Reklama

Transport – co robić po studiach?

Studia z transportu dostępne są na wielu uczelniach. Kierunek zapewnia dobrą przyszłość zawodową i daje gwarancje zatrudnienia w zawodzie. Wiele firm poszukuje zatem absolwentów transportu, aby móc zarządzać dostawami na wysokim poziomie. W jakich firmach ma znaczenie transport? Co robić po studiach? 

Transport co robić po studiach - ciężarówka na jezdni

Transport stanowi podstawę funkcjonowania dzisiejszego świata. Sprowadzamy produkty, surowce, firmy pozyskują z zagranicy tańsze komponenty. Transport umożliwia nam korzystanie z przedmiotów i produktów, jakie nie są dostępne w danym kraju, lub są dostępne, lecz ich cena jest zbyt wysoka. Obok transportu biorą w tym udział takie zagadnienia, jak spedycja, czy logistyka. Studenci, którzy chcą w przyszłości pracować w transporcie, mogą wybrać któryś z tych kierunków. 

Transport – jak wyglądają studia? 

Studia na kierunku transport, są dostępne na wielu uczelniach i w różnych wersjach. To mogą być studia w trybie stacjonarnym lub w trybie zaocznym. Do dyspozycji kandydatów są studia inżynierskie, studia licencjackie, a także magisterskie. Czas trwania nauki oscyluje w granicach od lat trzech do czterech i pół w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz około dwóch lat studiów magisterskich. 

Gdzie studiować transport? 

Kierunek transport to dosyć popularna tematyka studiów, dlatego też występuje na wielu uczelniach. Sam transport to bardzo rozległy temat, dlatego studenci zwykle mają do wyboru wiele specjalności. Ten kierunek studiów powstał z myślą o osobach, które lubią nauki ścisłe i dobrze sobie z nimi radzą. Od kandydatów na kierunkach technicznych, jak właśnie transport wymaga się wiedzy z zakresu chemii fizyki, geografii, matematyki, a także informatyki. Studia z transportu są dostępne na: 

 • Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich – studia na tej uczelni odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia. Kandydaci mają do wyboru także specjalności jak na przykład logistyka, organizacja transportu, inżynieria powypadkowa w transporcie, inżynieria ruchu drogowego. 
 • Akademia Morska w Szczecinie– studia odbywają się w trybie niestacjonarnym i stacjonarnym, w stopniu pierwszym i drugim. Tutaj także kandydat ma do wyboru specjalności, na przykład żeglugę śródlądową, eksploatację terminali kontenerowych. 
 • Politechnika Gdańska – na tej uczelni studia odbywają się w trybie dziennym. Na drugim stopniu studiów transportowych kandydaci mają do wyboru dwie specjalności: infrastrukturę transportu i systemy transportowe. 
 • Politechnika Warszawska – uczelnia w Warszawie oferuje bardzo wiele specjalności. Na studiach pierwszego stopnia studenci mają do wyboru telematykę transportu, logistykę i technologię transportu kolejowego, czy samochodowego, sterowanie ruchem drogowym, sterowanie ruchem lotniczym, czy kolejowym. W trakcie studiów drugiego stopnia specjalności koncentrują się między innymi na systemach IT w transporcie, czy inżynierii transportu lotniczego. 

Inne uczelnie, które oferują kierunek to na przykład Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Lubelska, Politechnika Koszalińska. 

Czego uczą studia z transportu? 

Studenci w czasie nauki pozyskują wiedzę na temat transportu podczas takich zajęć jak m.in.: 

 • mechanika stosowana, 
 • inżynieria transportu, 
 • sterowanie w systemach transportowych, 
 • socjologia w działalności inżynierskiej, 
 • matematyka stosowana, 
 • problemy decyzyjne w logistyce, 
 • przedsiębiorczość innowacyjna, 
 • logistyka miejska, 
 • logistyka transportu,
 • ergonomia w transporcie. 

Studia z transportu uczą kandydatów zasad inżynierii ruchu, projektowania systemów transportowych, przekazują wiedzę z zakresu logistyki, zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, informacje na temat budowy środków transportu, uczą takich umiejętności, jak eksploatacja pojazdów samochodowych, czy eksploatacja pojazdów szynowych. Podczas studiów studenci nie tylko zapoznają się z wiedzą teoretyczną, lecz biorą także udział w praktykach, podczas których wzbogacają swoje kompetencje zawodowe. To stanowi dużą wartość dla pracodawcy. Studia z transportu obejmują także zagadnienia z prawa, czy ekonomii, dlatego specjalista ds. transportu doskonale jest przygotowany do pracy w dużych korporacjach. Transport obejmuje także zagadnienia z logistyki i spedycji. Uczy zarządzania łańcuchem dostaw, doboru kontrahentów, firm dostawczych i odpowiedniego dysponowania finansami przedsiębiorstwa. Ważnym zagadnieniem w transporcie jest obecnie informatyka, ponieważ wiele firm bazuje na systemach informatycznych w kontekście zarządzania transportem. 

Transport – jaka praca po studiach? 

Absolwent studiów transportowych może znaleźć zatrudnienie w: 

 • firmach spedycyjnych, 
 • przedsiębiorstwach logistycznych, 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem systemów transportowych, 
 • inspekcji transportu drogowego, 
 • firmach zajmujących się przewozem ludzi,
 • zakładach obsługi środków transportu, 
 • firmach zajmujących się naprawą środków transportu, 
 • instytucjach zajmujących się organizacją ruchu drogowego, 
 • firmach, które dystrybuują swoje produkty, 
 • firmie konsultingowej, 
 • organizacjach zajmujących się budownictwem transportowym, 
 • miejskich firmach transportowych, 
 • jako nauczyciel (po poszerzeniu swoich kompetencji o kwalifikacje pedagogiczne). 

Studia to także dobra podstawa do ubiegania się w przyszłości o pracę w charakterze agenta celnego. Osoba odpowiedzialna za transport przydaje się w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a także tam, gdzie obecne są magazyny. 

Kierunek studiów dotyczący transportu zapewnia wiele możliwości zatrudnienia, a absolwenci studiów mogą wykonywać zupełnie różne zadania. Osoby preferujące zagadnienia mechaniki pojazdów, mogą brać udział w ich konstruowaniu. Inni absolwenci mają możliwość zająć się zarządzaniem przewozów kolejowych. Obecnie tak naprawdę wszystkie firmy są uzależnione od transportu i w każdej znajduje się osoba odpowiedzialna za jego organizację. Nawet jeśli nie ma stanowiska stricte odpowiedzialnego za transport, w zespole potrzebna jest osoba znająca jego zagadnienia i prawa rządzące branżą. Dlatego po studiach z transportu nie trudno jest znaleźć pracę. 

Transport – jakie zarobki po studiach? 

Zarobki absolwentów po transporcie mogę być naprawdę imponujące. Wszystko zależy od zawodu, jakiego kandydat się podejmie. Zgodnie z danymi w portalu Wynagrodzenia.pl mediana zarobków na stanowisku spedytora międzynarodowego wynosi 5500 zł brutto. To oznacza, że połowa specjalistów zarabia więcej, a połowa mniej. Z kolei co drugi organizator transportu drogowego zarabia między 4800 zł brutto a 6300 zł brutto. Handel, naprawa pojazdów samochodowych, a także transport i gospodarka magazynowa każdego roku koncentrują tysiące pracowników. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tych sekcjach jest wysokie, rynek pracy potrzebuje absolwentów, dlatego kandydaci nie muszą się obawiać o bezrobocie w przyszłości.

Oceń artykuł
0/5 (0)