MAJ
05

Delegowanie pracowników od A do Z

Kiedy pracownik jest delegowany a kiedy jedzie w delegację? Czy te sytuacje się wykluczają? Dowiesz się tego z otwartych warsztatów z podstaw delegowania pracowników!

Pracownia Legalnego Delegowania

Pracownia Legalnego Delegowania jest cyklem warsztatów tematycznych, w trakcie których omawiane są praktyczne problemy związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczonych przez przedsiębiorstwo usług. Niewątpliwą korzyścią uczestnictwa w warsztatach jest potężna dawka wiedzy, którą można przekuć w praktykę. Choć uczestnictwo w takich szkoleniach przewidziane jest tylko dla członków Inicjatywy Mobilności Pracy, to wstęp na XXI PLD jest pod tym względem wyjątkiem i każdy może wziąć w nim udział. Wspomniana wcześniej Inicjatywa Mobilności Pracy jest największym w Europie think tank-iem zajmującym się mobilnością pracy oraz delegowaniem pracowników. Od 2013 roku łączy środowisko naukowców, przedsiębiorców, związków zawodowych i urzędników administracji, tworząc jedyne w Polsce i największe w Europie merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług.

Tematyka warsztatów

Delegowanie pracowników to skomplikowana materia, która wymaga znajomości co najmniej trzech systemów prawnych w co najmniej pięciu dziedzinach.

 

Te niełatwe aspekty zostaną wyjaśnione w oparciu o wiedzę zaczerpniętą z praktyki firm delegujących, które robią to zgodnie z prawem, a jednocześnie nie pozostają w tyle za nieuczciwą konkurencją. Wszystko to wytłumaczone zostanie przystępnym i zrozumiałym językiem. Można zatem uznać, że dla osób zaznajomionych z tą tematyką, warsztaty będą powtórką, a dla osób stawiających w tym pierwsze kroki, wstępem do zagadnień z tym związanych. 

Na jakie pytania uzyskasz odpowiedź?

Dzięki uczestnictwu w warsztatach dowiesz się:

  1. Kiedy pracownik jest delegowany a kiedy jedzie w delegację? Czy te sytuacje się wykluczają?
  2. Jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi delegowanemu? Które składniki wynagrodzenia i ewentualnych innych świadczeń wliczamy do minimalnych stawek płac wymaganych w państwie przyjmującym?
  3. Gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne? Od czego to zależy?
  4. Jakie są warunki zastosowania prawa polskiego w dziedzinie ubezpieczeń społecznych do pracownika delegowanego a jakie pracownika wykonującego naprzemiennie pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich?

Zapraszamy już 26 maja do Krakowa. Warsztaty rozpoczną się o godz. 11:30. Więcej informacji oraz rejestracja możliwa jest pod adresem: http://inicjatywa.eu/nasze-projekty/pracownia-legalnego-delegowania/

Autor: GoWork.pl


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.