Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe to świadczenie przysługujące każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, która w związku ze złym stanem zdrowia nie jest w stanie pojawić się w pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe i kiedy można je otrzymać?

jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe przykład

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe w zależności od umowy?

Według art. 92 Kodeksu pracy każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do otrzymywania części wypłaty w określonych przypadkach związanych z chorobą. W większości przypadków otrzymuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% wypłaty, które w całości pokrywa pracodawca. Aby mieć pewność, że wysokość wypłaty jest adekwatna do zaistniałej sytuacji, każdy pracownik powinien zapoznać się z Kodeksem pracy oraz dowiedzieć, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe.

W określonych przypadkach pracownik może otrzymać nawet 100% pensji w czasie nieobecności związanej z pogorszeniem zdrowia:

  • ze względu na wypadek w drodze do pracy lub z pracy
  • choroba w trakcie ciąży
  • niezbędne badania lekarskie związane z dawstwem komórek, tkanek lub narządów

Sprawdź: Artykuł 92 Kodeksu Pracy – jak wygląda wynagrodzenie chorobowe na zwolnieniu lekarskim?

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe – przykład

Aby dowiedzieć się, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe trzeba zsumować potrącane składki na ubezpieczenie chorobowe, emerytalne i rentowe. Po zsumowaniu składek otrzymamy 31.71% pensji potrącanej przez pracodawcę. Następnie trzeba ustalić wynagrodzenie za czas przepracowany w ciągu miesiąca, dzieląc płacę zasadniczą na 30 dni kalendarzowych. Potem musimy pomnożyć wynik przez ilość dni kalendarzowych zwolnienia chorobowego. Otrzymany wynik należy odjąć od wynagrodzenia zasadniczego. 

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe przykład: Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę zarabia 3500 złotych brutto. W związku z chorobą osoba zatrudniona dostała zwolnienie lekarskie na 8 dni, w ciągu których będzie otrzymywała 80% swojej pensji.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego:

  • 3500 – 13,71%, czyli 3500 – 479,85 = 3020,15 zł

Jak obliczyć dzienne wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80%:

  • 3020,15 : 28 = 107,86 zł
  • 107,86 x 80% = 86,29 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe za 8 dni zwolnienia lekarskiego:

  • 86,29 x 8 = 690,32 zł

Reasumując pracownik, który przebywał 8 dni na zwolnieniu chorobowym otrzyma 690,32 zł wynagrodzenia chorobowego.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe za cały miesiąc?

Kwotę z umowy należy podzielić przez 30. Jest to stały dzielnik i nie zależy on od liczby dni przypadających w miesiącu choroby.

4000 zł / 30 dni = 133,33 zł

Zakładając, że pracownik przebywał 5 dni na zwolnieniu lekarskim, należy pomnożyć uzyskaną wcześniej kwotę przez 5.

133,33 zł * 5 dni = 666,65 zł

Aby dowiedzieć się, ile będzie wynosić jego pensja brutto, należy od sumy podanej na umowie odjąć kwotę uzyskaną powyżej.

4000 zł – 666,65 zł = 3333,35 zł → to wynagrodzenie brutto, jakie otrzyma pracownik po 5 dniach zwolnienia lekarskiego.

Wynagrodzenie zasadnicze za miesiąc choroby zostanie również powiększone o kwotę wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego w ciąży

Zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego w okresie ciąży, określa Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy, kobiecie w ciąży przysługuje wynagrodzenie chorobowe (w wysokości 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia – gdy powodem wydania zwolnienia lekarskiego jest ciąża) wypłacane przez pracodawcę.

Zasiłek chorobowy, wypłacany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, otrzymujemy od 34. dnia niezdolności do pracy. Kobieta w ciąży może pobierać go przez 270 dni kalendarzowych. Wysokość świadczenia wynosi 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia, jeśli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży.

Oceń artykuł
3.7/5 (13)