FCE egzamin – co daje i ile kosztuje?

FCE egzamin to sposób na zwiększenie swoich kompetencji językowych. Zdanie egzaminu to potwierdzenie dla pracodawcy i instytucji, na to, że kandydat dobrze zna język angielski. Sprawdź, jak wygląda egzamin, ile kosztuje egzamin FCE i jak się do niego przygotować. 

FCE egzamin - tablica szkolna z angielskimi napisami

Międzynarodowe środowisko pracy wymaga od kandydata znajomości języka angielskiego. To właśnie ten język służy do komunikacji niezależnie od narodowości pracowników firmy. Świadczy o tym choćby wejście do środowisk biznesowych anglojęzycznych nazw stanowiska pracy, takich jak CEO, czy COO. Aby zbadać poziom znajomości języka kandydata, pracodawca może przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną w języku angielskim. Jednak aby wybrać na rozmowę najlepszych kandydatów, rekruter potrzebuje potwierdzenia ich umiejętności. Takim potwierdzeniem jest właśnie egzamin FCE.

Egzamin FCE – co to?

FCE to skrót od First Certificate in English. Jest to nazwa dyplomu, który uzyskuje się po zdaniu egzaminu First B2 (FCE). Egzamin jest organizowany przez Cambridge Assessment English. Jest to jeden z najpopularniejszych egzaminów na potwierdzenie znajomości języka angielskiego na całym świecie. Certyfikat nadany przez University of Cambridge ESOL Examinations honoruje ponad 20 tys. placówek edukacyjnych i zawodowych z całego świata. W 2015 roku miały miejsce zmiany, na mocy których powołano także egzamin Cambridge English: First for Schools (FCEfS), który skierowany jest do młodzieży w wieku szkolnym. Poziom egzaminu i jego struktura są takie same, jak w przypadku egzaminu FCE, jednak tematyka jest bliższa młodzieży.

FCE egzamin – co daje?

Zdanie egzaminu FCE niesie same korzyści. Przede wszystkim egzamin udowadnia posługiwanie się językiem angielskim w sposób swobodny. Dobre wyniki egzaminu FCE dają gwarancję pracodawcy, że kandydat na stanowisku poradzi sobie w rozmowie ze współpracownikami o innej narodowości, oraz dobrze przeprowadzi rozmowę z kontrahentami i klientami z innych państw.

 • Egzamin FCE to świetnie przygotowanie do pracy w anglojęzycznej firmie.
 • Egzamin otwiera przed pracownikiem nowe możliwości. Z egzaminem można starać się o zatrudnienie za granicą.
 • Poziom, jaki udowadnia egzamin, gwarantuje swobodę wypowiedzi w innych krajach, dzięki czemu osoba, która go zda, może przenieść się i rozpocząć życie w innym kraju.
 • Certyfikat umożliwia udział w kursach przygotowujących do studiów, czy egzaminów wstępnych w języku angielskim.
 • Testy Cambridge English Qualifications honoruje blisko 25 tys. organizacji z całego świata. Są to instytucje rządowe, uczelnie wyższe oraz zakłady pracy. Z egzaminem łatwiej jest nie tylko się porozumieć, lecz także zdobyć zatrudnienie, czy uznanie w instytucjach.
 • W Polsce egzamin uznaje ponad 150 uczelni wyższych.
 • Z egzaminem można otrzymać pracę w takich firmach jak Adidas, Coca Cola, czy KPMG.
 • Zdanie egzaminu, na niektórych uczelniach zwalnia z egzaminów końcowych w szkole.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje egzamin w przypadku pilotów wycieczek, od których wymaga się znajomości języka.
 • Uczeń, czy student, który zdał egzamin FCE, może wziąć udział w programie wymiany międzynarodowej. To świetny argument do wpisania w liście motywacyjnym na Erasmus.
 • Certyfikat Cambridge English: B2 First (FCE) jest ważny przez całe życie.
 • First (FCE) to dobry krok dla pedagogów. Mając Certyfikat, można uczyć języka dzieci w klasach 1-3 (FCE spełnia wymóg językowych kwalifikacji nauczycielskich na poziomie B2).
 • Wielu pracodawców wymaga potwierdzenia znajomości języka angielskiego. Tak się dzieje w przypadku pracowników polskiej służby cywilnej. Egzamin FCE jest honorowany przez instytucję.
 • Z egzaminem łatwiej o studia na uczelni w kraju anglojęzycznym.
 • FCE jest równy prawom dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.

Posiadanie certyfikatu FCE ma zastosowanie w branży handlowej i przemysłowej na całym świecie.

Egzamin FCE: jaki to poziom?

Certyfikat FCE jest ulokowany między Cambridge English: Preliminary (PET) a Cambridge English: Advanced (CAE). Egzamin FCE potwierdza znajomość angielskiego na poziomie B2. Upper intermediate: średnio-zaawansowany, czyli B2 według Poziomów Rady Europy.

Poziom jest w pełni wystarczający do tego, by uczyć się i pracować w środowisku anglojęzycznym. B2 First for Schools (FCEfS) dla młodzieży oznacza dokładnie ten sam poziom. Przykładowy egzamin FCE sprawdza kandydata pod względem rozumienia przez niego myśli w tekście złożonym. Sprawdza także poprawność i różnorodność stosowanej gramatyki. Egzamin udowadnia umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy na wiele, różnorodnych tematów. Osoba, która go zdała, potrafi wyrażać swoje opinie poprzez przytaczanie rozmaitych argumentów. Nie ma trudności z napisaniem rozbudowanego tekstu.

Po zdaniu egzaminu warto rozpocząć przygotowania do podniesienia swojego poziomu na egzamin CAE.

Czy FCE zwalnia z egzaminu ósmoklasisty?

Wiele uczelni w Polsce zwalnia z lektoratu z języka angielskiego osoby, które mają egzamin FCE. Tak się dzieje np. w przypadku Uniwersytetu Warszawskiego, czy Jagiellońskiego. Jednak należy pamiętać, że z egzaminu ósmoklasisty nie zwalniają żadne egzaminy Cambridge. Nie zwalnia również z matury, choć FCE przede wszystkim potwierdza taki poziom, jakiego oczekuje się właśnie od maturzystów.

Egzamin FCE. Cena

Cena egzaminu FCE to 630 zł. Jednak niewątpliwym atutem egzaminu jest fakt, że obowiązuje przez całe życie. Nie trzeba odświeżać wiedzy i go odnawiać.

Jak wygląda egzamin FCE?

Testy wyglądają nieco inaczej od kilku lat. Zmiany w egzaminie FCE wprowadziły 4 zamiast 5 części egzaminowych. Część gramatyczno-leksykalną połączono z Readingiem.

Struktura egzaminu FCE

FCE egzaminReading and Use of EnglishWritingListeningSpeaking
Czas1 h 15 min.1 h 20 min.40 min.14 min.
Punktacja40%20%20%20%

Egzamin FCE składa się z cztery części:

 • Reading and Use of English
 • Writing
 • Listening
 • Speaking

Każda z części egzaminu bada inne rodzaje kompetencji językowych. Pierwsze trzy egzaminy zdaje się tego samego dnia. Termin egzaminu ustnego kandydat może ustalić z centrum językowym.

Na wyniki egzaminu FCE składa się:

 • 40% oceny końcowej egzaminu Reading and Use of English;
 • 20% writing;
 • 20% listening;
 • 20% speaking.

Pełny czas egzaminu to 3 godziny i 30 minut. Jednak między częściami egzaminu występują przerwy (10-15 minut).

Z czego się składa przykładowy egzamin FCE?

 • Część 1 – Reading and Use of English (1 godzina 15 minut)

Aby zdać egzamin, trzeba wykazać znajomość języka użytkowego. Jest to pierwsza część egzaminu, składająca się z 7 zadań. Wszystkie zadania obejmują 52 pytania. Aby odpowiedzieć na pytania, należy zapoznać się z zamieszonymi do nich tekstami o długości ok. 3 tys. znaków.

Pytania polegają na uzupełnianiu luk w tekście albo poprzez wybór jednej opcji lub wpisanie poprawnych słów. Ta część bada głównie słownictwo i gramatykę. Następne pytania dotyczą czytania ze zrozumieniem.

 • Część 2 – Writing (1 godzina 20 minut)

Ta część sprawdza umiejętność kandydata w pisaniu w języku angielskim. Jest to dwuetapowa część. W pierwszej kolejności należy napisać rozprawkę na temat wskazany w egzaminie. Kolejne zadanie koncentruje się na nieco innej formie, jest to np. e-mail, artykuł, list. Część pisemna egzaminu sprawdza zasób słów kandydata oraz jego znajomość gramatyki.

 • Część 3 – Listening (40 minut)

Część sprawdza umiejętność rozumienia tekstu słuchanego. Składa się z 30 pytań. Osoba słucha wypowiedzi w postaci dyskusji, audycji radiowych, monologów, czy wykładów. Na ich podstawie wykonuje zadania. Pierwsze zadanie dotyczy wielokrotnego wyboru odpowiedzi, kolejne polega na uzupełnieniu brakujących słów, trzecie to dopasowanie zdań. 4 część to także wielokrotny wybór odpowiedzi. Nagrania dźwiękowe są odtwarzane dwukrotnie.

 • Część 4 – Speaking (14 minut)

Jest to ustna część egzaminy, która odbywa się parami. W części udział bierze dwóch egzaminatorów. Jeden z nich jest rozmówcą, a drugi się przygląda. Obie osoby egzaminowane rozmawiają również między sobą. Egzamin ustny FCE składa się z czterech części:

 • wymiana zdań między kandydatami i egzaminatorem;
 • dyskusja na podstawie zdjęć;
 • swobodna rozmowa kandydatów na podstawie instrukcji (użycie argumentacji);
 • rozmawianie na tematy z poprzedniego zadania.

Jak przygotować się do egzaminu FCE?

Przygotowując się do egzaminu FCE, najlepiej jest skoncentrować się na umiejętności pisania krótkich raportów i e-maili. Dobrze posłuchać zagranicznych audycji radiowych, czy obejrzeć angielską telewizję. W egzaminie występują formy charakterystyczne dla tego typu mediów. Przygotowanie do egzaminu FCE powinno się rozpocząć przynajmniej kilka miesięcy przed egzaminem, oczywiście zakładając, że kandydat zna już język angielski.

Przed przystąpieniem do egzaminu warto poświęcić trochę czasu na czytanie książek w języku angielskim. Można również czytać angielską prasę. Artykuły i książki pomagają się oswoić z językiem i poprawiając umiejętność rozumienia tekstu czytanego. Ponadto takie formy tekstu pomagają kandydatowi zwiększyć zasób swojego słownictwa.

Zalecane jest częste przeprowadzanie rozmów w języku angielskim. Powinny być szczegółowe. Warto zaangażować w to osobę, która często z nami przebywa. Nawet niezbyt dokładna rozmowa w języku angielskim motywuje do analizowania, poszukiwania brakujących słów i skłania do stosowania zasad gramatyki. Doskonałym rozwiązaniem jest kontakt z native speakerem, który wskaże trudności i da sygnał do tego, jaki obszar wysławiania się należy jeszcze poprawić.

Świetnym sposobem na rozumienie tekstu czytanego jest słuchanie podcastów w języku angielskim. To nie tylko szansa do nauki języka, lecz również dobra rozrywka. Podcastów można słuchać w trakcie codziennych czynności, np. w czasie powrotu autobusem do domu.

Przed egzaminem należy sobie również odświeżyć zasady gramatyki i zapoznać się z formami poszczególnych rodzajów tekstów, takich jak np. rozprawka. Warto wykonać także bezpłatny test przykładowy, który pozwoli ocenić swoje umiejętności i przygotowanie do egzaminu.

FCE egzamin terminy (2022)

Jeśli liczba kandydatów w danym mieście jest wystarczająca, to egzamin jest organizowany w ponad 20 ośrodkach egzaminacyjnych w Polsce. Egzamin FCE w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, czy Katowicach oraz w innych dużych miastach odbywa się przez cały rok we wszystkich miesiącach. Jak przystąpić do egzaminu?

 • Najpierw należy wybrać termin.
 • Kolejny wybór dotyczy centrum egzaminacyjnego.
 • Następnie należy skontaktować się z centrum poprzez formularz, e-mail, czy telefon. Na tym etapie można wybrać formę testu (wersja tradycyjna i komputerowa).

Egzamin angielski FCE to dowód na poziom zaawansowania językowego. To doskonały sposób na podniesienie swoich kompetencji zawodowych. Dzięki potwierdzeniu w postaci certyfikatu każdy pracodawca z chęcią zatrudni kandydata w firmie o międzynarodowym charakterze.

Oceń artykuł
0/5 (0)