Ułatwienie pracy cudzoziemcom w Polsce receptą na niedobór pracowników?

Ułatwienie pracy cudzoziemcom w Polsce to sposób na pozyskanie nowych pracowników. Mimo pandemii i likwidacji stanowisk, w wielu firmach wciąż brakuje rąk do pracy. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zakłada m.in. uproszczenie uzyskania Karty Polaka. Co jeszcze się zmieni?

Ułatwienie pracy cudzoziemcom w Polsce - grupa przyjezdnych osób na placu

W resorcie spraw wewnętrznych i administracji przygotowano projekt ustawy w sprawie ułatwienia pracy cudzoziemcom w Polsce. Zgodnie z jego treścią procedury legalizacji pobytu cudzoziemców mają zostać ułatwione. Nowe przepisy dotyczą m.in. łączonych zezwoleń na pobyt i zezwoleń na wykonywanie pracy. Rząd przyjął projekt.

Ułatwienie pracy cudzoziemcom w Polsce – założenia

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach znosi wymóg posiadania miejsca zamieszkania jako kryterium do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec nie będzie musiał w tym celu wykazać także stabilnego i regularnego źródła dochodu. Pojawi się natomiast inny wymóg. Zgodnie z nim pracownik zza granicy musi mieć zapewnioną pracę przynajmniej z minimalnym wynagrodzeniem. I to niezależnie od rodzaju etatu, czy formy zatrudnienia. Odrębne kryteria zarobkowe będą natomiast dotyczyć cudzoziemców, którzy zechcą pracować w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. By uzyskać pobyt czasowy, warunkiem będzie otrzymywanie przynajmniej przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia. A nie w roku przed zawarciem umowy o pracę. 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Co jeszcze zmieni? 

  • Tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku:

             – zmiany jednostki organizacyjnej powierzającej pracę,

             – zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

  • Uproszczenie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce zakłada wydłużenie czasu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu jej wykonywania do 24 miesięcy.
  • Łatwiejsze wnioskowanie o Kartę Polaka.
  • Prostsza procedura udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla postępowań rozpoczętych przed 1 stycznia 2021 r. pod warunkiem, że w dniu wejścia ustawy te wciąż będą się toczyć. 

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Poszukujesz zatrudnienia w stolicy? Zobacz jakie oferty pracy w Warszawie znajdziesz na GoWork.pl


Oceń artykuł
0/5 (0)