Reklama

Jak założyć firmę transportową? Formalności, wymagania, jak zacząć

Własna firma transportowa to twoje marzenie? Musisz wiedzieć, że jest to działalność, której nie może prowadzić każdy. Założenie firmy transportowej może wymagać uzyskania kosztownych licencji i zezwoleń. Dowiedz się, kiedy trzeba je zdobyć i jak to zrobić.

Jak założyć firmę transportową? - ciężarówka

Firma transportowa to rodzaj działalności, która polega na przewożeniu rzeczy za pomocą dostosowanych do tego pojazdów samochodowych, oraz wszelkich pomocy w postaci przyczep i naczep. Własna firma transportowa może także pełnić funkcję działalności pośredniczącej w przewozach. Sprawdźmy więc, jak założyć firmę transportową oraz co jest potrzebne do jej prowadzenia. 

Firma transportowa – jak założyć, od czego zacząć? 

Jak założyć firmę transportową krok po kroku? Tak jak w przypadku innych działalności, założenie firmy transportowej rozpoczynamy od wyboru formy prawnej. W przypadku firmy transportowej, najbardziej polecana jest jednoosobowa działalność gospodarcza, ponieważ wiąże się z uproszczoną księgowością, łatwością prowadzenia i założenia oraz brakiem konieczności posiadania kapitału zakładowego. Jednoosobową firmę transportową założymy online poprzez wniosek CEiDG. Jeśli chcemy prowadzić firmę wraz ze wspólnikiem, to pozostaje nam założenie spółki i rejestracja w KRS. To, jaką formę prawną wybierzemy, wpływa na to, ile potrzeba pieniędzy na założenie firmy transportowej oraz jaki będzie sposób jej opodatkowania, czy odpowiedzialności finansowej. 

 • Jak założyć firmę transportową jednoosobową

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest osoba fizyczna. Obowiązuje ją wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzenie firmy transportowej zaczynamy od nadania jej nazwy. Nazwa powinna się składać z imienia i nazwiska oraz dowolnego dodatkowego wyrazu. Minusem jednoosobowej działalności gospodarczej jest pełna odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe swoim własnym majątkiem. Osoba fizyczna jest wówczas płatnikiem podatku dochodowego, czy podatku VAT. Firma transportowa jednoosobowa może zostać opodatkowana na zasadach skali podatkowej w stawce 18% oraz 32%, podatkiem liniowym w wysokości 19% lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym w wysokości 5,5% lub 8,5%. 

 • Spółka cywilna

Istnienie spółki cywilnej reguluje Kodeks cywilny. W przypadku tej formy prawnej przedsiębiorcami są wspólnicy. Wspólnicy muszą posiadać wpis do CEiDG wraz z informacją o statusie wspólnika spółki cywilnej. By stać się wspólnikiem spółki cywilnej, wystarczy zwykła umowa. Własna firma transportowa w formie spółki cywilnej oznacza brak konieczności posiadania kapitału zakładowego. Podatnikami podatku dochodowego spółki cywilnej są wspólnicy, natomiast płatnikiem podatku VAT jest spółka. Minusem spółki cywilnej jest konieczność posiadania licencji transportowej przez każdego ze wspólników. Może być to problematyczne, dlatego ta forma prawna nie jest szczególnie polecana. Możliwa jest taka sama forma opodatkowania spółki cywilnej jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. 

 • Spółka jawna

Spółka jawna ma charakter osobowy. Wymaga ona rejestracji w systemie Krajowego Rejestru Sądowego. W nazwie spółki musi się znajdować nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników. Spółka jawna sama w sobie jest przedsiębiorcą i posiada własny KRS, REGON oraz NIP. Założenie firmy transportowej jako spółki jawnej nie wymaga posiadania minimalnego kapitału zakładowego. W przypadku tej spółki płatnikami podatku dochodowego są wspólnicy i odpowiadają oni za zobowiązania własnym majątkiem. Obowiązuje takie samo opodatkowanie jak w spółce cywilnej. 

 • Spółka komandytowa

W spółce komandytowej odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi jeden wspólnik zwany komplementariuszem. Pozostali wspólnicy odpowiadają w sposób ograniczony do wskazanych samodzielnie kwot. Aby założyć spółkę, konieczny jest akt notarialny. Spółka musi zostać zarejestrowana w KRS, posiadać własny NIP oraz REGON. 

 • Spółka komandytowo-akcyjna

To osobowa spółka prawa handlowego. Spółka stanowi przedsiębiorcę, nie jej wspólnicy. Za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada przynajmniej jeden wspólnik w pełni. Akcjonariusze natomiast nie ponoszą odpowiedzialności. Na tym etapie spotykamy się już z koniecznością posiadania kapitału zakładowego w wysokości 50 000 zł minimum. Spółkę zakłada się poprzez akt notarialny i rejestrację w KRS. W przeciwieństwie do poprzednich form, to spółka jest podatnikiem podatku dochodowego. Zakładanie firmy transportowej jako spółki komandytowo-akcyjnej wiąże się ze skomplikowanym prowadzeniem księgowości. 

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Do założenia Sp. z o.o. potrzebny jest kapitał zakładowy w wysokości 5 tys. zł. Spółka ma własną osobowość prawną, a jej majątek nie jest związany z majątkiem wspólników. Zatem to spółka odpowiada za swoje zobowiązania. Spółkę można założyć elektronicznie lub za pomocą aktu notarialnego. Założenie firmy transportowej jako Sp. z o.o. wiąże się z rejestracją w KRS, firma musi posiadać własny NIP i REGON. Spółka jest podatnikiem CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych oraz płatnikiem VAT. Zysk, jaki wypracowuje spółka, jest wypłacany wspólnikom w postaci dywidendy. 

 • Spółka akcyjna 

Spółka akcyjna ma własną osobowość prawną, więc jej majątek jest niezależny od majątku akcjonariuszy. Kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki akcyjnej to aż 100 000 tys. zł. Spółka akcyjna także jest podatnikiem CIT, a zyski są wypłacane akcjonariuszom w postaci dywidendy. 


Szukasz nowego zatrudnienia? Przejrzyj oferty pracy w Gdańsku na GoWork.pl!


Jak założyć firmę przewozową – wybór numeru Polskiej Klasyfikacji Działalności

Niezależnie od wybranej formy prawnej zakładanie firmy transportowej wymaga wykazania odpowiedniego numeru PKD. Na początku działalności wybierany kod 49.41.Z – transport drogowy towarów. Ale bez obaw, numer PKD można zmienić w trakcie prowadzenia działalności, poszerzając zakres jej usług. Jeśli decydujemy się na firmę transportową oferującą przewóz osób, kod należy wybrać spośród:

 • PKD 49.31.Z – Transport lądowy pasażerki, miejski i podmiejski,
 • PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerki, gdzie indziej niesklasyfikowany.

Jak prowadzić firmę transportową? Formalności

Podczas rejestracji firmy transportowej konieczne jest wskazanie siedziby firmy. Choć działalność transportowa kojarzy się z częstym byciem “w trasie” to przepisy ustawy o transporcie drogowym wymuszają na przedsiębiorcy posiadanie stałej siedziby firmy oraz bazy eksploatacyjnej. Siedzibą firmy może być miejsce zamieszkania właściciela. Podczas zakładania firmy transportowej trzeba także dokonać zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Własna działalność transportowa wymaga założenia firmowego konta w banku. Numer konta trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego i ZUS. Jest on kluczowy w przypadku dokonywania formalności urzędniczych i finansowych na rzecz firmy.

Firma transportowa: wymagania

 • Licencja

Do prowadzenia działalności transportowej konieczne jest posiadanie licencji transportowej. Firmę trzeba jednak założyć jeszcze przed jej zdobyciem. Posiadanie zezwolenia jest wymagane w przypadku świadczenia usług pojazdami o masie przekraczającej 3,5 tony. Do prowadzenia transportu krajowego wymagane jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Oprócz tego międzynarodowy przewóz osób oraz rzeczy wymaga także licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego.

 • Certyfikat kompetencji zawodowych

Jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem musi posiadać taki certyfikat. Certyfikat dokumentuje wiedzę i kwalifikacje, jakich wymaga prowadzenie firmy transportowej. W celu uzyskania certyfikatu trzeba przystąpić do egzaminu komisji egzaminacyjnej przy Instytucie Transportu Samochodowego. Licencja wydawana jest na mocy wniosku złożonego wraz z kopią certyfikatu i oświadczeniem o pełnieniu roli zarządcy transportem w przedsiębiorstwie. 

Wniosek o zezwolenie lub licencję

Wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika składa się w Starostwie Powiatowym przysługującym ze względu na główną siedzibę firmy. Wniosek o licencję składa się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Do złożenia wniosku o licencję wspólnotową należy dostarczyć takie dokumenty jak:

 • wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika,
 • wniosek o licencję dotyczącą możliwości zarabiania na międzynarodowym przewozie rzeczy,
 • oświadczenie zarządcy transportem,
 • kopia certyfikatu kompetencji,
 • wykaz finansowy potwierdzający możliwość prowadzenia działalności w sposób ciągły (roczne sprawozdanie finansowe i raport biegłego rewidenta, gwarancja bankowa lub ubezpieczenie),
 • dokument dotyczący dysponowania bazą eksploatacyjną (należy wykazać dostęp do miejsca wyposażonego w odpowiedni do wykonywania zawodu sprzęt: miejsce postojowe, miejsce załadunku i rozładunku, miejsce naprawy pojazdów i ich konserwacji),
 • wypis z KRS (o niekaralności za przestępstwa skarbowe),
 • wykaz pojazdów (które są własnością przedsiębiorcy oraz takich, które są mu udostępnione na mocy dzierżawy, leasingu, najmu, czy użyczenia),
 • dowody wpłat na wydanie zezwolenia i licencji.

Transport do do 3,5 tony: jak zacząć działalność? 

Założenie firmy transportowej z samochodami o wadze do 3,5 tony jest mniej problematyczne niż powyżej tej wagi. Firmę transportową można założyć nawet w jeden dzień. Wystarczy złożyć wniosek CEiDG z kodem 49.41.Z, złożyć wniosek o nadanie NIP-u w Urzędzie Skarbowym oraz NIP EU w przypadku prowadzenia działalności z partnerami zagranicznymi. Własna firma transportowa z pojazdami o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) do 3,5 tony nie wymaga posiadania licencji i zezwoleń. Wyjątek stanowią usługi spedycyjne w zakresie pośrednictwa, gdy przewoźnik zleca przewozy innym przewoźnikom. 

Koszty założenia firmy transportowej

Uzyskanie licencji i zezwoleń jest dosyć kosztowne. Sama opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika to koszt 1000 zł. Opłata za udzielenie licencji jest uzależniona od okresu, na jaki jest udzielana. Do 5 lat to koszt 4000 zł i 440 zł za każdy wypis z licencji, natomiast powyżej 5 lat obie kwoty ulegają podwojeniu. Koszty otwarcia firmy transportowej to także zakupy. Nielicząc wypłat dla zatrudnionych kierowców licencjonowanych, trzeba także wyposażyć firmę w auta, zapewnić ich konserwację i naprawy, a także ubezpieczenia OC i AC. Koszty prowadzenia firmy transportowej są uzależnione od jej wielkości i rodzaju. Przyjmuje się, że firma świadcząca usługi przewozowe do 3,5 ton wymaga minimum 50 000 tys. zł na start.

Firma transportowa: czy warto?

Założenie własnej firmy transportowej oferuje duże możliwości. Zyski z działalności przewozowej potrafią być nieograniczone, a popyt na usługi przewozowe nigdy nie maleje.  Należy pamiętać, że jest to bardzo skomplikowany i zróżnicowany rodzaj działalności, który generuje wiele stresu. Aby odnieść sukces w branży, należy stale monitorować rynek i starać się być konkurencyjnym.

Oceń artykuł
5/5 (2)