Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego – od kiedy przysługuje?

Dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych jest jednym z przywilejów zawartych w treści kodeksu pracy. Jak bardzo można go wydłużyć i od kiedy niepełnosprawny pracownik ma prawo go otrzymać?

rodzina z osobą niepełnosprawną na zdjęciu grupowym

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych – kodeks pracy

Wydłużony urlop dla niepełnosprawnego to przywilej wynikający z przepisów prawa pracy. Nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Długość urlopu zależy od stażu pracy oraz zdobytego wykształcenia, które wlicza się do puli doświadczenia zawodowego. Kodeks pracy określa, że ilość dni urlopowych w ciągu roku to:

  • 20 dni – jeśli zatrudniony posiada staż pracy krótszy niż 10 lat
  • 26 dni – w przypadku osoby, która może pochwalić się stażem dłuższym niż 10 lat

Warto wspomnieć, że ukończenie studiów to aż 8 lat wliczonych do stażu pracy. Co mówią przepisy o osobach ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności? Do każdego z dwóch wymiarów urlopowych osobie niepełnosprawnej przysługuje 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy:

  • 30 dni – jeśli zatrudniony pracuje krócej niż 10 lat
  • 36 dni – gdy pracownik jest zatrudniony dłużej niż 10 lat

Ważne! Wydłużony urlop wypoczynkowy nie przysługuje niepełnosprawnym pracownikom, którzy korzystają z odrębnych przepisów i posiadają już prawo do dni wolnych w liczbie większej niż 26 (np. nauczyciele).

Od kiedy przysługuje dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego?

Wydłużony urlop dla niepełnosprawnego nie zaczyna obowiązywać od razu. Aby otrzymać prawo do dodatkowych 10 dni wolnych od pracy, trzeba poczekać cały rok od uzyskania statusu osoby o umiarkowanym lub znacznym poziomie niepełnosprawności. Warto wiedzieć, że pracodawca ma obowiązek wydłużyć urlop osoby przedstawiającej mu uzyskane orzeczenie, a pracownik nie może zrzec się wykorzystania dodatkowych 10 dni.

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnego na świadectwie pracy

Świadectwo pracy przekazuje wszelkie niezbędne informacje następnemu pracodawcy. Jedną z nich jest prawo do wydłużonego o 10 dni urlopu wypoczynkowego. Podanie ogólnej informacji o wykorzystywaniu urlopu dla niepełnosprawnych powinno wystarczyć.

Urlop dla niepełnosprawnego a ekwiwalent 

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop to świadczenie przysługujące pracownikom, którzy ze względu np. na otrzymanie wypowiedzenia nie mieli szans na wykorzystanie wszystkich posiadanych dni urlopowych. Obliczanie wysokości ekwiwalentu odbywa się na ogólnych zasadach przedstawionych w kodeksie pracy.

Jak to zrobić?

  1. Aby obliczyć kwotę zwrotu, musisz znać współczynnik ekwiwalentu za dany rok
  2. Następnym krokiem jest podzielenie twojego wynagrodzenia przez uzyskany współczynnik. Dzięki temu otrzymasz wysokość wynagrodzenia za jeden dzień pracy
  3. Wynagrodzenie dzienne należy podzielić przez ilość godzin przepracowanych w ciągu jednego dnia (zazwyczaj 7-8 w zależności od stopnia niepełnosprawności). Tak poznasz ekwiwalent za jedną godzinę pracy.
  4. Wynik działania mnożysz przez ilość godzin urlopu pozostałego do wykorzystania.

Dowiedz się więcej: Ekwiwalent za urlop 2020 – jak go obliczyć i kiedy przysługuje?

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora