Reforma rynku pracy już niedługo! Sprawdź, co się zmieni

Spotkania w Małopolsce dotyczące reformy rynku pracy pozwoliły lepiej zrozumieć planowane zmiany. Jakie informacje ujawnili przedstawiciele spotkania? To przede wszystkim dane dotyczące m.in. ułatwienia dla bezrobotnych w znalezieniu pracy i sprawniejsze procedury zatrudniania cudzoziemców.

reforma rynku pracy już niedługo - mapa mysli

W konsultacjach udział wzięli sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii – Iwona Michałek, sekretarz Andrzej Gut-Mostowy, a także przedstawiciele urzędów pracy w Małopolsce. Spotkanie miało na celu przedstawić plan reform rynku pracy i omówić konkretne działania prowadzące do poprawy sytuacji.

Spotkanie z przedstawicielami małopolskich urzędów pracy. Co omówiono?

Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy wskazał, że rozwój gospodarczy po pandemii jest zależny od dobrych rozwiązań na rynku pracy. Spotkanie w Małopolsce dotyczące reformy rynku pracy przyniosło informacje o tych rozwiązaniach. Dotyczą one m.in. rozszerzenia dostępu do kształcenia finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, by mogło z niego skorzystać więcej osób – wszyscy ci, którzy odprowadzają składkę na Fundusz Pracy, samozatrudnieni oraz pracodawcy zatrudniający na umowach-zlecenie. W planach jest także zwiększenie budżetu KFS do 6% przychodów Funduszu Pracy. Jak mówi sekretarz stanu, Iwona Michałek:

„Kluczowe w naszej reformie będzie zadbanie o to, aby jak najwięcej Polaków, ale również cudzoziemców pracujących w Polsce podnosiło swoje kwalifikacje, aby sprostać wymogom cyfrowej i zielonej transformacji.”

Na czym opiera się projekt reformy rynku pracy?

W wyniku reformy rynek pracy będzie musiał stawić czoło nowym wyzwaniom. Wśród nich znajdują się przede wszystkim digitalizacja, automatyzacja i robotyzacja. Po wdrożeniu nowych rozwiązań zwiększy się zapotrzebowanie na umiejętności i kwalifikacje pracowników związane z tymi trzema obszarami. Niskoemisyjny model gospodarki stworzy nowe, tzw. „zielone” miejsca pracy, co sprawi, że na rynku pracy pożądani będą kandydaci posiadający wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii. Powyższych zmian wymaga także wdrożenie Nowego Polskiego Ładu.


Nie czekaj, aż praca sama Cię odnajdzie! Na GoWork.pl znajdziesz oferty z wielu miast. Sprawdź zakładkę praca: Częstochowa


Reforma rynku pracy już niedługo. Co jeszcze się zmieni?

Starzenie się społeczeństwa sprawi, że zwiększy się zapotrzebowanie na pracowników obytych z opieką nad seniorami i ich zdrowiem. Niedobory na rynku pracy mają zostać uzupełnione wykwalifikowanymi pracownikami, również tymi z zagranicy. Iwona Michałek w Bochni przedstawiła dalsze propozycje zmian:

  • łatwiejsze do uzyskania i atrakcyjniejsze staże, 
  • sprawniejsze procedury zatrudniania cudzoziemców, 
  • unowocześnienie centrów wspierania zatrudnienia.

Dla przedsiębiorców najistotniejsza wydaje się być kwestia zdobywania przez pracowników doświadczenia oraz zatrudniania cudzoziemców – zgłaszają oni potrzeby zmian w tych obszarach.

Oceń artykuł
1/5 (1)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Chcesz sprawdzić, ile zarabiasz brutto i „na rękę”?
Pomożemy Ci w tym!

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora