Ulga mieszkaniowa. Co można odliczyć?

Ulga na cele mieszkaniowe jest dedykowana osobom, które nabyły mieszkanie, a następnie w ciągu 5 lat postanowiły je sprzedać. Tak szybkie zbycie mieszkania wiąże się koniecznością uiszczenia wysokiego podatku. Ulga mieszkaniowa to sposób na jego zmniejszenie, a nawet uniknięcie. Na czym polega i jakie wydatki obejmuje? 

Ulga mieszkaniowa - klucze w drzwiach od nieruchomości

Osoby, które sprzedają mieszkanie w ciągu 5 lat od jego nabycia, muszą zapłacić od tej czynności wysoki podatek. Stawka 19% od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości sprawia, że sprzedaż mieszkania jest nieopłacalna. Ulga mieszkaniowa to sposób na zmniejszenie jego wysokości, a w niektórych przypadkach nawet uniknięcie zapłacenia. Jak działa ulga mieszkaniowa? W PIT należy uwzględnić określone wydatki na cele mieszkaniowe. To mogą być wydatki na budowę budynku mieszkalnego, czy remont, albo kupno. Trzeba je także odpowiednio udokumentować. Wówczas ostateczny podatek dochodowy zostanie częściowo pomniejszony przez odliczenie.

Ulga mieszkaniowa – dla kogo?

Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o tym, że osoba sprzedająca nieruchomość w ciągu pierwszych 5 lat od jej zakupu ma prawo skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Jednak tylko wtedy, gdy w ciągu trzech lat od zbycia mieszkania środki pozyskane wyda na własne cele mieszkaniowe. Nie musi wykorzystać całej kwoty, może jedynie jej część. Wysokość obniżonego podatku jest uzależniona od nakładów. Czyli podsumowując, z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać osoby, które:

1) Kupiły lub odziedziczyły nieruchomość, lub jej część.

2) Następnie sprzedały ją w ciągu 5 lat.

3) W ciągu trzech lat środki z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich część wydały na własne cele mieszkaniowe.

Ulga mieszkaniowa: co można odliczyć?

Aby dowiedzieć się, co można odliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej, należy najpierw zdefiniować „cele mieszkaniowe”. Nie każdy zakup związany z mieszkaniem gwarantuje możliwość odliczenia. Art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako cele mieszkaniowe wymienia m.in.:

 • Nabycie budynku mieszkalnego (mieszkania, domu lub jego części),
 • udziału w budynku mieszkalnym stanowiącym część odrębnej nieruchomości,
 • grunty, udziały w nim, lub prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa,
 • zakup działki pod budowę domu,
 • nabycie gruntu lub udziału w gruncie, jeśli w ciągu trzech lat jego przeznaczenie zostanie zmienione na pod budowę budynku mieszkalnego.

Ulga mieszkaniowa obejmuje także koszty związane z:

 • budową, rozbudową, przebudową i remontem lokalu mieszkalnego lub jego części,
 • rozbudową, przebudową, adaptacją na własne cele mieszkaniowe budynku lub jego części.

Mając na uwadze powyższe wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, łatwo wywnioskować, że ulga mieszkaniowa jest przeznaczona dla tych, którzy sprzedaż nieruchomości wiążą z przygotowaniem własnego lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT za cele mieszkaniowe nie są uznane koszty poniesione na cele rekreacyjne, takie jak:

 • nabycia gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku,
 • budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji lub remontu budynku albo jego części.

Zakup mieszkania na kredyt a ulga mieszkaniowa

Kwota z odpłatnego zbycia nieruchomości nie zawsze gwarantuje środki wystarczające na zakup lub modernizację własnego mieszkania. Rozwiązaniem tego problemu może być kredyt. Czy koszt kredytu także obejmuje ulga mieszkaniowa? Zakup nieruchomości sfinansowany kredytem liczy się do ulgi mieszkaniowej tylko wtedy, gdy uzyskanie kredytu miało miejsce jeszcze zanim podatnik sprzedał nieruchomość. W takiej sytuacji można uwzględnić środki na wkład własny, czy koszty notarialne. Spłata kredytu nie zostanie objęta ulgą, jeśli został on zaciągnięty po sprzedaży nieruchomości.

Ulga mieszkaniowa. Jak obliczyć?

Skąd wiadomo, ile wynosi ulga mieszkaniowa? PIT-39 jest dokumentem, który składa się w razie zbycia nieruchomości. Należy w nim wskazać przychód i dochód – czyli koszty uzyskania wskazanego przychodu. Rozliczenie ulgi mieszkaniowej otrzymamy, mnożąc zakładane wydatki poniesione na cele mieszkaniowe przez dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i dzieląc przez dochód ze sprzedaży.

Ulga mieszkaniowa – przykład obliczeń

 1. Podatnik kupił mieszkanie za 300 000 tys. zł.
 2. W ciągu 5 lat po zakupie sprzedał je za 400 000 tys. zł.
 3. Tym samym osiągnął dochód, czyli wzbogacił się o 100 000 tys. zł.
 4. Szacuje, że na własne cele mieszkaniowe wykorzysta 80 000 tys. zł.
 5. Kwotę, jaką zyskał ze sprzedaży nieruchomości (100 000 tys. zł), mnoży przez kwotę, jaką chce wydać na cele mieszkaniowe (80 000 tys. zł) i dzieli przez kwotę, za którą sprzedał mieszkanie (400 000 tys. zł).
 6. Otrzymuje kwotę dochodu zwolnionego z PIT (20 000 tys. zł), którą odejmuje od dochodu ze sprzedaży nieruchomości (100 000 tys. zł), uzyskując 80 000 tys. zł jako kwotę opodatkowaną. Wówczas kwota do zapłacenia wyniesie 15 200 tys. zł.

Ulga mieszkaniowa – jak udokumentować?

Wszelkie wydatki poniesione na cele mieszkaniowe należy udokumentować. Stanowi to podstawę do przyznania ulgi. Należy udokumentować sprzedaż nieruchomości, czy nabycie nowej. Koszty remontu, czy podniesienia standardu mieszkania można wrzucić w koszty uzyskania przychodu. To sprawi, że dochód w PIT-39 będzie niższy. W celu potwierdzenia nabycia własność można np. przedstawić akt notarialny darowizny, postanowienie o przyznaniu spadku, umowy czy faktury. Warto pamiętać, że urząd skarbowy ma prawo do skontrolowania wydatków podatnika na cele mieszkaniowe.


Jeśli mieszkasz w Poznaniu i zastanawiasz się nad zmianą pracy, koniecznie zajrzyj do zakładki praca: Poznań


Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać osoby, które:

 • posiadają polskie obywatelstwo,
 • mają stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju,
 • nie są w posiadaniu innej nieruchomości/lokalu mieszkalnego, który nadaje się do zamieszkania,
 • mają za sobą nabycie spółdzielczego własnościowego prawa,
 • nie mają podpisanej umowy o najmie mieszkania,
 • mają meldunek w jednym miejscu przez przynajmniej 5 lat.

Ulga mieszkaniowa 2021 – co można odliczyć?

Do tej pory ulga mieszkaniowa była przypisywana wydatkom nieprecyzyjnie. W 2021 roku Ministerstwo Finansów wydało interpretację, na podstawie której ulga mieszkaniowa obejmuje również:

 • zakup kuchenki gazowej,
 • elektrycznej,
 • płyty indukcyjnej czy piekarnika,
 • szafki, która mocuje umywalkę,
 • oświetlenia (w tym taśm LED i oczek halogenowych),
 • okapu,
 • mebli konstrukcyjnie połączonych z elementami budowlanymi.

Chcąc skorzystać z ulgi mieszkaniowej, należy pamiętać przede wszystkim o terminie starania się o nią. Uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości środki należy wydać w ciągu trzech lat od momentu sprzedaży nieruchomości.

Oceń artykuł
0/5 (0)