Reklama

Czy pracownikowi należy się rekompensata za szkolenie w dniu wolnym od pracy?

Czy pracownikowi należy się rekompensata za szkolenie w dniu wolnym od pracy? Jaka jest różnica między dobrowolnym a obowiązkowym szkoleniem w czasie wolnym od pracy? Na te pytania odpowiadamy poniżej!

szkolenie w dniu wolnym od pracy

Pracownik nie ma obowiązku stawić się w pracy podczas dnia wolnego. Jednak zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy wyjątkiem są sytuacje, w których występuje konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska czy usunięcia awarii, a także w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy. W przypadku obowiązkowego szkolenia w dniu wolnym od pracy wygląda to zupełnie inaczej.

Co na temat szkolenia pracownika w dzień wolny od pracy znajdziemy w przepisach prawa? Czy pracownik musi stawić się na szkoleniu? Jeśli tak, to czy należy mu się rekompensata? Sprawdźmy!

Szkolenia w dniu wolnym od pracy: Kodeks pracy

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej art. 151 §1 Kodeksu pracy, pracownik zmuszony jest do stawienia się w miejscu pracy w czasie dnia wolnego jedynie w szczególnych sytuacjach, jak i w związku z pilną potrzebą swojego pracodawcy. Obowiązkowe szkolenie w dniu wolnym od pracy może więc być jedną z nich. Co wtedy?

Obowiązkowe szkolenie w czasie wolnym od pracy powinno wliczać się do czasu pracy, za które zatrudnionemu należy się rekompensata w postaci na przykład dnia wolnego.

Szkolenie w dniu wolnym od pracy w niedzielę

Przepisy na ten temat znajdziemy w Kodeksie pracy. Szkolenie w dniu wolnym (np. niedziela) zgodnie z art. 151 k.p. uznaje się za nadgodziny w pracy, dlatego pracodawca zobowiązany jest udzielić swojemu pracownikowi dodatkowego dnia wolnego nie później niż w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli pracowniczej.

Jeśli jednak nie jest możliwe udzielenie w tym czasie dnia wolnego za szkolenie w pracy, to zgodnie z art. 151 [11] § 1 i 2 k.p. pracownikowi przysługuje dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego.

Natomiast w przypadku, gdy żadna z powyższych opcji nie jest możliwa, to według art. 151 [11] § 2 K.p. pracodawca ma obowiązek wypłacić rekompensatę finansową w postaci 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Dobrowolne szkolenie pracownika w dniu wolnym od pracy

Inaczej jest w przypadku dobrowolnego szkolenia pracownika w sobotę. Jeśli odbycie takiego kursu nie zalicza się do obowiązków służbowych, to pracownik może sam zdecydować, czy chce w nim uczestniczyć w czasie dnia wolnego od pracy.

Szkolenie BHP w dniu wolnym od pracy

Odbycie szkolenia z BHP jest obowiązkiem każdego pracownika zatrudnionego na umowie o pracę. Zgodnie z prawem, pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych, jeśli nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych trwa zazwyczaj około dwóch godzin. Natomiast dla pozostałych pracowników wykonujących na przykład prace fizyczne, szkolenie trwa minimum osiem godzin.

Niestety może zdarzyć się, że pracodawca wymagać będzie od pracownika odbycie szkolenia BHP w dniu wolnym od pracy. W tym przypadku pracodawca musi ustosunkować się do wspomnianych wcześniej przepisów z Kodeksu pracy i odpowiednio zrekompensować pracownikowi czas spędzony na szkoleniu.

Szkolenie w dniu wolnym od pracy: delegacja

Rekompensata za szkolenie w dniu wolnym od pracy należy się również w przypadku delegacji, czyli wyjazdu do innego miasta lub kraju na odbycie obowiązkowego kursu niezbędnego do wykonywania zadań służbowych.

Więcej na temat delegacji krajowej i zagranicznej możesz przeczytać w naszym Poradniku. Dowiesz się tam również, czy można odmówić delegacji w czasie epidemii COVID-19?


Szukasz pracy w Bydgoszczy? Aplikuj na nasze oferty -> Praca Bydgoszcz

Oceń artykuł
5/5 (2)