jeśli chcesz podjąć pracę w dużych przedsiębiorstwach. Będąc właścicielem certyfikatu „auditora” masz większy zasięg możliwości zawodowych, a wraz z długoletnim doświadczeniem zdobywasz szanse awansu zawodowego i możesz zostać audytorem wiodącym.

Audytor zewnętrzny: wymagania

Jeśli chcesz zostać audytorem, musisz spełnić szereg wymagań. Pierwszym i najważniejszym z nich jest wspomniany wyżej certyfikat, czyli odpowiednie kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie. O taki certyfikat musi postarać się także audytor wewnętrzny. Następnie liczy się także doświadczenie (staż pracy). Im większe doświadczenie, tym łatwiej o pracę audytora. W końcu to właśnie audytor powinien mieć szczegółową wiedzę z zakresu danej dziedziny, która umożliwi mu przeprowadzenie kontroli ISO 9001.

Większość audytorów zauważa, że sukces w tym zawodzie zależy także od indywidualnych skłonności i kompetencji miękkich takich jak sukcesywne planowanie pracy, skupienie na szczegółach oraz skupienie. Warto postawić także na zdobywanie nowych doświadczeń. Co więcej, audytor powinien świetnie znać język angielski i posiadać prawo jazdy. Wszystkie pierwsze przeprowadzone audyty to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia i wyszlifowania swojej systematyki pracy.

Audytor: zarobki audytorów

Zarobki audytorów są zależne od wielu czynników. Wpływ na wypłatę ma wykształcenie oraz posiadane doświadczenie. Ponadto znaczenie ma także wielkość firmy, a także województwo, w którym pracuje audytor. Będąc audytorem zewnętrznym, często wysokość wynagrodzenia jest także zależna od ilości zleceń wykonanych w danym miesiącu. Na portalu Wynagrodzenia.pl możemy zauważyć, że mediana zarobków na tym stanowisku to kwota 8220 zł brutto. Co ciekawe aż 25% osób pełniących ten zawód może pochwalić się miesięcznym wynagrodzeniem całkowitym powyżej 11 tys. zł. Natomiast przeciętne zarobki audytorów wewnętrznych to mediana w wysokości 7150 zł brutto.

 

Oceń artykuł
0/5 (0)