Jak zostać taksówkarzem? Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić

Taksówkarz to osoba, która doskonale zna się na topografii miasta i wykorzystuje tę wiedzę w przewozie klientów. Kiedy nie mamy możliwości skorzystania z własnego samochodu, dzwonimy właśnie po taksówkarza. Lubisz jazdę samochodem i kontakt z ludźmi? Dowiedz się, jak zostać taksówkarzem. 

Jak zostać taksówkarzem - napis TAXI na samochodzie

Choć żyjemy w czasach, gdy znaczna część społeczeństwa ma własny samochód, a nawet kilka, to wciąż korzystamy z usług taxi. W dużych miastach często nie opłaca się stać w korkach, a taksówki podobnie, jak samochody elektryczne, autobusy, czy samochody uprzywilejowane mają prawo poruszać się buspasami. Szybkość przejazdu taksówką, przewóz po każdym nieznajomym mieście, możliwość bezpiecznego powrotu po spożyciu alkoholu i niezawodna znajomość map kierowcy sprawiają, że zawód taksówkarza wciąż jest ceniony i potrzebny. Taksówkarz jest niezastąpiony – specjalizuje się w przewozie indywidualnych pasażerów, lecz pojazd służy także do przewozu bagażu podręcznego pasażerów. Sprawdźmy, jak zostać taksówkarzem.

Kto może zostać taksówkarzem?

Jak zostać taksówkarzem? Nie każdy może. Aby zostać taksówkarzem, trzeba najpierw spełnić kilka istotnych wymagań:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać prawo jazdy kat. B,
 • wykazać brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy,
 • mieć ze sobą ukończone szkolenie z zakresu transportu drogowego lub doświadczenie pięcioletniej pracy w charakterze kierowcy,
 • taksówkarz nie może być skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, ani przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • nie może mieć wydanego prawomocnego orzeczenia, które zakazywałoby mu wykonywania zawodu w charakterze kierowcy,
 • gminy mogą także wymagać potwierdzonej znajomości przepisów prawa miejscowego,
 • taksówkarz powinien posiadać zaświadczenie o spełnianiu wymogów dobrej reputacji.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem firmy TAXI

Taksówkarz może pracować dla innej firmy lub samodzielnie. Jeśli pracuje dla korporacji, to nie musi martwić się o wszelkie formalności, reklamy, czy marketing. Wówczas jego praca polega na przyjmowaniu zleceń oddelegowanych z centrali. Już wiemy, kto może zostać taksówkarzem. Kto może prowadzić własną firmę TAXI? Przyszły przedsiębiorca powinien, przede wszystkim zdobyć licencję TAXI. Tę można uzyskać, spełniając poniższe warunki.

 • Nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo karne skarbowe lub przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu.
 • Wobec taksówkarza przedsiębiorcy nie może zostać wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego taksówką.
 • Przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi w przypadku gdy jest ich właścicielem, współwłaścicielem, dysponuje pojazdem w leasingu lub dzierżawie.

Jak założyć firmę TAXI?

Prowadzenie w Polsce własnej firmy może się wydawać skomplikowane, ponieważ istnieją różne formy działalności gospodarczej. Taksówkę można prowadzić w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub w ramach spółek. Istnieją różne rodzaje spółek. Taksówkarz może wybrać spółkę cywilną, czy spółkę handlową. Nie może jednak prowadzić firmy w oparciu o spółkę partnerską. Najczęściej wybieraną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

Firma TAXI – jednoosobowa działalność gospodarcza

Zaletą prowadzenia taksówki jako przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej jest brak konieczności posiadania kapitału założycielskiego. W przypadku tej formy działalności, ograniczona pozostaje także księgowość. Taksówkarz może prowadzić księgowość uproszczoną, póki jego obroty nie przekroczą 2 000 000 euro obliczony według kursu z 30 września poprzedniego roku. Mimo nazewnictwa przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie jest skazany na pracę w pojedynkę, ponieważ może zatrudniać innych pracowników. Jest to korzystna forma także ze względu na ulgi w postaci np. niższej składki ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia firmy.

Taxi (spółka cywilna)

Działania spółek cywilnych reguluje Kodeks cywilny. Taka spółka nie ma własnej osobowości i zdolności prawnej. Do założenia spółki cywilnej potrzebnych jest przynajmniej dwóch założycieli (osoby fizyczne i osoby prawne). Ten rodzaj spółki nie wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednak podlega wpisowi do CEIDG. Choć do założenia spółki nie jest wymagany kapitał, to jej minusem może być odpowiedzialność każdego ze wspólników w swoim całym majątkiem osobistym ze spółkę.

Spółki handlowe

Do spółek handlowych zaliczamy: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne. Przypominamy jednak, że spółki partnerskie nie są przeznaczone dla taksówkarzy. Spółki handlowe należy wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego. Wybór sądu jest uzależniony od siedziby spółki. Spółki handlowe wymagają kapitału początkowego – w zależności od rodzaju spółki, ten może być nieokreślony lub określony w wysokości od 5 tys. zł do 100 000 zł.

Licencja na taksówkę

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jest wymagana do przewożenia ludzi TAXI. Licencję można uzyskać na przewozy:

 • na terenie gminy,
 • na terenie kilku sąsiadujących gmin, pod warunkiem, że zawarły odpowiednie porozumienie umożliwiające takie rozwiązanie,
 • na terenie Warszawy.

Warunki, jakie należy spełnić do uzyskania licencji, zostały wyszczególnione w początkowej części artykułu. Teraz sprawdzimy, jak starać się o uzyskanie licencji TAXI. Wniosek o licencję na TAXI należy złożyć w urzędzie miasta, w urzędzie gminy, czy w urzędzie miasta na prawach powiatu. O licencję na taksówkę można się starać bezpośrednio w urzędzie, listownie, czy elektronicznie.

Jak zdobyć licencję taksówkarza krok po kroku?

 • Krok 1

Złóż wniosek o licencję na taksówkę. Należy go wypełnić, zaznaczając prośbę, o którą wnosi kandydat. We wniosku trzeba podać oznaczenie przedsiębiorcy wskazać siedzibę lub adres zamieszkania przedsiębiorcy, a także bardziej szczegółowe informacje firmy, takie jak poświadczenie wpisu do CEIDG, czy numer KRS także NIP. Do wniosku należy także dodać załączniki:

 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • wykaz pojazdów samochodowych, wraz z wyszczególnieniem marki, typu, rodzaju, przeznaczenia samochodu, numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz tytułu nadającego prawo dysponowania pojazdem,
 • dowód opłaty w postaci kopii lub oryginału,
 • ewentualne pełnomocnictwo,
 • dowód opłaty za pełnomocnictwo.
 • Krok 2

Czas, na jaki można się starać o licencję, wynosi od 2 do 50 lat. Zanim przystąpimy do złożenia wniosku o licencję, warto najpierw zapoznać się z wymaganiami konkretnych urzędów. Niektóre mogą oczekiwać na przykład okazania prawa jazdy czy zaświadczenia dotyczącego przeciwwskazań lub innych dokumentów.

 • Krok 3

Lista dokumentów potrzebnych do uzyskania licencji jest dosyć obszerna, dlatego może się zdarzyć, że czegoś w Twojej aplikacji będzie brakować. Wówczas urząd poinformuje Cię o konieczności uzupełnienia informacji w konkretnym terminie. Na uzupełnienie zwykle jest 7 dni od momentu otrzymania wezwania.

 • Krok 4

W przypadku regulaminowo złożonego wniosku bez braków i jego pozytywnego rozpatrzenia wnioskodawca otrzyma licencję na czas wskazany w dokumencie. Licencja TAXI jest wydawana w formie papierowej, dlatego taksówkarz musi pamiętać o tym, by zawsze nosić ją przy sobie w czasie przewozów taksówkowych. Zatrudnieni kierowcy TAXI także powinni mieć przy sobie licencję.

 • Krok 5

Jeśli kandydat nie spełnia wymagań, to spotka się z odmową i wydanie licencji na taksówkę będzie niemożliwe. W takiej sytuacji od dnia otrzymania odmowy niedoszły taksówkarz ma 14 dni na odwołanie się od decyzji. Odwołanie składa się w urzędzie, który wydało odmowną decyzję.

Licencja na taksówkę – koszt

Opłata za licencję wynosi min. 200 zł, max. 450 zł. Tańsze są licencje na terenie konkretnej gminy. Te są wydawane na okres od 2 do 15 lat. Natomiast droższa licencja daje prawo do przewozu na terenie miasta stołecznego Warszawy. Ta licencja jest wydawana na okres od 30 do 50 lat. Należy pokryć także opłatę za wypis w wysokości 1% wartości licencji. Osoby, które zdecydują się na pełnomocnika, będą musiały uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłaty składa się na konto urzędu miasta lub gminy, w którym wniosek zostaje złożony. Na licencję zwykle czeka się do miesiąca, jednak czas ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy.

Kary za brak licencji

Licencja uprawnia taksówkarza do przewozu osób na terenie, na jaki została udzielona. To znaczy, że taksówkarz może zawieźć pasażera z obszaru objętego licencją poza obszar, jednak występując poza ten obszar, nie może już wykonywać przewozów. Dopuszczalny jest natomiast kurs powrotny. Możliwe jest wykonanie przewozu z obszaru nieobjętego licencją, lecz do obszaru, na który taksówkarz posiada licencję TAXI. Jednak należy pamiętać o tym, że licencja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. W przypadku naruszenia zasad licencji taksówkarz w razie kontroli może uzyskać karę w wysokości:

 • 12 000 zł za przewóz bez licencji,
 • 2 000 zł za wykonanie przejazdu pojazdem, który nie został wpisany do licencji.

Forma opodatkowania dla własnej firmy TAXI

Taksówkarz, który założył własną firmę, musi wybrać wygodną dla siebie formę opodatkowania.

 • Karta podatkowa

Karta podatkowa upoważnia taksówkarza do wykonywania wyłącznie jednej działalności. Minusem tego rozwiązania jest brak możliwości dokonywania odliczeń. Karta podatkowa polega na opłacaniu stałej kwoty podatku każdego miesiąca. Zatem nieważne ile zarobi taksówkarz, zobowiązany będzie do uiszczenia takiej samej kwoty. Także w gorszym okresie. Korzystny w karcie podatkowej jest brak konieczności prowadzenia ewidencji.

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałtowiec musi prowadzić prostą ewidencję księgową, jednak jest ona ograniczona wyłącznie do zapisywania kwot przychodów. Ryczałt stanowi 8,5% podatku od przychodu. Minusem tej formy jest brak możliwości odliczeń.

 • Podatek liniowy

Ta forma opodatkowania nie jest korzystna dla taksówkarza. Stawka podatku liniowego wynosi 19% i nie jest uzależniona od dochodu przedsiębiorcy. Forma nie jest więc w branży polecana, bo taksówkarze nie zarabiają tak dużo, jak więksi przedsiębiorcy.

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Podatek dochodowy według skali podatkowej dzieli się na dwie stawki: 17% do kwoty 120 000 dochodu i 15 300 zł + 32% nadwyżki od kwoty powyżej 120 000 zł. Zaletą tej metody jest możliwość korzystania z ulg podatkowych, czy wspólne rozliczenie z małżonkiem.

Prowadzenie firmy TAXI z VAT czy bez VAT?

Taksówkarz powinien zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, jeśli zamierza wykonywać swoje usługi na rzecz innych podatników VAT, a także, gdy wie, że obroty z jego działalności będą wysokie. Wówczas od faktur będzie mógł dokonywać odliczeń VAT. Stawka podatku VAT na usługi dotyczące przewozu osób taksówkami wynosi 8%. Możliwe jest opodatkowanie zryczałtowaną stawką w wysokości 4%. Jeśli taksówkarz planuje wykonywać przewóz osób prywatnych, wówczas może wybrać zwolnienie z VAT. Pod warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży działalności nie przekroczyła 200 000 zł netto.

Kasa fiskalna dla taksówkarza

Taksówkarz zobowiązany jest do posiadania kasy fiskalnej. Musi wydać paragon pasażerowi. Musi także dbać o konserwację i naprawy kasy. Kasa fiskalna taksówkarza musi działać poprawnie, z uwzględnieniem odpowiednich stawek podatkowych, waluty, przelicznika. Wraz z datą i czasem. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, proponuję dwa rodzaje kas fiskalnych dla taksówkarzy. To może być kasa fiskalna połączona z taksometrem nierozłącznie. Jest to tak zwany kasotaksometr. To może być także kasa fiskalna połączona z taksometrem za pomocą złącza. W taksówce nie dopuszcza się stosowania zwykłych kas fiskalnych, takich, jakie znamy ze sklepów, ani mobilnych drukarek fiskalnych.

Składki ZUS a prowadzenie własnej firmy TAXI

ZUS zgłasza płatnika składek na formularzu ZUS ZFA. Formularz CEIDG-1, na którym została zgłoszona działalność gospodarcza, należy załączyć na kopii wraz z wnioskiem do ZUS. Taksówkarz zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności. Musi złożyć:

 • ZUS ZUA, jeśli podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • ZUS ZZA, jeśli jest objęty wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Taksówkarz może dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Przez pierwsze 2 lat prowadzenia działalności taksówkarz może skorzystać z preferencyjnej składki ZUS. Składka uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Podstawa dla osób opłacających składki społeczne na tej zasadzie wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia.

Wyposażenie taksówki

W taksówce może się znaleźć maksymalnie 9 osób (łącznie z taksówkarzem).

W pojeździe powinny się znaleźć przynajmniej dwa miejsca dla pasażerów – co najmniej dwoje drzwi z każdego boku lub dwoje drzwi z prawej strony, jedno z lewej strony i jedno z tyłu nadwozia. A także:

 • bagażnik,
 • apteczka,
 • koło zapasowe,
 • zestaw naprawczy,
 • dodatkowe światło z napisem TAXI – w barwie białej lub żółtej z czarnym napisem, który powinien być widoczny z przodu i z tyłu pojazdu. Także po zmroku z odległości przynajmniej 50 m. Napis należy umieścić na dachu.
Oceń artykuł
0/5 (0)