Ratownik medyczny – na czym polega jego praca? Sprawdź, ile zarabia!

Zawód ratownika medycznego wiąże się z ogromnym stresem, odpowiedzialnością oraz wiedzą. W tej pracy nie ma czasu na powolne podejmowanie decyzji, ponieważ w ratowaniu pacjenta liczy się każda sekunda. Jakie wykształcenie musi posiadać ratownik medyczny? Ile można zarobić na takim stanowisku?

ratownik-medyczny-i-karetka

Praca ratownika medycznego to szybka reakcja na alarm i podejmowanie trudnych decyzji, by ostatecznie uratować czyjeś życie. Nie każdy nadaje się, by pracować w karetce. Jakie trzeba mieć kwalifikacje, by zostać ratownikiem medycznym? Czy ratowanie ludzkiego życia jest równoznaczne z godnymi zarobkami? Sprawdź, jak dołączyć do grona medycznych superbohaterów!

Na czym polega praca ratownika medycznego?

Ratownicy medyczni mają za zadanie udzielić pomocy tym wszystkim, którzy po wezwaniu karetki jej potrzebują. Docierają zazwyczaj jako pierwsi na miejsce wypadku i to do ich zadań należy jak najszybsza reakcja i udzielenie właściwej pomocy. Ratownicy medyczni po przyjeździe pod wskazany adres mogą spodziewać się najróżniejszych przypadków – gorączki, złamania, zawału lub udaru, otwartej rany i wiele więcej. To do ich zadań należy konieczność udzielania świadczeń zdrowotnych. Do zadań ratownika medycznego należy:

  • przeprowadzenie wywiadu medycznego z chorym – jeśli po przyjeździe na miejsce poszkodowany jest w stanie się porozumiewać, do obowiązków ratownika należy wypytanie go o stan zdrowia, dotychczasowe choroby, leki przyjmowane na stałe itd.
  • umiejętność komunikacji i porozumienia z chorym i świadkami – w przypadku widowiskowych wypadków ratownicy muszą często zapanować nie tylko nad stanem i zdrowiem chorych, ale też nad ciekawskimi świadkami zdarzenia.
  • znajomość i umiejętność obsługi sprzętu medycznego – aby pomóc poszkodowanemu ratownicy często muszą skorzystać z różnorodnego sprzętu medycznego, który znajduje się w karetce.
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych – wiedza medyczna ciągle się rozszerza, zaś sprzęt medyczny jest coraz nowszy i doskonalszy. Do jednego z obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy zatem nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Aby ułatwić ratownikom spełnienie warunku koniecznego o pogłębianiu wiedzy, prawnie przysługuje im dodatkowe 6 dni urlopu szkoleniowego.

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Praca ratownika medycznego to jeden z tych zawodów, dla których wymagania są ściśle określone przez prawo. Państwo nie może w końcu dopuścić do sytuacji, w której ludzkie życie miałby ratować ktoś, kto jest nieodpowiedni i nieprzeszkolony. To, kto może pracować na tym stanowisku zostało dokładnie opisane w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;

3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu i złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego”;

4) spełnia wymagania dotyczące odpowiedniego wykształcenia.

Jak głosi punkt 4, aby zostać ratownikiem medycznym należy uzyskać odpowiednie wykształcenie. To również zostało dokładnie opisane w ustawie. Co najważniejsze, w ostatnich latach wymagania względem wykształcenia znacznie się zmieniły. Kto zatem może zostać ratownikiem? Osoba, która:

  • rozpoczęła przed 1 marca 2013 roku naukę w publicznej lub niepublicznej szkole policealnej i otrzymała dyplom potwierdzający zdobycie tytułu ratownika medycznego lub poświadczające o zdobyciu kwalifikacji uprawniających do wykonywania tego zawodu,
  • po roku akademickim 2018/2019 rozpoczęła studia wyższe w zawodzie ratownika medycznego i uzyskała stopień licencjata. Dodatkowo zdała również Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM),
  • rozpoczęła z dniem 1 października 2019 roku studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne i otrzymała tytuł licencjata lub magistra,
  • otrzymała kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu ratownika medycznego lub uzyskała zawód ratownika medycznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Tak prezentują się powyższe wymagania dla osoby, której marzeniem jest zostać ratownikiem medycznym. Jeszcze kilka lat temu wymogi dotyczące wykształcenia znacznie się różniły. Niegdyś, aby rozpocząć pracę na tym stanowisku wystarczyło zdobyć wykształcenie średnie, a następnie uzyskać dyplom ukończenia szkoły policealnej o dedykowanym kierunku.

Predyspozycje do wykonywania zawodu ratownika medycznego

Zawód ratownika medycznego wiąże się z ciągłym stresem, czujnością i ostrożnością, a przede wszystkim opanowaniem. Karetka wzywana jest w naprawdę różnych sytuacjach. Czasami jest to otwarta i krwawiąca rana, udławienie, duszności i problemy z oddychaniem, pierwsze oznaki zawału lub udaru, a czasami zwykłe przewrażliwienie dzwoniącego. To właśnie ratownik i kierowca karetki jako pierwsi przyjeżdżają na miejsce wypadku. Do obowiązków ratowników medycznych należy szybkie uratowanie życia osoby, która może znajdować się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Może to być porażenie prądem, połamanie kości lub oderwanie kończyn czy nawet tragiczne wypadki samochodowe. W takiej sytuacji należy podjąć wszystkie medyczne czynności ratunkowe.

Osoba na tym stanowisku powinna być odporna na stres i przygotowana do oglądania nieprzyjemnych widoków. Nie może przecież dojść do sytuacji, kiedy wezwany na miejsce ratownik zaczyna panikować i nie jest w stanie pomóc pacjentowi. Dodatkowym warunkiem jest też odporność na widok i zapach krwi oraz innych narządów ciała. Szybkość w podejmowaniu decyzji, myślenie w trudnych warunkach i odpowiednie reakcje – tym powinna odznaczać się idealna osoba na tym stanowisku.

Kurs ratownika medycznego – co warto o nim wiedzieć?

Często można spotkać się z informacją o istnieniu czegoś takiego jak „kurs ratownika medycznego”. Czy ukończenie takiego kursu gwarantuje uzyskanie uprawnień i daje szansę na pracę jako ratownik medyczny? Niestety nie. Jak już zostało wspomniane, istnieje tylko kilka możliwości na zdobycie stosownej wiedzy i niemal każda z nich sprowadza się do uzyskania wyższego wykształcenia. Czym zatem jest owy kurs? Jest to Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (Kurs KPP). Jest to szkolnie, które pozwala osobom niebędącym ratownikami uzyskać kwalifikacje godne samego ratownika. W tym celu należy przejść cały etap szkoleń, zdać egzamin państwowy z posiadanej wiedzy i tym samym uzyskać certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Kurs KPP – kto powinien go ukończyć?

Jak już wiemy, ukończenie kursu KPP nie daje prawa do wykonywania tego potrzebnego zawodu. Kto zatem powinien ukończyć kurs? Tak naprawdę wiedza ta może przydać się każdemu z nas w różnych, niespodziewanych momentach. Sam kurs nie ma żadnych ograniczeń ani obostrzeń, dlatego jest dostępny dla każdego. Zazwyczaj z takiej szansy korzystają różnego rodzaju pracownicy mundurowi, ponieważ nie dość, że zazwyczaj to oni w pierwszej kolejności udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym, to dodatkowo podnosi to ich kwalifikacje i tym samym daje szansę na awans. Policjanci, strażnicy miejscy, strażacy – nie każdy z nich posiada niestety umiejętności i wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, a często to w ich obowiązku leży uratowanie ludzkiego życia. Posiadanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu KPP jest dodatkowym atutem dla każdego pracodawcy. Coraz częściej spotyka się, że trenerzy personalni, pracownicy ośrodków sportowych czy pracownicy firm medycznych inwestują w tego rodzaju szkolenia, gdyż w ich pracy mogą być one bardzo wymagane.

Ile kosztuje kurs KPP? Jego cena zależna jest od lokalizacji, w której jest prowadzony kurs, od ilości godzin, a także od zakresu i rodzaju przeprowadzonych zajęć. Jak można zauważyć, istnieje wiele czynników, od których zależna jest cena takiego kursu. Zazwyczaj mieści się ona w przedziale 700 – 1300 zł.

Kursy dla ratownika medycznego

Jak już wiadomo, kurs KPP jest zbędny dla osób, które uzyskały już wszystkie stosowne dyplomy i kwalifikacje, by zostać ratownikiem medycznym. Czy są jednak organizowane jakieś inne szkolenia dedykowane w dziedzinie ratownictwa medycznego? Ależ oczywiście! Ratownik medyczny ma dodatkowe 6 dni urlopu szkoleniowego przeznaczonego na różnego rodzaju kursy. W medycynie z roku na rok wiele potrafi się zmienić. Mowa tutaj o sposobie udzielania pomocy i technikach ratowania życia, o zmianach w przepisach czy w końcu o nauce obsługi nowoczesnego sprzętu medycznego.

Ile zarabia ratownik medyczny?

Ratownik medyczny to zawód bardzo odpowiedzialny, stresujący i wymagający umiejętności pracy oraz myślenia pod presją czasu. Czy wynagrodzenie, o które może ubiegać się ratownik medyczny jest adekwatne do jego wiedzy, umiejętności i poświęcenia? Zarobki ratowników medycznych niestety nie są zbyt wysokie. Jak podaje strona Wynagrodzenia.pl, średnia pensja wynosi 3910 zł brutto miesięcznie. 25% ankietowanych zarabia poniżej 3200 zł brutto, z kolei drugie 25% ankietowanych zarabia powyżej 4720 zł brutto.

Wysokość wynagrodzenia, które otrzymuje ratownik medyczny zależne jest od posady, pracy w publicznej lub prywatnej służbie zdrowia oraz od regionu kraju. Najwyższe pensje, jak można się spodziewać, wypłacane są w województwie mazowieckim. Najniższe z kolei w podkarpackim i podlaskim.

Ratownik medyczny – praca

Osoba, która uzyskała wyższe wykształcenie na dedykowanym kierunku studiów oraz otrzymała niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie ratownika medycznego ma tak naprawdę wiele możliwości, jeśli mowa o podjęciu pracy zarobkowej. Najpopularniejszą opcją jest rozpoczęcie pracy w pogotowiu ratunkowym w publicznym szpitalu, w zespołach szpitalnych lub w innych służbach ratunkowych.

Ratownicy medyczni mogą też zatrudnić się w prywatnych firmach świadczących usługi medyczne, lotniczym pogotowiu ratunkowym, niepublicznych szpitalach i przychodniach lub jako członkowie służb ratunkowych w różnych instytucjach. Co ciekawsze osoby, które posiadają wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku ratownictwa medycznego mają przyznawane dodatkowe punkty, jeśli chcą dołączyć do grona policjantów lub strażaków. W zależności od tego, gdzie ratownik zdecyduje się podjąć pracę, jego zarobki, a także sposób wykonywania zadań mogą się znacznie od siebie różnić.

Oceń artykuł
0/5 (0)