Analityk – jak wygląda jego praca? Sprawdź, czym się zajmuje

Analityk to słowo o wielu znaczeniach. Analitykiem nazywamy typ osobowości, pracownika, czy osobę o szczególnych zdolnościach logicznych. W tym artykule skupiamy się na zawodowym aspekcie analityka. Kim jest analityk i czym się zajmuje? 

Analityk - mężczyzna przedawniający wykres

W pracy często wymaga się od kandydatów umiejętności analitycznego myślenia. Dobry strateg potrafi przewidzieć następstwa podjętych decyzji, posiada umiejętność wyciągania wniosków. Jest to konieczne w firmach, które chcą zaistnieć na rynku. Obecnie żyjemy w czasach, w których każdy ruch można poprzeć danymi. Narzędzia analityczne, komputeryzacja, Internet dają wgląd w faktyczne statystyki z działań firmy. Analityk jest osobą, która odnajduje się w gąszczu tych cyfr i potrafi nie tylko nimi zarządzać, lecz również wykorzystać je w tworzeniu rekomendacji działań firmy.

Kim jest analityk?

Analityk nie bez powodu jest tak bliski słowu “analiza”, bo to właśnie jego główne zadanie. To osoba, która gromadząc dane, lub wykorzystując gotowe statystyki, analizuje je w różnych ujęciach. Analityk to myśliciel, który stanowi niezbędne źródło przetworzonej informacji.

Ze swoich analiz wyciąga wnioski, które następnie służą budowaniu strategii biznesowej firmy. Analityk to także popularny typ osobowości testu 16 Personalities. Choć bycie analitykiem nie wymaga takiego wyniku w teście, to cechy analityka jako typu osobowości dobrze określają kompetencje zawodowe, jakie posiada odpowiedni kandydat.

Czym zajmuje się analityk?

To, czym dokładnie zajmuje się analityk, jest uzależnione od branży, w jakiej został zatrudniony. Jego praca może polegać na analizie zagrożenia, analizie skuteczności podjętych przez firmę działań, np. kampanii marketingowej, czy też na zbadaniu czyichś możliwości kredytowych. Analityk może pracować w różnych branżach. Niezależnie od obszaru zajmuje się porządkowaniem danych, a następnie ich przetwarzaniem na informację, która może być użyteczna dla firmy.

Analityk, czy też ściślej – analityk danych, oprócz operowania danymi zajmuje się również ich odpowiednim przedstawieniem. Po przeprowadzeniu analiz należy ją zaraportować, czy przestawić. Dlatego istotna jest również wizualizacja danych, która przekona zarząd o tym, że wnioski analityka są słuszne.

Obowiązki analityka

W zależności od zawodu do analityka należą inne obowiązki. Sprawdźmy na przykładach, jakie dokładnie.

  • Analityk finansowy

To jeden z popularniejszych zawodów analitycznych. Osoba na tym stanowisku zajmuje się analizą opłacalności modeli biznesowych, opracowywaniem etapów efektywności inwestycji, monitorowaniem wdrażania rozwiązań budżetowych, rekomendacjami.

  • Analityk IT

Analityk IT to stanowisko dla informatyków, którzy oprócz zdolności analitycznego myślenia muszą mieć obszerną wiedzę z zakresu baz danych. Praca analityka IT polega na projektowaniu logicznych modeli danych, analizie funkcjonalności systemów, budowaniu metryk jakości danych, opracowywaniu metod analitycznych opartych na uczeniu maszynowym, czy prowadzenie warsztatów wewnętrznych.

  • Analityk kredytowy

Analityk kredytowy to stanowisko, jakie można spotkać w banku, czy w biurach doradztwa kredytowego. Analityk w swojej pracy zajmuje się strukturyzowaniem, rekomendacją i prezentacją transakcji kredytowych, monitorowaniem strategii kredytowych wobec klientów, minimalizacją ryzyka kredytowego, rozpatrywaniem wniosków kredytowych, czy oceną zdolności kredytowej.

  • Analityk danych

Stanowisko analityka danych w każdej firmie może przyjąć inną formę. Zwykle jest to praca z tabelkami w arkuszu kalkulacyjnym. Może dotyczyć danych klientów, kontrahentów, danych zamówień, czy statystyk firmowych.

  • Analityk biznesowy

Do zadań analityka biznesowego należy identyfikacja wymagań klienta biznesowego. Obowiązki dotyczą również przygotowywania analiz rynkowych, współpraca z działem IT, prezentacja wyników analiz finansowych i biznesowych w kompleksowy sposób, identyfikowanie trendów rynkowych, czy opracowanie prognoz budżetowych.

  • Analityk łańcucha dostaw

Analityk łańcucha dostaw stara się na podstawie danych rynkowych, z firm, danych ekonomicznych, czy od kierowców zoptymalizować łańcuch dostaw. Identyfikuje najlepsze rozwiązania, ogranicza prognozowane ryzyka. Bierze udział w strukturyzacji systemu zarządzania wydajnością dostaw.

Tak naprawdę każdy z powyższych analityków danych może zajmować się czymś innym lub zbliżonymi rzeczami. Firma, zatrudniając analityka, dokładnie prezyduje zakres obowiązków i wymagania. Wspólnym mianownikiem dla wymienionych stanowisk jest jednak analiza.

Analityk – umiejętności wymagane

Jeśli chodzi o kompetencje miękkie, to analityk przede wszystkim musi radzić sobie z pracą pod presją czasu. Zdarza się, że pewne decyzje, trzeba podjąć nagle. Wówczas nie ma on możliwości dłuższego przygotowywania się do zadania. Musi szybko zebrać dane, „rzucić” okiem i wyciągnąć podstawowe wnioski. Istotna jest również komunikatywność. Jak już wspomniano, analityk zajmuje się prezentacją danych, rekomendacjami itp. Do tego przydają się umiejętności interpersonalne, które sprawią, że przekona zarząd, czy klienta do swojej racji. Oczywiście, aby zostać analitykiem danych, niezbędna jest umiejętność analitycznego myślenia. Cenne jest również zainteresowanie finansami, technologią, statystyką i informatyką. W przypadku analityków IT istotna jest znajomość branży technologicznej, wiedza na temat języków programowania, przede wszystkim SQL i Python.

W zależności od stanowiska kompetencje twarde w zawodzie analityka obejmują przede wszystkim znajomość systemów, baz danych, programów statystycznych i analitycznych. Wielu pracodawców wymaga od kandydatów również doświadczenia, ponieważ do prawidłowej analizy danych jest ono potrzebne. Osoba, która ma za sobą lata pracy w danym zawodzie, potrafi lepiej przewidzieć niektóre sytuacje, ponieważ zdążyła już podąć wiele dobrych i złych decyzji i wyciągnąć z nich wnioski.

Pracodawcy oczekują również studiów wyższych. Szczególnie jeśli mowa o analityku finansowym. Wówczas cenna jest wiedza zdobyta na studiach ekonomicznych, czy z rachunkowości. Kolejnym wymaganiem jest znajomość języka obcego, w szczególności znajomość języka angielskiego lub też innego, jeśli firma działa np. na rynku niemieckim. Języka szczególnie wymaga stanowisko analityka biznesowego, gdzie specjaliści mają kontakt z kontrahentami.

Ścieżka kariery analityka

Społeczeństwo informacyjne sprawia, że takie zagadnienia, jak analiza danych coraz bardziej zyskują na znaczeniu. To oznacza, że większość firm będzie potrzebować w swoich strukturach analityków. Sprzyja temu choćby cyfryzacja i fakt, że coraz więcej zagadnień przenosi się do Internetu, który oferuje szerokie zasoby i statystyki do analizy. Zatem rynek pracy wygląda obiecująco dla analityków biznesowych, IT, czy finansowych. Choć wspomnieliśmy, że pracodawcy oczekują doświadczenia, to oferty pracy pokazują, że wielu szuka również pracowników na stanowiska juniorskie, np. “Młodszy analityk finansowy”.  Można więc od razu szukać zatrudnienia na rynku pracy jako analityk, by następnie piąć się po szczeblach kariery, uzyskując wieloletnie doświadczenie od starszych kolegów z branży.

Żyjemy w świecie informacji, a ta jest w cenie. Dlatego też warto zastanowić się nad zawodem analityka. Pracownicy na tym stanowisku wykonują bardzo znaczący zawód, przyczyniając się do budowania pozycji firmy. Ile zarabiają analitycy danych? Zarobki analityków mogą sięgać od średniej krajowej do nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Jest to zatem zawód, który gwarantuje dobre zarobki i satysfakcję z pracy poprzez jej zauważalne efekty. Kandydat o odpowiednich kompetencjach nie powinien mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia.

Oceń artykuł
3/5 (1)