Zasiłek solidarnościowy – dla kogo 1400 zł? Wniosek o zasiłek z ZUS i warunki do spełnienia. Najważniejsze informacje

Sejm uchwalił ustawę o zasiłku solidarnościowym w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom związanym z pandemią koronawirusa. Wniosek o zasiłek z ZUS możesz złożyć na platformie PUE ZUS. Sprawdź, czy przysługuje ci świadczenie, jak złożyć wniosek, aby został on pozytywnie rozpatrzony oraz co w przypadku osób pobierających obecnie zasiłek dla bezrobotnych z urzędu pracy. 

zasiłek solidarnościowy1

Zasiłek solidarnościowy – dla kogo?

Zasiłek solidarnościowy przysługuje osobom, które po 15 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19 zostały zwolnione przez pracodawcę za wypowiedzeniem stron lub ich umowa o pracę na czas określony, po tym terminie, wygasła.

Warunkiem otrzymania zasiłku solidarnościowego jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Zasiłek solidarnościowy – wysokość świadczenia

Zasiłek solidarnościowy przysługuje w wysokości 1400 zł miesięcznie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. To znaczy, że jeśli złożymy wniosek o zasiłek w lipcu, zostanie on nam przyznany na dwa miesiące do końca sierpnia.

Zasiłek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek solidarnościowy przysługuje również osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takim przypadku urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany im zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Sprawdź: Zasiłek dla bezrobotnych – jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Wniosek do ZUS o zasiłek solidarnościowy

Aby otrzymać zasiłek solidarnościowy, należy złożyć wniosek do ZUS wyłącznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS, czyli PUE ZUS. Wniosek ten nazywa się EDS. Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (tzn. e-dowód) lub profilem PUE.

Termin składania wniosku do ZUS o zasiłek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 roku.

Informacja o przyznaniu prawa do zasiłku lub decyzja o odmowie dostępne będą na portalu PUE ZUS. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to świadczenie w wysokości 1400 zł trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora