Reklama

Mikrobiologia – co robić po studiach?

Mikrobiologia to studia, które otworzą Ci drzwi do kariery laboratoryjnej i naukowej. Choć nie tylko. Jak wygląda nauka na kierunku mikrobiologia? Jakie zatrudnienie czeka na absolwentów?

Mikrobiologia - mikrobiolog w pracy, ręce w rękawiczkach i probówki

Mikrobiologia to dziedzina nauki zajmująca się badaniem mikroustrojów. W jej skład wchodzi między innymi wirusologia, bakteriologia i immunologia. Jest to niezwykle istotny sektor naukowy, ponieważ badania wykonywane przez mikrobiologów mają ogromne znaczenie dla zdrowia całych społeczności. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że mikrobiologia wykorzystywana jest w szeroko rozumianym przemyśle spożywczym, a jej procesy służą nie tylko do produkcji, ale także do pasteryzacji, konserwacji oraz do sprawdzania jakości i nieszkodliwości pokarmów. Dodatkowo mikrobiolodzy zajmują się również pracą w branży farmakologicznej, gdzie wykorzystują swoją wiedzę do produkcji np. antybiotyków oraz w branży medycznej. Jak zostać mikrobiologiem? Jak wyglądają studia na kierunku mikrobiologia?

Kierunek mikrobiologia – jak wyglądają studia?

Pierwszym przystankiem edukacyjnym są studia licencjackie. Studia pierwszego stopnia trwają zazwyczaj 3 lub 3,5 roku, podczas których zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk biologicznych, mikrobiologii, wirusologii, immunologii oraz bakteriologii. Aby zaliczyć studia i zdobyć tytuł licencjata konieczne jest napisanie pracy licencjackiej oraz przeprowadzenie własnych badań zgodnych z tematem pracy. Publikację tworzy się pod okiem promotora, który pomaga oraz sprawdza kolejne etapy pracy. Kolejnym etapem jest obrona pracy, która zaliczona pozytywnie daje tytuł licencjata. w tym momencie studenci stają przed wyborem – podjęcie studiów podyplomowych, pójście na studia drugiego stopnia, które związane są z walką o tytuł magistra lub rozpoczęcie pracy zawodowej. Znaczna większość studentów wybiera jednak dalsze kształcenie, ponieważ umożliwia to szersze perspektywy zawodowe oraz atrakcyjniejsze wynagrodzenie.

Mikrobiologia – studia stacjonarne

W Polsce możliwe jest podjęcie nauki w szkolnictwie wyższym w trybie stacjonarnym, czyli dziennym oraz w trybie niestacjonarnym, czyli zaocznym. Oba tryby oferowane są przez uczelnie państwowe, natomiast uczelnie prywatne oferują tylko tryb zaoczny, który wiąże się z koniecznością uiszczenia czesnego za możliwość uczestnictwa w zajęciach.

W przypadku mikrobiologii na ten moment dostępne są tylko studia dzienne na państwowych uczelniach wyższych. Jak wyglądają takie studia? Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od porannych do popołudniowych. Taki tryb nauki sprawia, że znaczna większość materiału zostaje omówiona przez prowadzących, co jest kluczową kwestią związaną z przerabianiem zagadnień naukowych. Oczywiście studenci również muszą poświęcić znaczną część swojego czasu prywatnego na naukę, jednak jest tego znacznie mniej niż na studiach zaocznych weekendowych.

Program studiów i przedmioty na mikrobiologii

Program studiów zależny jest od konkretnej uczelni, jednak opiera się na jednym, głównym panelu. Różnica polega zazwyczaj w nazewnictwie poszczególnych przedmiotów. Jakie przedmioty możemy znaleźć w planie zajęć przyszłych mikrobiologów?

Są to przede wszystkim:

  • podstawy biologii molekularnej,
  • biochemia kliniczna,
  • anatomia człowieka,
  • fizjologia,
  • podstawy wirusologii,
  • podstawy bakteriologii,
  • podstawy ochrony środowiska,
  • technologia żywności,
  • biologia,
  • chemia.

Kierunek mikrobiologia oferuje również różne ścieżki specjalizacyjne, które związane są z różnymi działami mikrobiologii np. z badaniem mikroorganizmów koniecznych do tworzenia antybiotyków bądź wykorzystywanych w produkcji żywności.

Jaką wiedzę zdobędziesz na studiach z mikrobiologii?

Na kierunku mikrobiologia studenci zdobywają wiedzę z wielu dziedzin nauk przyrodniczych, ponieważ są one powiązane i stanowią istotną część mikrobiologii. W czasie trwania studiów nauczysz się wykorzystywać metody badawcze i poddawać je specjalistycznym analizom przy wykorzystaniu branżowych programów komputerowych oraz specjalistycznej aparatury. Poznasz także genezę badań naukowych z zakresu mikrobiologii oraz skupisz się na ich rozwijaniu i poszerzaniu. Uzyskasz wiedzę konieczną do tego, aby zrozumieć wzajemne zależności pomiędzy rozwojem mikrobiologii a poprawą jakości życia ludzkiego.

Co więcej, absolwenci mikrobiologii to także osoby umiejące wykorzystywać skomplikowane procesy mikrobiologiczne do celów takich jak produkcja żywności, leków lub do diagnozowania i leczenia chorób. Student, który ukończył kierunek mikrobiologia, powinien także posługiwać się w sposób komunikatywny językiem angielskim branżowym, co może umożliwić mu rozpoczęcie kariery za granicą.

Zatrudnienie dla absolwentów – co robić po studiach?

Mikrobiologia na rynku pracy to dział dość zamknięty i wymagający. Kandydaci zatrudniani w zawodzie mikrobiologa muszą spełnić szereg wymagań, w tym oczywiście najważniejszym z nich jest ukończenie studiów – najlepiej jeśli wiążą się one z uzyskaniem tytułu magistra.

Jednak mikrobiologia ciągle się rozwija i dzieje się to szybko, dlatego zarówno firmy prywatne, jak i organy państwowe potrzebują ciągle nowych pracowników, którzy wypełnią braki kadrowe. Zatem gdzie absolwenci mikrobiologii mogą szukać zatrudnienia?

Pracę znajdą w laboratorium prywatnym lub laboratorium państwowym, w ochronie środowiska, w przemyśle farmaceutycznym i przemyśle żywnościowym. Wiedza zdobyta podczas studiów daje także możliwość kariery w sektorze klinicznym. Prywatne firmy zatrudniają mikrobiologów różnych specjalizacji – w wielu przypadkach chodzi przede wszystkim o produkcję żywności lub lekarstw i kosmetyków. Warto także nadmienić, że część studentów idzie w stronę kariery akademickiej i zostaje na uczelni, aby zdobyć tytuł doktora oraz poświęcić się pracy naukowej.

Mikrobiolog na rynku pracy – możliwości, zarobki i hobby

Mikrobiolodzy na runku pracy mogą odnaleźć się w wielu dziedzinach i profesjach. Jednak w tym wypadku ważne jest, aby świadomie i z rozmysłem podchodzili do budowania swojej zawodowej kariery. Warto rozeznać się w aktualnych wymaganiach stawianych przed pracodawców i zobaczyć, za które umiejętności są w stanie zaoferować najwięcej. w wielu przypadkach mikrobiolodzy decydują się na dodatkowe studia podyplomowe lub podejmują branżowe szkolenia, które znacząco wpływają na zwiększenie ich kompetencji zawodowych. Takim działaniem budują swoją markę i wartość na rynku pracy.

Dla znacznej większości osób bardzo istotne są także zarobki mikrobiologów. Jest to jeden z głównych czynników decydujących o wyborze ścieżki zawodowej. W takim razie ile zarabiają mikrobiolodzy?

Według portalu Wynagrodzenia.pl mediana zarobków osób pracujących w zawodzie mikrobiologa to 5410 zł brutto. Nie jest to jednak stawka adekwatna do zaangażowania i czasu poświęconego na wykształcenie oraz do odpowiedzialności, która spoczywa na przedstawicielach tej profesji. Warto jednak zauważyć, że jest to wartość orientacyjna podana w medianie, czyli opierająca się na środkowej liczbie wyciągniętej z ciągu wartości ułożonych od najmniejszej do największej. Oznacza to, że połowa mikrobiologów może zarabiać mniej, natomiast druga połowa może zarabiać więcej niż 5 tys. zł brutto. Tutaj także duże znaczenie ma miejsce zatrudnienia. Z reguły prywatne firmy farmaceutyczne lub kliniczne płaca znacznie więcej, a zarobki na wyższych stanowiskach mogą wynosić nawet 10 tys. zł brutto.

Aby utrzymać się na rynku pracy i sukcesywnie rozwijać swoją karierę oraz zarabiać więcej, mikrobiolog musi być prawdziwym hobbystą. Mikrobiologia to branża, która dynamicznie się rozwija, co oznacza, że ciągle coś się zmienia – powstają nowe wyniki badań, metody oraz urządzenia. Aby być na bieżąco, mikrobiolog musi interesować się nowinkami ze swojej pracy również w czasie wolnym. Czytanie pism branżowych, uczestnictwo w targach, wykładach lub oglądanie dedykowanych programów to aktywności, które powinny znaleźć się w codziennym planie każdego mikrobiologa.

Oceń artykuł
0/5 (0)